Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH CHUNG SỨC XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI (2015 - 2020)

Đăng lúc: 09/03/2021 (GMT+7)
100%

Chương II

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ
XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINHCHUNG SỨC XÂY DỰNG
HUYỆN
NÔNG THÔN MỚI (2015 - 2020)

 

I. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI VỚI PHƯƠNG CHÂM DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN

1. Tình hình chung

Sau 5 năm (2010 - 2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXV, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh… cán bộ, đảng viên và quân dân trong huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả to lớn và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm đạt 15,2%, cao hơn 2,2% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010; bình quân thu nhập đầu người năm 2015 tăng gần 2 lần so với năm 2010. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, đến năm 2015, trên địa bàn huyện có 235 doanh nghiệp, 9.389 cơ sở và hộ sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển rực rỡ với nhiều sự kiện lớn như Di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Thanh Hóa vinh dự được Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2015 với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” đã mang đến cho xứ Thanh nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng nhiều cơ hội phát triển du lịch. Do vậy không chỉ người dân Thọ Xuân mà Nhân dân toàn tỉnh tự hào vì những kết quả hết sức quan trọng này.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những kết quả đạt được rất đáng tự hào, song Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân vẫn phải đối mặt với một số khó khăn trên một số lĩnh vực, như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Cơ cấu kinh tế tuy chuyển biến tích cực nhưng chưa ổn định, bền vững; phát triển nghề mới còn khó khăn; tổ chức các làng nghề thiếu chặt chẽ, sản xuất chưa gắn với xây dựng thương hiệu. Chất lượng giáo dục giữa các vùng, các xã chưa đồng đều; khai thác du lịch thiếu đồng bộ. Công tác giảm nghèo kết quả chưa thật sự vững chắc…

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, Nhân dân huyện Thọ Xuân có những thuận lợi cơ bản: Đó là, tháng 9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức tại trung tâm hội nghị của tỉnh. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm trong những năm 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Về phương hướng nhiệm vụ, Đại hội đã chỉ rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt; tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…([1]). Trong các khâu đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội, khâu đầu tiên Nghị quyết chỉ rõ “Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng có tính then chốt về giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc… ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nghi Sơn và khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng”([2]).

Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng được tỉnh xác định là vùng kinh tế động lực, nằm trong “tứ giác” kinh tế của tỉnh; Cảng hàng không Thọ Xuân tiếp tục được tái cơ cấu đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại để trở thành Cảng hàng không quốc tế... Tuy nhiên thời điểm này Đảng bộ và Nhân dân trong huyện vẫn phải đối mặt với những khó khăn nhất là thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, sức cạnh tranh của sản phẩm... Đặc biệt là năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với quyết tâm cao và niềm tin vào đường lối của Đảng, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã vận dụng sáng tạo những bài học quý giá của các giai đoạn cách mạng trước, nhất là tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào điều kiện cụ thể của huyện Thọ Xuân đề ra Nghị quyết và tạo ra bước đột phá, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 8/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đảng viên từ 82 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội được đón đoàn Đại biểu của Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự, theo dõi và động viên đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Huyện ủy các huyện: Triệu Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Hà Trung. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên là Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể trong huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; Đồn Biên phòng Na Mèo, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp của huyện về dự Đại hội. 

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội và các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn, trung thực và làm việc trách nhiệm nghiêm túc, khoa học, Đại hội đã đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXV.

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trong 5 năm (2010 - 2015), Đại hội khẳng định: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; phong trào xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện sâu rộng, đạt kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hoá và nâng cao chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Sau khi đánh giá những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại hội chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; quy mô, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, các sản phẩm còn hạn chế; đất đai sản xuất còn manh mún. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được đầu tư nâng cấp, song còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa có mặt còn bất cập. An ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc tập trung cho các chương trình trọng tâm chưa thật sự đồng đều. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn mang tính hành chính; một số phong trào chưa có chiều sâu, kết quả thiếu bền vững. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng và theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội cũng chỉ ra những nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm trong đó, ngoài các nguyên nhân khách quan như: khó khăn của nền kinh tế trong nước, nguồn đầu tư công cắt giảm; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp... còn có tác động từ các nguyên nhân chủ quan như: Tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của một số cán bộ từ huyện đến cơ sở còn hạn chế; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, có chương trình, có việc chưa dồn sức chỉ đạo; sự phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc còn chưa đồng bộ, chặt chẽ. Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trên một số lĩnh vực chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển...

Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và văn kiện dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vận dụng vào điều kiện cụ thể của huyện, Đại hội đề ra phương hướng chung cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020.

Đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đến năm 2020:

 Về kinh tế: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân hằng năm đạt 15,6%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,7%; dịch vụ - thương mại tăng 19,6%.

Cơ cấu giá trị sản xuất: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 16,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 50,3%; dịch vụ - thương mại chiếm 32,9%.

Sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt 110.000 tấn trở lên. Giá trị sản phẩm đạt từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu: 20 triệu USD trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2016 - 2020: 23.000 tỷ đồng trở lên.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm so với dự toán tỉnh giao 12% trở lên. Có ít nhất 28/37 xã, chiếm tỷ lệ 75,7% đạt xã chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 90%.

Về văn hoá - xã hội: Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm 0,5 - 0,6%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 106/132 trường, đạt 80%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động chiếm 33%. 90% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 12%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2 - 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên; trong đó cấp bằng chứng chỉ đạt 25% trở lên. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm từ 15.000 người trở lên. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 80%. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 10% trở lên.

Về môi trường Tỷ lệ che phủ rừng đạt 9%. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt trên 95%. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh trên 98%.

Về quốc phòng - an ninh: Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 75%.

Về xây dựng Đảng: Hằng năm có trên 45% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Hằng năm kết nạp mới 250 đảng viên trở lên.

Với phương châm hành động: Dân chủ - Đoàn kết, Đổi mới - Phát triển, Đại hội đã đề ra 04 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu; Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, Đại hội xác định 03 khâu đột phá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

Một là, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, trọng tâm là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Hai là, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn toàn huyện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan thu hút đầu tư, hoàn thành kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học, chất lượng công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đại hội thông qua 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ nhất, khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện, quy hoạch phát triển các vùng, các sản phẩm, các lĩnh vực trọng điểm, tạo bước chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế. Thứ hai, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội. Thứ ba là, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thứ tư là, tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thứ năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền các cấp; chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể Nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI gồm 43 đồng chí. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Anh Xuân được bầu làm Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Phạm Mai Anh, Lê Đình Hải được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Thái Xuân Cường được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI thành công tốt đẹp với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đúng đắn, giải pháp phù hợp là “Đại hội phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới vào trước năm 2020”.

Thành công của Đại hội không chỉ là kết quả công sức của 300 đại biểu dự Đại hội mà còn là công sức, trí tuệ và sự tâm huyết của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện; kết quả đã mang lại niềm tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mở ra khả năng mới đầy hứa hẹn để biến những tiềm năng thành hiện thực.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII là cơ sở và định hướng để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đề ra những chủ trương, biện pháp đúng, từng bước tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội những năm 2015 - 2020.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Cùng với các huyện trong tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng thời, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 13 nghị quyết, 11 chỉ thị, 09 chương trình hành động, 33 kết luận và 05 đề án để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, như: Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/4/2017 về lãnh đạo phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 6/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 6/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cũng đã ban hành các chỉ thị như: Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 4/2/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thọ Xuân”; Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…; Chương trình hành động số 13-CTr/HU, ngày 16/02/2016 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Thọ Xuân giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 27-CTr/HU, ngày 05/10/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020… Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào trước năm 2020. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã 02 lần về thăm và làm việc với huyện (năm 2017, năm 2020). Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có những định hướng cho sự phát triển của huyện nhằm phát huy, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, tận dụng tốt thời cơ, vận hội mới; biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Với những nỗ lực to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân trong huyện giành được những thành tựu trên các lĩnh vực:

1. Về phát triển kinh tế

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Kinh tế trong nước tuy phục hồi nhưng vẫn còn nhiều thách thức do một số đồng ngoại tệ giảm giá mạnh, giá dầu thô giảm, thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước bị thu hẹp. Năm 2015, tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng của lũ lụt, dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra ở một số địa phương; một số sản phẩm chủ yếu tiêu thụ khó khăn, dự án đầu tư đạt tiến độ chậm. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 15,8%, vượt mục tiêu Đại hội (15,6%); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,4%; dịch vụ - thương mại tăng 19,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 19,1% năm 2015 xuống còn 16,5% năm 2020; công nghiệp, xây dựng tăng từ 48,8% lên 50,5%; dịch vụ tăng từ 32,1% lên 33%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 20.338 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần năm 2015.

Sản xuất nông nghiệp: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa và liên kết với các doanh nghiệp hình thành vững chắc các chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình số 27-CTr/HU ngày 05/10/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới giao đoạn 2016-2020. Trong đó, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung như các mô hình: sản xuất lúa giống, cây ăn quả, rau an toàn, trồng cây gai xanh, ớt xuất khẩu (trong nhà lưới), mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung, trang trại tổng hợp. Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp về tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho Nhân dân như: Liên kết trồng cây gai xanh với Công ty An Phước tại các xã Xuân Phú, Thọ Diên, đậu tương, rau với Công ty cổ phần GreatnFarm tại các xã Xuân Khánh, Thọ Hải… Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích các hộ gia đình chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang cùng liên kết sản xuất để hình thành cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Diện tích lúa, mía kém hiệu quả được chuyển dịch sang những cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sau chuyển đổi, đảm bảo tưới tiêu, chủ động phòng chống thiên tai phục vụ sản xuất và đời sống, chọn các giống vật nuôi đạt năng suất chất lượng cao; tăng cường phòng chống dịch bệnh, quản lý thức ăn chăn nuôi.

Trong 5 năm (2015 - 2020), đã quy hoạch, xây dựng hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, có giá trị cao([3]), tạo tiền đề quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Thu hút được một số dự án đầu tư vào nông nghiệp áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại([4]); một số giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được du nhập, đưa vào sản xuất([5]); nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến được nhân rộng([6]). Cơ giới hóa trong trồng trọt được đẩy mạnh, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100%, gieo trồng 13,4%, thu hoạch 90%, vận chuyển 78,2%. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống tưới kênh bắc sông Chu - nam sông Mã, các trạm bơm Quang Hoa, Đồng Ngâu và nhiều công trình giao thông, thủy lợi nội đồng,...

Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm được quan tâm chỉ đạo, năm 2019 có 03 sản phẩm được xếp hạng 3 sao([7]), tạo môi trường khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; đến nay toàn huyện có 92 doanh nghiệp, 47 hợp tác xã, 105 trang trại, gia trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 1,7%; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 1.998 tỷ đồng, gấp 1,1 lần năm 2015. Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng vào sản xuất; cơ giới hóa, thủy lợi hóa được đẩy mạnh; năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất được nâng lên; giá trị sản xuất/01ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng từ 95 triệu đồng năm 2015 lên 101 triệu đồng năm 2020, vượt mục tiêu Đại hội. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 123.600 tấn. Việc tích tụ, tập trung đất đai và chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả được triển khai tích cực([8]); hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị có hiệu quả kinh tế cao; một số sản phẩm truyền thống bước đầu xây dựng được thương hiệu([9]). Kết cấu hạ tầng nông nghiệp được đầu tư xây dựng, nâng cấp, tăng năng lực sản xuất cho người dân và doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn gia súc gia cầm, trong đó chú trọng phát triển theo hướng trang trại, gia trại, một số dự án chăn nuôi công nghiệp tập trung được triển khai và đi vào hoạt động; chọn nuôi trồng thủy sản tăng nhanh cả về quy mô và sản lượng. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2015.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, 36/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Tháng 9/2019, Thọ Xuân được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện nông thôn mới thứ 4 của tỉnh Thanh Hóa.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ thương mại

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn, đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư, thu hút các dự án công nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào địa bàn. Do đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,4%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,7%). Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 11.142 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2015; trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt 21,2%/năm. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng ổn định; đã thu hút được một số dự án sản xuất hàng may mặc, giày da sử dụng nhiều lao động tại một số xã trên địa bàn([10]). Các ngành nghề truyền thống tiếp tục được quan tâm duy trì và phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ([11]); đồng thời, du nhập, phát triển thêm một số ngành nghề mới([12]), nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở các vùng đô thị, ven đô thị, trung tâm xã,... phát triển nhanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng trưởng bình quân 11,9%/năm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được tăng cường, chất lượng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình được nâng lên. Các công trình xây dựng do Nhà nước, doanh nghiệp, dân cư đầu tư tăng cả về số lượng và nâng lên về chất lượng.

Các ngành dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 19,7%, vượt mục tiêu Đại hội (19,6%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 6.071 tỷ đồng. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn hình thành tại các đô thị, khu vực trung tâm các xã([13]), ngày càng nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn ra đời, mạng lưới thương mại nông thôn phát triển rộng khắp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân. Giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao, bình quân ước đạt 27,6%/năm, năm 2020 ước đạt 11 triệu USD, gấp 4,2 lần so với năm 2015; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, giày da.

Dịch vụ du lịch chuyển biến tích cực, bước đầu kết nối được các điểm du lịch trong huyện với các tour, tuyến trong tỉnh; lượng khách du lịch tăng nhanh, năm 2020 ước đón 303.000 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng 3,2 lần so với năm 2015. Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng, chất lượng được nâng lên; Cảng hàng không Thọ Xuân đã được quy hoạch thành Cảng hàng không quốc tế, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lượng khách qua cảng tăng nhanh, đến năm 2019 tổng lượng khách đạt trên 01 triệu lượt.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 10/4/2017 về lãnh đạo đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020. Trong 5 năm đã thành lập mới 730 doanh nghiệp, đến năm 2020 ước có 1.070 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp được nâng lên, giai đoạn 2016 - 2020 các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 136 tỷ đồng, chiếm 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Các hợp tác xã được kiện toàn và hoạt động hiệu quả hơn, tổng thu nhập từ sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đạt hơn 184 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt gần 20 tỷ đồng/năm.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả

Huyện ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư. Đã kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp huyện, cấp xã; rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với 164 thủ tục hành chính cấp huyện; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần giai đoạn 2011 - 2015; cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp và dân cư. Thu hút 72 dự án đầu tư của các doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 7.346 tỷ đồng, quy mô diện tích 1.059 ha.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, tạo nền tảng hướng đến phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn. Hệ thống giao thông được tập trung đầu tư nâng cấp; nhiều tuyến đường mới hoàn thành, đưa vào sử dụng([14]); một số tuyến đường lớn đang được triển khai đầu tư([15]); giao thông nông thôn phát triển nhanh, đến nay tỷ lệ cứng hóa đạt trên 93%. Nhiều công trình thủy lợi, đê điều được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới([16]); hệ thống công sở các xã, thị trấn, các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao([17]) được đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn cho phát triển xã hội - xã hội và đời sống Nhân dân

Chương trình phát triển đô thị được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI xác định là một trong 4 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, đảm bảo cho phát triển trước mắt và lâu dài. Nổi bật là quy hoạch huyện Thọ Xuân trở thành thị xã vào năm 2030 quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; từng bước hình thành chuỗi đô thị dọc theo các tuyến quốc lộ (47, 47B, 47C); hoàn thành 04 quy hoạch đô thị, trong đó có 01 khu vực được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV (thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực phụ cận), 03 khu vực được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V (đô thị Xuân Lai, đô thị phố Đầm, đô thị thị trấn Thọ Xuân).

Công tác quản lý quy hoạch, cảnh quan đô thị được quan tâm, chú trọng mở rộng không gian các thị trấn, gắn với đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo cho phát triển lâu dài. Một số tuyến đường trong đô thị được nâng cấp, mở rộng([18]); cảnh quan các thị trấn được chỉnh trang, tạo mỹ quan khang trang, hiện đại, văn minh. Hệ thống các công trình xây dựng được đầu tư, phát triển trên địa bàn các xã, thị trấn([19]), tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hoạt động tài chính - tín dụng, ngân sách: Hằng năm, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách huyện, xã. Ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý thu chi ngân sách Nhà nước”, trong đó nhấn mạnh “…Người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để các chỉ tiêu, mục tiêu của đơn vị mình không hoàn thành kế hoạch được giao”.

Thu ngân sách nhà nước tăng cao, bình quân hằng năm vượt 27% dự toán huyện giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt 470 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Chi ngân sách huyện, xã trong 5 năm ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt trên 1.940 tỷ đồng (chiếm 25,2%), chi thường xuyên ước đạt 3.950 tỷ đồng (chiếm 51,3%), đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Công tác quản lý tài chính, ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Các hoạt động tín dụng, ngân hàng có nhiều đổi mới, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư; tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm 2015 - 2020 ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm. Các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất được quan tâm, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tổng dư nợ đến cuối năm 2020 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 9%/năm.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm thực hiện gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc thiết lập hồ sơ địa chính; quan tâm giải quyết những tồn đọng về đất đai như xử lý đất trái thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ từ đất nông trường bàn giao,... Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản được tăng cường; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản và đảm bảo về vệ sinh môi trường; từng bước khắc phục tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh đất, cát trái phép trên địa bàn huyện.

Công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường và triển khai Quyết định số 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch về vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là một trong những khâu đột phá trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra chủ trương và giao UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện kế hoạch số 113/KH-UBND về tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; thành lập tổ công tác chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường do 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng. 41/41 xã, thị trấn đã có tổ, đội, doanh nghiệp thu gom rác; có 38 đơn vị xử lý rác bằng hình thức chôn lấp trong đó 3 đơn vị chôn lấp tại bãi rác tập trung của huyện tại xã Xuân Phú, có 3 đơn vị xử lý bằng công nghệ đốt. Cơ bản các trang trại, gia trại trên địa bàn được sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi hoặc được xử lý chất thải bằng hầm biôga trước khi xả thải ra môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện đã thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường, định kỳ có báo cáo giám sát môi trường với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định hiện hành. Tiến hành kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở như Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện... Kết quả, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân được nâng lên rõ rệt; rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại trên đồng ruộng được thu gom, xử lý đúng quy định; đến nay tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ước đạt 97,5%. Các ngành, các địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Những thành công về phát triển kinh tế những năm 2015 - 2020 là động lực, là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và Nhân dân Thọ Xuân hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (2015- 2020).

2. Về văn hóa - xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao; giáo dục - đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội và đề ra những giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu tạo bước chuyển biến tích cực, đạt và vượt những chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Công tác giáo dục và đào tạo

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu huyện Thọ Xuân giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, nhằm giảm bớt sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn huyện; ban hành Chương trình số 13-CTr/HU, ngày 16/02/2016 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp đó, ngày 08 tháng 8 năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/HU, về việc thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ giáo viên… đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Huyện ủy ra thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh những nội dung quan trọng, những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cấp thiết cần giải quyết đối với ngành giáo dục của huyện. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại các buổi làm việc đã được triển khai trong toàn ngành Giáo dục, là cơ sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVI, Hội đồng nhân dân huyện trong các Nghị quyết hằng năm đều đưa vào các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của UBND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 về hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 03/11/2016 thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo dục các cấp học, chất lượng đào tạo nghề, chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; ban hành Quyết định số 3069/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

 Để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu xây dựng Đề án trường chuẩn Quốc gia chất lượng cao Lê Thánh Tông với mục tiêu xây dựng, phát triển trường Lê Thánh Tông là trường đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo, trong 5 năm 2015-2020, công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong các trường học, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm. Trong hệ thống giáo dục huyện Thọ Xuân, tất cả các trường học đều có tổ chức Đảng lãnh đạo. Các Đảng bộ, Chi bộ khối trường học lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học; thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng, trong đó có cả đảng viên là học sinh khối THPT. Hang năm, các chi bộ, Đảng bộ khối trường học đã giới thiệu và đề nghị cấp ủy Đảng có thẩm quyền xem xét kết nạp 45 - 50 đảng viên là giáo viên, nhân viên trong các nhà trường và học sinh các trường Trung học phổ thông. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong trường học cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Thông qua hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào thi đua do Ngành phát động… để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục - đào tạo. Công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ và kiểm tra đột xuất được tăng cường. Kịp thời chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục, nhất là việc thực hiện các khoản thu trong trường học, việc tổ chức dạy thêm, học thêm, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo…

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, trong 5 năm 2015-2020, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức đảm bảo an toàn, đúng quy chế các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông trung học. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tính đến năm 2019 có tổng số 115/127 trường trong huyện đạt chuẩn quốc gia (chiếm 90,5%). Các cấp học thực hiện sôi nổi phong trào “học tốt, dạy tốt” đã đạt nhiều giải thưởng quốc gia, tỉnh và huyện. Năm 2016 thi giáo viên giỏi đạt 35 giải cấp tỉnh, 151 giải cấp huyện. Thi giáo viên dạy học theo chủ đề tích hợp đạt 01 giải quốc gia, 14 giải cấp tỉnh, 81 giải cấp huyện. Học sinh giỏi các môn văn hóa đạt 588 giải cấp huyện; thi học giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 49 giải (xếp thứ 8 toàn tỉnh, tăng 01 bậc so với năm 2015). Thi sáng tạo khoa học đạt 4 giải cấp tỉnh, 23 giải cấp huyện; thi liên môn đạt 9 giải cấp tỉnh, 81 giải cấp uyện; thi tiếng hát - kể chuyện cấp Tiểu học đạt giải Nhất toàn tỉnh. Năm 2017, chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên với thành tích đạt 01 giải Nhất, thi học sinh giỏi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán bằng máy tính cầm tay; đạt 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Số học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 277 em. Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 7 toàn tỉnh (tăng 01 bậc so với năm 2016). Năm 2018, thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 8 toàn tỉnh, cấp Trung học phổ thông đạt 269 giải (đa số các trường Trung học phổ thông đều tăng bậc so với năm 2017). Năm 2019 thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 66 giải, xếp thứ 05 toàn tỉnh (tăng 03 bậc so với năm 2018), thi “Bé khỏe, Bé tài năng”, bậc Mầm non cấp tỉnh đạt giải Nhất([20])… Bên cạnh đó, hằng năm Huyện ủy chỉ đạo triển khai kịp thời công tác đầu tư thực hiện các đề án về giáo dục, đảm bảo tốt cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính đáp ứng nhiệm vụ về phát triển giáo dục. Đặc biệt, công tác luân chuyển cán bộ quản lý, sắp xếp điều chuyển giáo viên đảm bảo dân chủ, khách quan và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các trường trên địa bàn. Hoàn thành tốt công tác phổ cấp giáo dục hằng năm bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông luôn đạt chất lượng về giáo dục đại trà. Bên cạnh đó. Những năm 2016 - 2019, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đạt kết quả cao với các phong trào khuyến học, khuyến tài sôi nổi thu hút nhiều gia đình, dòng họ, tập thể và đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp và phát huy các nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… Năm 2017, huyện tiến hành sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Năm 2018, giải thể trường THPT Lê Văn Linh; triển khai sáp nhập Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Thọ Thắng thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thọ Thắng, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Xuân Thành thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thành, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Hạnh Phúc thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Phúc.

Công tác y tế

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra nhiệm vụ cho ngành Y tế là: Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành Y tế, phấn đấu hoàn chỉnh cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện và đến năm 2020 có 90% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Từng bước mở rộng, nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em, ổn định tốc độ tăng dân số bình quân 0,5 -0,6%/năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, ngành Y tế huyện luôn quan tâm giáo dục y đức và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế. Đến năm 2020, có 43 bác sỹ ở tuyến huyện; 24/30 trạm y tế có bác sỹ. Vì vậy, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao được triển khai đã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Hằng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Đến cuối năm 2019, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác y tế dự phòng. Phòng Y tế đã phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo như: Thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống tác hại thuốc lá; thành lập Ban Chỉ đạo điều hành chiến dịch tiêm vắc xin sởi, Rubella... Vì vậy, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm đã được khống chế dập tắt. Đặc biệt, cuối năm 2019, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 xảy ra, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp vào cuộc, cùng toàn dân triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không để đại dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện.

Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 24/12/2015 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chỉ đạo thực hiện tích cực phong trào “xanh, sạch, đẹp”, làm cho cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực.

Về an toàn thực phẩm, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 16/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Qua kiểm tra hằng năm, các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm theo bộ tiêu chí quy định xã, thị trấn đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến năm tháng 6/2020, có 28/30 xã, thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hằng năm đều giảm và đạt tiêu chí đề ra. Những năm 2015 - 2020, huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đến năm 2019, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91% (vượt mục tiêu Đại hội)…

Hoạt động truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Hằng năm đã có 100% các mẹ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng theo định kỳ. Tích cực tuyên truyền chị em trong độ tuổi sinh đẻ về phương pháp phòng ngừa tránh thai. Với những biện pháp tích cực đó, đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đều duy trì ở mức 0,5%/năm và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12%.

Tỷ lệ dân số dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh những năm 2016 - 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. 100% các xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Công tác văn hóa - thông tin

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong những năm 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Thọ Xuân đã bám sát chủ trương, chính sách, hướng dẫn của Tỉnh, của Trung ương, phát huy nội lực, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và mục tiêu xây dựng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nhằm không ngừng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của Nhân dân.

Cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã quan tâm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng con người Thọ Xuân phát triển toàn diện, hướng tới chân, thiện, mỹ; xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân. Quan tâm xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng thông qua việc xây dựng các hương ước, quy ước thôn, làng văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; quy chế, quy định của cơ quan văn hóa. Hng năm đều thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Từ năm 2014 - 2016, có 18 làng và 7 cơ quan được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện trở lên; có 4 cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu văn hóa 5 năm (2011 - 2016). Đến năm 2019 toàn huyện có 100% số xã và 230/254 làng, thôn, khu phố được công nhận xã, làng, đơn vị văn hóa nông thôn mới. Kết quả đó đã góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Song song với các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức từ huyện đến các thôn, làng. Đặc biệt, vào các dịp lễ hội, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, vui xuân, đón tết hằng năm như: Lễ hội Lê Hoàn, Lễ hội Lam Kinh, Lễ hội Xuân Phả, Lễ hội Phạm Thị Ngọc Trần (Xuân Hòa), Phủ Día (Xuân Châu), các Lễ hội Thành hoàng làng, Hội họ, đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,... hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi động và nhiều khởi sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Trong 5 năm 2015-2020, huyện đã tổ chức gần 30 Chương trình văn nghệ quy mô lớn với nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thu hút sự tham gia biên đạo, biểu diễn các tài năng âm nhạc, nghệ thuật trong toàn huyện. Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, huyện đã tổ chức các đêm văn nghệ tại trung tâm huyện và các cụm xã trong huyện để phục vụ Nhân dân. Quan tâm, tạo điều kiện cho các phòng, ngành, đoàn thể huyện tham gia tất cả các hội thi, hội diễn do Tỉnh tổ chức như: Thi hát Dân ca, Hát về quê hương Thanh Hóa, Liên hoan nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Nhà nông đua tài,... Tất cả các tiết mục dự thi của huyện Thọ Xuân tham dự các hội thi, hội diễn cấp tỉnh trong thời gian gần đây đều đạt kết quả cao.

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TU, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân xây dựng Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 30/10/2017, triển khai thực hiện Kết luận. Năm 2017, nhà thờ họ Ngô Đình xã Thọ Diên được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh; trò diễn Xuân Phả đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Năm 2018, Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đã khẳng định truyền thống lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương Thọ Xuân. Tính đến năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 55 di tích được xếp hạng, trong đó có 02 di tích Quốc gia đặc biệt, 04 Di tích cấp quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh và 01 di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.

Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đài Truyền thanh huyện, xã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để kịp thời đưa tin tuyên truyền, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm và trên tất cả lĩnh vực; chú trọng đưa tin, bài về những nhân tố tích cực, người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa… Hoạt động của Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Tháng 11 năm 2018, được sự đồng ý của Ban Thường vụ hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam, hai huyện Thọ Xuân và Quế Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hai huyện kết nghĩa, với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và xây dựng một số công trình phúc lợi tại các huyện Thọ Xuân, Quế Sơn, Nông Sơm và Hiệp Đức.

Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh và phát triển sâu, rộng. Số người tập thể dục thường xuyên hằng năm đạt tỷ lệ 42,5%, riêng năm 2019 thành lập 10 câu lạc bộ thể dục - thể thao nâng tổng số câu lạc bộ Thể dục thể thao toàn huyện lên 292; số người tham gia lên đến 86.750. Hằng năm có hàng ngàn gia đình đạt gia đình thể thao. Tổ chức giải thi đấu thể thao cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt nhiều thành tích cao ở một số môn như: bóng bàn, chạy Việt dã… Năm 2016, huyện tổ chức thành công giải Việt dã giải thanh thiếu niên toàn huyện lần thứ XVIII với 47/48 đơn vị và 221 vận động viên nam, nữ tham gia. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức giải Bóng bàn - Cầu lông cho cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở. Năm 2019, tham gia giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII chạy vì sức khỏe cộng đồng đạt giải Nhất toàn đoàn), đội chọn xếp thứ Nhì; đội nữ xếp thứ Nhất. Đến năm 2020, toàn huyện có 292 câu lạc bộ thể dục thể thao (tăng 42 CLB so với năm 2015) và số người tham gia luyện tập thường xuyên đạt 42,4%.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Hằng năm chế độ chính sách nhà nước được giải quyết kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng. Các năm 2016 - 2019 giải quyết việc làm đạt và vượt kế hoạch. Năm 2016 đạt 3.546 lao động (tăng 18% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động 453 người (tăng 51% kế hoạch); Năm 2017 đạt 4.287 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 465 người; năm 2018 đạt 3160 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 470 người; năm 2019 đạt 3.458 lao động (vượt 15,3% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động 501 người. Trong 5 năm toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động. Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh với tỷ lệ hộ nghèo giảm: năm 2016 giảm 5,34% (đạt kế hoạch đề ra), năm 2017 giảm 2,35% (đạt mục tiêu kế hoạch), năm 2018 giảm 2,44% (đạt mục tiêu đề ra), năm 2019 giảm còn 1,75% (vượt kế hoạch đề ra); Năm 2020 giảm xuống còn 0,47%. Bên cạnh đó các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; cứu trợ nhân đạo từ thiện; tham gia đóng góp quỹ tình nghĩa, quỹ ủng hộ cứu trợ đồng bào trong và ngoài nước gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh… luôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp.

Những kết quả đạt được về phát triển văn hóa - xã hội đ㠓nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”([21]) đóng góp to lớn vào sự phát triển mọi mặt của huyện và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

3. Công tác quốc phòng - an ninh

Quốc phòng

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra chỉ tiêu chủ yếu quốc phòng - an ninh đến năm 2020: tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 75%, chỉ tiêu về thanh niên nhập ngũ 100%...

Từ những chủ trương trên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện hằng năm ra Nghị quyết cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên điều chỉnh bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; tham gia bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các lễ hội của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ giao ban giao ban giữa lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng, vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QU ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” của Tổng Cục Chính trị, chỉ thị, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; hằng năm cấp ủy huyện ra nghị quyết về nhiệm vụ huấn luyện; Ban chỉ huy quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện theo nội dung, chương trình. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, vững chắc”, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện, chú trọng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật cá nhân, khả năng hiệp đồng tác chiến, duy trì nghiêm kỷ luật thao trường, kiểm tra, hội thi, hội thao, sơ, tổng kết đánh giá kết quả sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, kiện toàn, bảo đảm số lượng, chất lượng, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, năng lực tham mưu, chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ, đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ”, theo hướng “Vững mạnh rộng khắp”, tổ chức, biên chế đúng quy định, đạt tỉ lệ 1,01% dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 38,4% (riêng dân quân cơ động đạt 34,2%, tăng 4,2% so với năm 2015). Hằng năm, dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, đúng phương châm, nguyên tắc, sát thực tiễn…

Lực lượng Dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ; biên chế, sắp xếp theo phương châm “Đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn, lấy chuyên nghiệp quân sự là chính”; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, phúc tra, kiểm tra nguồn sẵn sàng động viên; hàng quý tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm kịp thời, đầy đủ, đúng luật. Làm tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch quân nhân dự bị.

Nhằm nâng cao hơn nữa trình độ vận hành cơ chế 28 của Bộ Chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ sở trong tác chiến, chiến đấu trị an, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc và chủ động phòng chống thiên tai… hằng năm, Thường vụ Huyện ủy ra chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong tổ chức diễn tập chiến đấu trị trị an kết hợp với phòng chống lụt bão ở các cụm”. Đặc biệt năm 2017, Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ cho 8 xã, thị trấn đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thực hiện Chỉ thị số 536/CT-BTL ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu IV về việc tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cho huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Kế hoạch số 87/KH - BCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa về triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Thọ Xuân năm 2018…, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 10 - CT/HU ngày 18/5/2018 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2018; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 178/KH - BCĐ ngày 26/7/2018 về tổ chức diễn tập Phòng chống giảm nhẹ thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Thọ Xuân năm 2018, tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Sau thời gian chuẩn bị, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8 năm 2018, huyện Thọ Xuân tổ chức diễn tập Phòng chống giảm nhẹ thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn với đề mục “Huyện Thọ Xuân được tăng cường lực lượng của cấp trên tổ chức và thực hành phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2018”. Kết quả diễn tập được Bộ Tư lệnh Quân khu IV và thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao, diễn tập có chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc chủ động đối phó, phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử trí các tình huống thiên tai lụt, bão; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các cấp, các ngành, Nhân dân trong sử lý sự cố đê điều và thực hành tìm kiếm cứu nạn; củng cố, bổ sung bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, sát với thực tế của địa phương và diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu.

Về công tác tuyển quân: Từ những năm 2016 - 2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức tuyển chọn 1.115 công dân lên đường nhập ngũ, đảm bảo chất lượng và đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu (trong đó năm 2016 là 260 người; năm 2017: 240 người; năm 2018: 224 người; năm 2019: 277 người; 6 tháng đầu năm 2020 114 người). Cùng với công tác tuyển quân, hằng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện nghiêm và đạt kết quả về công tác tổ chức huấn luyện quân sự cho các đối tượng, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; đồng thời hội đồng giáo dục quốc phòng huyện đã phối hợp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và 4 đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự huyện hằng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều năm được Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI và hoàn thành mục tiêu huyện về đích Nông thôn mới năm 2019.

Công tác an ninh, trật tự

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công an huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị; kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, phương án của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ, các kế hoạch chuyên đề công tác an ninh. Nắm vững tình hình, chủ động tham mưu và giải quyết đảm bảo an ninh trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng chủ động triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tập trung là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế… Tham mưu phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra việc hiến tặng, chuyển nhượng đất đai, xây dựng công trình tôn giáo trái phép; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến an ninh nông thôn tại các xã có đơn thư phức tạp, không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự; phòng ngừa đình công tại các doanh nghiệp; tham mưu giải quyết ổn định tình hình đình công, ngưng việc tập thể tại Công ty Lương Thịnh, Phúc Thành. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 94 của huyện (nay là Ban Chỉ đạo 35) chỉ đạo các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm của Đảng trên không gian mạng, viết, đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; yêu cầu bóc gỡ nhiều bài viết, bài chia sẻ nói xấu, tuyên truyền sai sự thật, xử lý nghiêm gần 40 trường hợp vi phạm.

Triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các ngày tết, lễ hội, các mục tiêu, công trình trọng điểm như: Cảng hàng không, Khu di tích Lam Kinh, Lê Hoàn…

Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP) về phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; xử lý tình huống gây rối, bạo loạn chính trị;

Đặc biệt, trong năm 2017, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, Công an huyện đã xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy là một trong những khâu đột phát để quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề chi bộ tháng 5 năm 2017 về nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng”. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức ra quân tháng an toàn giao thông và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 26/4/2017 về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kết quả đã giải tỏa được 9.983/10.241 điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Triển khai xây dựng 9 khung hạn chế chiều cao tại các mỏ cát, bãi tập kết với chiều cao là 2m90, loại khung kiên cố, ngăn không cho các loại xe ô tô có tổng tải trọng trên 12 tấn vào chở cát và đi trên các tuyến đê. Lắp đặt và phân công cán bộ thường trực giám sát Camera tại trung tâm để kiểm soát tình trạng xe ô tô hoạt động trên tuyến và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm xe ô tô quá khổ, quá tải.

Thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, triển khai Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Tạm giam, tạm giữ, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm giảm và kiềm chế tội phạm. Trong nhiệm kỳ, đã chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm, quản lý đối tượng nghiệp vụ tại cơ sở; thường xuyên gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế; thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Đề án 1212 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; lập 68 hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào diện quản lý giáo dục tại xã, thị trấn, 40 hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng có lệnh truy nã.

Đấu tranh triệt xóa hàng trăm ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy; kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường 955.750.000 đồng; đã tiếp nhận 526 tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết đạt 81,8%; thụ lý điều tra 481 vụ, đã giải quyết 377 vụ, đạt 78,37%. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án tha tù trước thời hạn, có điều kiện; lập hồ sơ, hướng dẫn quản lý đối tượng thi hành án hình sự theo quy định và thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam với 560 đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên toà xét xử án hình sự và dân sự phức tạp; hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận việc chấp hành xong án cho 542 đối tượng; đảm bảo tốt an ninh trật tự các cuộc cưỡng chế phục vụ giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy trình nghiệp vụ, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ yêu cầu chính đáng của Nhân dân: Đảng ủy Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Luật Cư trú, Luật căn cước công dân, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong nhiệm kỳ, đã hoàn thành công tác thu thập thông tin dữ liệu về dân cư trên địa bàn huyện, phối hợp scan dữ liệu, đạt tỷ lệ 97,86%; triển khai làm căn cước công dân lưu động phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt các quy định về quản lý vũ khí vật liệu nổ, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự góp phần phòng ngừa tội phạm.

Thường xuyên tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban an toàn giao thông huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 88 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; Đề án 3980 của UBND tỉnh về “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”. Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, lắp đặt hệ thống biển báo đèn tín hiệu; triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Hằng năm mở nhiều đợt cao điểm về tuần tra, kiểm soát, xử lý trên 5600 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 4,4 tỷ đồng; tai nạn giao thông được kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên.

Tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, phòng, ngành, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; xử lý nghiêm 105 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy; làm tốt công tác điều tra cơ bản trên địa bàn, các cơ sở phòng cháy chữa cháy được phân cấp quản lý; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy 24/24h, không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân phát triển vững chắc: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về “tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường”; thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an, Chỉ thị số 10, Đề án 375 về xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự gắn với thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể thực hiện nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp. Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến như mô hình tổ “3 trên 1”, mô hình “xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Camera với an ninh trật tự”. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn; tổ bảo vệ an ninh trật tự các thôn, khu phố; tổ an ninh xã hội ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cấp trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện Đề án bố trí công an xã chính quy tại 30/30 xã, thị trấn.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới, vững chắc, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hằng năm có trên 80% số khu dân cư, các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt an toàn về an ninh trật tự, hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Hoạt động của các cơ quan tố tụng theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện đúng quy trình, quy định. Cụ thể: năm 2017, đã tiến hành kiểm tra 03 Đảng ủy, chi ủy trực thuộc; thanh tra 06 cuộc về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất công ích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Năm 2018: đã thanh tra trách nhiệm tiếp dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng của chủ tịch UBND xã tại 13 đơn vị; quản lý ngân sách của 10 trường; quản lý đất công ích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất tại 5 xã… Các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, do đó đã góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, tạo thuận lợi để Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân huyện đẩy mạnh phát triển mọi mặt, thực hiện thành công nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng Đảng:

Kiên trì quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng; tổ chức và nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới.

Công tác chính trị, tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 05/10/2015 “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” với những nội dung, việc làm cụ thể thiết thực như: Đề cao trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện các quy định về thời gian, sử dụng phương tiện và các trang thiết bị làm việc; chấp hành nghiêm túc, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…; Chỉ thị 02-CT/HU, ngày 24/12/2015 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân, nhấn mạnh về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong việc tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tiễn. Tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Huyện ủy ban hành Kết luận số 65-KL/HU ngày 30/5/2018 về việc thực hiện một số nội dung Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2025. Với mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, thị trấn, trước hết là của cấp ủy, bí thư cấp ủy, trong đó lấy chi bộ làm nền tảng đối với công tác tuyên giáo; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, lịch sử... Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, thị trấn , cộng tác viên dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.

Cùng với giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện, truyền thống yêu nước của quê hương, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; hoàn thành xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập III (2010 - 2020) và có 33 địa phương, đơn vị xuất bản cuốn lịch sử, kỷ yếu.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021; kế hoạch thực hiện khâu đột phá hằng năm. Chỉ đạo các các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu phải đăng ký ít nhất 01 nội dung học tập và làm theo. Xây dựng 5 tiêu chí của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua hơn 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc thực hiện Chỉ thị đã đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác của mỗi người, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở cơ bản đã được giải quyết… Qua đó, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Trong 4 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng cho 246 cá nhân, 214 tập thể.

Để cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Huyện ủy Thọ Xuân ban hành Chương trình hành động số 35-CTr/HU và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện; cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Chỉ đạo tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc gắn bảng 5 tiêu chí và những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện hiệu quả; tổ chức cho hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức từ 1- 2 đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời thông tin thời sự trong nước và thế giới cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được đầu tư khang trang, hiện đại. Trong nhiệm kỳ, đã mở 16 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.380 quần chúng ưu tú, mở 17 lớp bồi dưỡng cho 1.491 đảng viên mới; mở 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 2.483 bí thư chi bộ, cấp ủy viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 7 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 547 học viên; 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 366 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính với 79 học viên; 01 lớp dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 81 đồng chí.

Tích cực góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Huyện ủy đã in ấn phát hành trên 50 nghìn bản Thông tin nội bộ cho các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, phục vụ triển khai sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ được nâng lên, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu được tăng cường. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công tác tổ chức, cán bộ:

Xác định công tác cán bộ là một khâu then chốt, mang tính quyết định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng đã tiến hành công tác tổ chức, cán bộ theo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng. Huyện ủy tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức cơ sở Đảng.

Trên cơ sở các văn bản về công tác cán bộ của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy ban hành Quyết định số 275-QĐ/HU ngày 20/01/2017 về “Phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”; Quyết định số 276-QĐ/HU, ngày 20/01/2017 về việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 1141-QĐ/HU, ngày 26/12/2018 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 276-QĐ/HU); Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 08/9/2017 về việc điều động, luân chuyển cán bộ; Quyết định số 971-QĐ/HU, ngày 26/9/2018 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, Huyện ủy Ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở. Phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban, phòng, ngành, đoàn thể về dự sinh hoạt theo các chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 15/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy về dự và công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Anh Xuân thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân, tham gia Ban Chấp hành, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân phụ trách điều hành hoạt động của Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó, ngày 19/4/2018, Tỉnh ủy công bố quyết định về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” và Kết luận số 22-KL/TU ngày 02/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học chính quy trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 được rà soát, bổ sung, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tổng số nguồn Ban Chấp hành là 76, gấp 1,76 lần, số nguồn nữ là 14, chiếm 18,6%, số nguồn trẻ là 14, chiếm 18,6%; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy, tổng số nguồn là 30, gấp 2,3 lần, trong đó, số nguồn nữ là 7, chiếm 23%. Đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng nguồn là 70, gấp 1,62 lần, số nguồn nữ là 16, chiếm 22,9%, số nguồn trẻ là 10, chiếm 14,3%; quy hoạch Ban Thường vụ: tổng số nguồn là 35, gấp 2,69 lần, số nguồn nữ là 10, chiếm 28,6%. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện điều động, luân chuyển 17 cán bộ cấp huyện về cơ sở, điều động giữa các xã, thị trấn 16 cán bộ; điều động, luân chuyển giữa các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và phòng, ban cấp huyện 15 cán bộ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 506 cán bộ; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 53 cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Huyện ủy chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng theo quy định của Đảng. Huyện ủy ban hành Quyết định số 1470-QĐ/HU ngày 31/7/2019 về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện, Thanh tra huyện. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận vấn đề lịch sử chính trị đối với các trường hợp xét kết nạp Đảng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bầu cử các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài; công tác tiếp nhận, giải quyết những trường hợp liên quan đến hồ sơ, lý lịch đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện theo đúng Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng thôn, khu phố, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở thôn, khu phố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng cấp ủy chi bộ thôn, khu phố trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn và Kết luận số 21-KL/HU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”; qua đó, đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đảng viên. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện có 82 tổ chức cơ sở Đảng, sau khi rà soát, đánh giá thực trạng tình hình các tổ chức cơ sở Đảng, đã tiến hành sáp nhập 03 đơn vị ngành nông nghiệp thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; sáp nhập 03 đơn vị ngành văn hóa thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Rà soát, đánh giá, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao, sáp nhập, giải thể 11 tổ chức đảng trực thuộc; Đảng bộ huyện còn 60 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 30 đảng bộ khối xã, thị trấn và 30 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị với trên 13.000 đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết nạp mới 1.356 đảng viên (vượt mục tiêu Đại hội), trong đó có 32 đảng viên người Công giáo, 45 đảng viên người dân tộc thiểu số.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần khách quan, không nể nang, né tránh khuyết điểm. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2015 đến năm 2019 như sau: Năm 2015, có 40/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại trong sạch, vững mạnh, chiếm 51,2%, có 37/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 45,1% và có 5/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6,1%, không có tổ chức cơ sở Đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016: có 42/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại trong sạch, vững mạnh, chiếm 48,8%; có 35/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 42,7% và có 5/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6,1%, không có tổ chức cơ sở Đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2017: có 42/81 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại trong sạch, vững mạnh, chiếm 51,9%; có 33/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 40,7% và có 6/82 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,4%, không có tổ chức cơ sở Đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2018: có 15/80 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,75%; có 59/80 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,75% và có 6/80 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,5%, không có tổ chức cơ sở Đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm so với những năm trước là do quy định về đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng có sự thay đổi). Năm 2019: có 13/66 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,7% (hoàn thành xuất sắc tính trên các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ); có 66/72 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,6% và có 6/72 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8,3%, không có tổ chức cơ sở Đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

 Bên cạnh đó, Huyện ủy còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy. Hằng năm, các ban xây dựng đảng Huyện ủy trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy cơ sở và cấp ủy viên, bí thư cấp ủy của chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở; Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính dành cho đội ngũ cấp ủy viên thôn, khu phố nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng lãnh đạo, điều hành của các đồng chí bí thư và cấp ủy viên chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 09/5/2016 về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và tập trung lãnh đạo trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng Đề án vị trí việc làm của cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Theo đó, tổng số vị trí việc làm của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng là 42 vị trí việc làm với 60 biên chế, giảm 07 biên chế so với tổng số được giao. Từ đầu năm 2015 đến nay, toàn huyện đã tinh giản được 106 biên chế, trong đó: khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện giảm 01 biên chế; các phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện giảm 05 biên chế; khối sự nghiệp giảm 64 biên chế và khối xã, thị trấn giảm 36 biên chế.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Công văn số 1237/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ thống nhất Đề án sáp nhập, thành lập thôn tổ dân phố ngày 11 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ra Nghị quyết số 106 về đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới, toàn huyện đã thực hiện đổi tên 12 thôn, tổ dân phố, sáp nhập 244 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 126 thôn, tổ dân phố mới; về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, ngày 01/12/2019, toàn huyện đã tiến hành Lễ công bố sáp nhập 20 xã, thị trấn để thành lập 09 xã, thị trấn đúng quy định. Sau sáp nhập, huyện còn 30 xã, thị trấn, giảm 11 xã, thị trấn so với trước sáp nhập. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các phương án và quyết định thành lập đảng bộ, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ và chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy 09 xã, thị trấn sáp nhập theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH, ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thống nhất chủ trương về bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện chính sách cán bộ tại các xã, thị trấn sau sáp nhập. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn sáp nhập tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất, bầu 37 chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng định hướng giới thiệu của cấp ủy, tỷ lệ trúng cử cao.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lựa chọn “Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” là một trong 4 chương trình trọng tâm của huyện. Trong đó xác định các nội dung cần tập trung triển khai, đó là: xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mở các lớp đào tạo cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu lao động. Phối kết hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng để dạy nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề huyện. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn; vững vàng về chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống đúng mực; lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ. Xây dựng quy hoạch gắn với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, chọn lọc nguồn bổ sung; tiếp tục điều động, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn.

Với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; trong 5 năm, huyện đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Đến năm 2020, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn: Về chuyên môn: Trung cấp 8,26%, cao đẳng 8,44%, đại học 80,95%, thạc sỹ 2,35%; về lý luận chính trị: Trung cấp đạt 30,9%, cao cấp gần 2,0%.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quyết định, quy định, hướng dẫn của của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trọng tâm là Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm,... Từ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy cơ sở ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa theo đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, ban hành 07 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý,... Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu ban hành hoặc ban hành các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp theo Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện các quy định, trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Định kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hằng năm và chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

 Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, chú trọng phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ, nhất là việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trong quá trình xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, chú trọng hơn đến việc tự kiểm tra, giám sát và thực hiện đảm bảo các bước quy trình, nhất là trong xem xét, xử lý các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy chế; Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình đơn thư của công dân, tình hình cơ sở với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành trong khối nội chính; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường phổ biến, tuyên truyền thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo phân cấp quản lý,...

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.716 lượt tổ chức đảng và 2.860 đảng viên. Qua kiểm tra, có 2.667 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, 49 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, nhưng các khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; kiểm tra đảng viên có 2.503 đảng viên thực hiện tốt, 357 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, trong đó 06 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 06 đồng chí (kết quả kiểm tra 06 đồng chí có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 06, đã thi hành kỷ luật 06 đồng chí).

Công tác giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành thường xuyên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát thường xuyên đối với 2.348 lượt tổ chức (Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 525 lượt tổ chức, đảng ủy cơ sở giám sát 1.823 lượt tổ chức) và 9.910 lượt đảng viên (trong đó có 1.075 đảng ủy viên, 2.510 chi ủy viên). Qua giám sát, phát hiện 03 tổ chức đảng và 09 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 469 tổ chức (Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 37 lượt tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 30 lượt tổ chức; đảng ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở giám sát 402 lượt tổ chức).

Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 14 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có 06 tổ chức vi phạm phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 06 tổ chức. Nội dung sai phạm chủ yếu là vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tập thể trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản,…

Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 202 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (có 01 Huyện ủy viên, 01 nguyên Huyện ủy viên, 71 đảng ủy viên, 19 Chi ủy viên). Cấp kiểm tra: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 99 đồng chí; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 54 đồng chí; chi bộ kiểm tra 49 đồng chí; phải thi hành kỷ luật 176 đồng chí, đã thi hành kỷ luật 175 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu: Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vi phạm chính sách dân số; vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản,...

Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên: Trong 5 năm, không có đơn tố cáo tổ chức đảng phải thụ lý giải quyết. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở giải quyết tố cáo đối với 07 đảng viên (Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giải quyết: 02; đảng ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở giải quyết: 05). Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 01 đảng viên. Thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên 06 tổ chức đảng (01 đảng ủy và 05 chi ủy) bị thi hành kỷ luật; Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý: 01, đảng ủy cơ sở xử lý: 05; hình thức kỷ luật: Khiển trách 04; Cảnh cáo: 02. Đối với đảng viên có 198 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có: 68 đồng chí là cấp ủy viên các cấp (nguyên Huyện ủy viên: 01; Huyện ủy viên 01; Đảng ủy viên 45, Chi ủy viên: 21) bằng các hình thức kỷ luật: khiển trách 135; cảnh cáo 38; cách chức: 06; khai trừ: 19. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng đối với 13 trường hợp.

Công tác Dân vận

Nhận thức công tác Dân vận là cầu nối thực hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng: Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục, động viên, nâng cao ý thức tự giác, tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức đoàn thể ở cơ sở thông qua các phong trào, hoạt động nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm, qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các chi hội, chi đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực của Nhân dân, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền, nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo cũng được Huyện ủy tăng cường.

Hằng năm, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 02 -NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội”; đánh giá việc thực hiện Kết luận số 80 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới và kết quả thực hiện Kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; phát động phong trào thi đua “Thọ Xuân phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào trước năm 2020”. Huyện ủy ban hành “Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn với Nhân dân trên địa bàn huyện”, ban hành Chỉ thị số 05 - CT/HU “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Kế hoạch tổ chức, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch hành động số 90-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Đề án “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và Nhân dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, chống sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giai đoạn 2017 - 2020”. Huyện ủy tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 - 2020”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, các mô hình, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận đảm bảo theo kế hoạch của cấp trên như: tổng kết 15 năm Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác Tôn giáo; sơ kết 05 năm Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ và tổng kết 15 năm Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác Cựu chiến binh... Bên cạnh đó, Huyện ủy ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 4/01/2018 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện “Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân” ban hành theo Quyết định số 361-QĐ/HU, ngày 21/8/2017; Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 6/3/2018 về thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 139-KH/HU, ngày 30/5/2018 về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 30/5/2018 về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Công văn số 649-CV/HU, ngày 15/6/2018 về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác dân vận, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới”, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), 01 năm thực hiện Đề án “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giai đoạn 2017 - 2020” và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi”.

Năm 2019, Huyện chỉ đạo triển khai chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thực hiện phương châm cán bộ, đảng viên phải thực hiện việc tin dân, trọng dân, gần dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện luôn hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, bám sát địa bàn, kịp thời nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng như những vấn đề phát sinh từ cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Huyện ủy xác định một trong hai khâu đột phá trong năm 2019 là tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện và chỉ đạo 40/41 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại; kết quả đã thu hút 3.339 người tham gia với 336 ý kiến đối thoại tại các hội nghị. Từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 129 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế, quy định về việc tham gia dự sinh hoạt với các ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn cơ sở....

Mặt khác, Huyện ủy tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, trọng tâm là: Quyết định số 1140-QĐ/HU, ngày 26/12/2018 về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kết luận số 71-KL/HU, ngày 27/12/2018 về nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận xã, thị trấn và tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 176-KH/HU, ngày 25/2/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 177-KH/HU, ngày 26/02/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 12-HD/HU, ngày 8/3/2019 hướng dẫn vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kế hoạch số 201-KH/HU, ngày 3/6/2019 về thực thiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đảm bảo theo kế hoạch của cấp trên; kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290-QĐ/TW tại các đơn vị. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc, đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chỉ đạo hệ thống dân vận tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và 8 năm phong trào “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.

Huyện ủy luôn quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) huyện trình Ban Chỉ đạo tỉnh duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn các Ban XDCS và thực hiện QCDC cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm; tham mưu tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC tại xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công”, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP về “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XDCS và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát huy vai trò chủ thể của các chi bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hoá”; “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ... gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng được trên 415 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu là: mô hình các tổ An ninh xã hội, tổ tự quản, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, các mô hình sản xuất ở các xã, thị trấn; mô hình tổ 3/1, mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường đồng ruộng, Câu lạc bộ làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh; mô hình Cổng trường An toàn giao thông, xanh - sạch - đẹp, mô hình Câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên; mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình đường hoa, mô hình tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ... Tăng cường chế độ giao ban, làm việc giữa Thường trực cấp ủy với hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá tình hình hoạt động và định hướng, chỉ đạo công tác dân vận, công tác mặt trận và đoàn thể.

Xây dựng Hệ thống chính trị

Hoạt động của Hội đồng nhân dân:

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân các cấp không ngừng cải tiến chương trình hoạt động, đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Ngày 4/2/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy ra Chỉ thị số 03 - CT/HU về “lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy đảng, bám sát với thực tiễn địa phương. Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp. Kết quả đã có 90% cử tri đi bầu cử và đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân xã. Ngày 20/6, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ông Lê Anh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, bà Lê Thị Hạnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Kỳ họp thứ nhất cũng đã xác nhận kết quả bầu ông Lê Đình Hải trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân gồm: Ông Lê Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; ông Lê Văn Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ông Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 12 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Thông báo số 908-TB/TU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường), ngày 02 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp lần thứ 12 (ngày 15/01/2020), đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Huy Hoàng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (nghỉ hưu theo quy định). Đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Lý Đình Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, tiếp tục phát huy vai trò quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở mỗi cấp. Tăng cường các hoạt động giám sát, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến Nhân dân, giám sát công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm. Các kỳ họp được thực hiện bài bản, chất lượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phát huy trí tuệ của tập thể trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo luật định. Số lượng, chất lượng các cuộc giám sát của Thường trực, các ban của Hội đồng nhân dân huyện được nâng lên rõ rệt, đã tổ chức 102 cuộc giám sát trên các lĩnh vực đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, ban hành 102 thông báo kết luận, trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát và các kiến nghị của cử tri, góp phần chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo ổn định chính trị, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất lượng tổ chức các kỳ họp ngày càng được nâng cao, phát huy dân chủ của Nhân dân và trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu, nhất là trong chất vấn và trả lời chất vấn. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức 85 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 672 lượt ý kiến kiến nghị, kịp thời phân loại chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu đã tập hợp tâm tư nguyện vọng và những phản ánh, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc huyện. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri trong huyện tại các xã trên địa bàn.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện được duy trì thực hiện đúng quy định. Xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện vào ngày 15 hằng tháng; hướng dẫn, đôn đốc các tổ đại biểu thực hiện tiếp công dân định kỳ tại xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử theo lịch phân công hằng tháng. Năm 2018, tiếp 14 lượt công dân kiến nghị, phản ánh về: công tác vệ sinh môi trường tại các chợ, các lò mổ; công tác quản lý thị trường về lĩnh vực nông nghiệp, y tế...; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở; giải quyết chế độ hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Năm 2019, tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận 11 đơn kiến nghị, phản ánh, các nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách nhà ở cho người có công, hộ nghèo…Thông qua tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã trả lời, giải đáp, hướng dẫn và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo luật định; đồng thời chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tham mưu chuyển, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết theo quy định. Các nội dung công dân phản ánh, kiến nghị được Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Hoạt động Ủy ban nhân dân huyện

Trong những năm 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và Hội đồng nhân dân, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Quá trình chỉ đạo, điều hành tập trung vào các nhiệm vụ lớn, quan trọng như: Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; quy hoạch phát triển đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển doanh nghiệp; thu ngân sách, đấu giá cấp quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng trường chuẩn, xã chuẩn y tế, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác giảm nghèo; sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn,… Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chính quyền các cấp đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có nhiều giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Bước vào triển khai nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện để chỉ đạo điều hành. Công tác chỉ đạo, điều hành trong năm tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, bức xúc gồm: Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kế hoạch giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất giao trái thẩm quyền, đất nông trường bàn giao), công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; kế hoạch khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải phóng mặt bằng; phương án đảm bảo hành lang an toàn giao thông các tuyến giao thông chính. Tập trung chỉ đạo xây dựng 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, cụ thể: Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao; Kế hoạch về đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn toàn huyện; Kế hoạch về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Kế hoạch hành động về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tả ngạn sông Chu; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới vào trước năm 2020; Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phú đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông huyện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế để thực hiện trong năm 2016 và cả giai đoạn 2016 - 2020... Chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Phòng chống thiên tai, công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tổ chức giao ban với các xã, thị trấn, các doanh nghiệp bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án; quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách an sinh xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh;... Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký về đích trong năm. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm về lập lại trật tự an toàn giao thông; chấn chỉnh, xử lý việc khai thác đất, cát trái phép tại Xuân Phú, Xuân Bái, Xuân Khánh, Xuân Lai,... Nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc theo quy trình một cửa điện tử. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao chất lượng tham mưu và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở... Thành lập Trung tâm Hành chính công huyện. Triển khai thực hiện Đề án sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Năm 2018, UBND huyện đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tiến độ triển khai các chương trình, dự án; công tác thu ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư phát triển; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,... Tổ chức thành công diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2018; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Cuối năm 2018, toàn huyện hoàn thành việc sáp nhập thôn, khu phố, theo Nghị quyết số 106/QĐ-HĐND tỉnh ngày 11/7/2018. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 167/213 thủ tục hành chính cấp huyện được cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết; thực hiện nghiêm quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả 8/8 xã xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó có 04 xã (Thọ Lâm, Thọ Lập, Thọ Diên, Xuân Sơn) đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định, còn 04 xã (Quảng Phú, Xuân Phú, Thọ Thắng, Xuân Thiên) đang đề nghị Hội đồng tỉnh thẩm định. Chỉ đạo các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2017 rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định số 1415/20187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chỉ đạo 20 xã, thị trấn sáp nhập tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án, kết quả có 99,49% cử tri tham gia lấy phiếu. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chỉ đạo công tác sản xuất tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án; thực hiện các chế độ chính sách xã hội theo quy định; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010 - 2019 và biểu dương, khen thưởng cho 35 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức thành công Lễ công bố và đón bằng công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; chỉ đạo các xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, tập trung chỉ đạo và hoàn thành 04 xã nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, triển khai thực hiện công tác tiếp xúc cử tri; chương trình hành động do Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020” và Chương trình hành động số 17-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tham gia dự sinh hoạt thường kỳ với các chi hội, chi đoàn và thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của huyện. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giai đoạn 2017 - 2020”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kết quả Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đã tổ chức 19 cuộc giám sát ở 53 đơn vị, cơ sở tổ chức 158 cuộc; tổ chức hội nghị góp ý, phản biện các văn bản của huyện 20 cuộc vào các dự thảo Luật của Quốc hội 498 cuộc (cấp huyện 56 hội nghị, cấp xã 442 hội nghị). Thường xuyên tham gia giám sát, góp ý đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở nơi làm việc, nơi cư trú, thông qua các hội nghị kiểm điểm hằng năm, qua các kỳ sinh hoạt Đảng...

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp trao 70 triệu hỗ trợ làm 5 nhà cho hộ đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại Xuân Tín, làm nhà cho các hộ nghèo tại thị trấn Lam Sơn, xã Xuân Phú, Xuân Châu và xã Xuân Lai; trao 420 xuất quà trị giá 146 triệu (trong đó từ quỹ vì người nghèo: Cấp tỉnh 50 triệu, cấp huyện 96 triệu) cho Hội viên Hội Người mù, hội viên Hội bảo trợ - người tàn tật và trẻ mồ côi, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 34 xã, thị trấn; trao 5 suất quà (trị giá 2,5 triệu) cho các gia đình có thân nhân là quân nhân đang trực tết tại quần đảo Trường Sa tại xã Thọ Nguyên, Bắc Lương, Xuân Khánh, Xuân Hòa, Tây Hồ. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã trao 1.034 xuất quà trị giá 562 triệu cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn (từ quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác).

Khắc phục hậu quả của cơn bão số 11 trên địa bàn huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ và cấp phát quà cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lụt. Kết quả, đã tiếp nhận 8.079.331.000 đồng tiền mặt và quà cứu trợ; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, cấp phát 5.379.333.000 đồng (tiền mặt và quà) cho 25 xã, thị trấn bị ảnh hưởng lũ lụt; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ Nhân dân các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức (Quảng Nam) số tiền 700 triệu tiền mặt và quà trị giá hơn 70 triệu đồng.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế được đẩy mạnh, văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, tạo sự khởi sắc và thay đổi diện mạo nông thôn... đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bà Lê Thị Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Ngay sau Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp cho 360 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng ban công tác mặt trận. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 30 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện với 205 ý kiến cử tri. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc đã tổng hợp các ý kiến của cử tri phản ánh kịp thời tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ mặt trận. Trong gần 5 năm, đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn với hàng trăm lượt người tham gia; triển khai xây dựng 02 mô hình camera về an ninh trật tự, 07 mô hình khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, mô hình khu dân cư xanh, sạch, đẹp; tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân ủng hộ đồng bào bị bão lụt hơn 700 triệu đồng. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đều được xếp loại xuất sắc, nhiều xã, thị trấn được tỉnh, huyện khen thưởng.

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh đã làm tốt công tác vận động cựu chiến binh gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình tổ 3/1, mô hình Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng; xây dựng các mô hình Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mô hình “Tổ 3 chủ động” trên địa bàn huyện. Hội Cựu chiến binh huyện kịp thời động viên cán bộ hội viên tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi; sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển các trang trại, gia trại, phát triển kinh tế làng nghề... Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo 41/41 xã, thị trấn thành lập “Câu lạc bộ hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, với 876 hộ gia đình hội viên Cựu chiến binh tham gia. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 82 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên Cựu chiến binh làm chủ, thu hút 860 lao động; có 25 Hợp tác xã; 43 tổ Hợp tác xã do hội viên Cựu chiến binh làm chủ thu hút 2.121 lao động. Hội viên Cựu chiến binh làm chủ 43 trang trại, thu hút 705 lao động; 258 gia trại đã thu hút 936 lao động. Số cơ sở kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu trở lên là 260 cơ sở; số trang trại, gia trại có thu nhập từ 100 triệu trở lên là 256 gia trại; có 5 trang trại và 2 doanh nghiệp có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên.

Hoạt động nghĩa tình đồng đội tiếp tục được quan tâm, đã kịp thời hỗ trợ hội viên gặp thiên tai hoạn nạn, hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn xoá nhà tạm bợ dột nát; đã hỗ trợ xoá nhà tạm bợ dột nát cho 20 gia đình hội viên với số tiền 682 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh các cấp còn tích cực vận động khai thác các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm để xoá nhà tạm bợ đột nát cho hội viên, đã vận động hỗ trợ được 30 nhà với số tiền 825 triệu đồng, Hội viên cựu chiến binh cơ sở cờn đóng góp tiền, ngày công để hỗ trợ hội viên nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng và hàng nghìn ngày công.

Thực hiện phong trào “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chủ động đề xuất với cấp ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường với việc làm cụ thể thiết thực là xây dựng mô hình “tham gia bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng”; vận động hội viên và nhân đóng góp xây dựng các bể chứa thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật tập trung tiêu hủy, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngoài đồng ruộng. Đến hết năm 2019, toàn huyện Thọ Xuân đã xây dựng được 2.935 bể chứa rác thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Mỗi năm có trên 5 tấn rác độc hại được thu gom vận chuyển về nhà máy chuyên dùng tiêu hủy rác độc hại ở khu công nghiệp Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Mô hình tham gia bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng đã được Hội nghị toàn quốc tổng kết về môi trường giai đoạn 2011 - 2015 vinh danh là mô hình “Điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường”, được nhận Cúp và Bằng khen của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Hội Cựu chiến binh huyện triển khai thực hiện hiệu quả là “Tổ Cựu chiến binh 3 trên 1”. Hội Cựu chiến binh phân công 3 hội viên gương mẫu nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 01 đối tượng lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng. Toàn huyện đã thành lập được 421 “Tổ Cựu chiến binh 3 trên 1”, với 1.263 hội viên tham gia; nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 494 người lầm lỗi; đã có 286 đối tượng được công nhận hoàn lương. Hiện còn 208 đối tượng, đang giao cho 648 hội viên Cựu chiến binh trực tiếp quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ. Mô hình đã được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, được báo cáo điển hình và được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn đã nhận tham gia quản lý 105 đoạn đường “cựu chiến binh tự quản” với 49.532 m đường liên thôn, thành lập 157 tổ vệ sinh môi trường với 542 hội viên tham gia; tham gia giữ gìn vệ sinh trên dòng kênh Bắc chảy qua 12 xã, thành lập được 57 tổ tự quản với 253 hội viên tham gia. Cùng với đó, cựu chiến binh gương mẫu hiến đất làm đường giao thông nông thôn, có 345 gia đình hội viên Cựu chiến binh hiến 7.818m2, trị giá 7.818 triệu đồng; đóng góp xây dựng nhà văn hoá thôn: 4.204 ngày công và 5.445 triệu đồng; đóng góp làm đường giao thông có 10.350 học viên tham gia với số tiền: 6.576 triệu đồng; tham gia làm đường giao thông: 16.123 ngày công và đóng góp tiền 16.123 triệu đồng; tham gia làm kênh mương nội đồng: 10.030 ngày công trị giá 7.021 triệu đồng... Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc, xứng đáng với niềm tin và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Giai đoạn này hoạt động của Đoàn có khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đoàn từ huyện đến cơ đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện phát triển toàn diện, tạo nhiều đột phá trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên đánh giá cao. Các phong trào được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức rộng khắp, thiết thực, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần cỗ vũ, động viên thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất. Nổi bật đó là: Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện 1.189 công trình, phần việc thanh niên, trị giá 4,5 tỷ đồng; vận động thành lập mới 135 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực như: Diễn đàn “Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp, lập nghiệp”, Ngày hội việc làm “Thanh niên Thọ Xuân khởi nghiệp lập nghiệp”, các mô hình: “Gắn biển cảnh báo nguy hiểm đề phòng đuối nước”, “Lốp xe cứu hộ”, “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”, “Đêm nhạc thiện nguyện”...; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức thường xuyên như: Chương trình “Hiến máu nhân đạo”, “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho Nhân dân”...

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nhất là tại địa bàn dân cư, quan tâm xây dựng lực lượng đoàn viên nòng cốt ở từng khu vực, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đến nay, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 72,3%. Cùng với đó, Hội đồng Đội và Hội Liên hiệp Thanh niên quan tâm chỉ đạo tạo cho thanh niên và thiếu niên, nhi đồng nhiều sân chơi bổ ích, có giá trị giáo dục cao. Hằng năm, các cấp bộ Đoàn trong huyện thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hình thành nhân cách cho thiếu niên, nhi đồng như tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi Việt Nam”; ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn”... ; phối hợp tổ chức các lớp “Giáo dục kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồng”; hỗ trợ kinh phí xây dựng “Ngôi nhà Khăn Quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè, các lớp dạy bơi, các lớp giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước bằng bể bơi mini. Phối hợp tổ chức Hội thi: “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử, văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa” năm 2018; tham gia các cuộc thi do Liên ngành cấp trên phát động như: Tin học trẻ, Viết thư quốc tế UPU,.. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân liên tục được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng Cờ: Đơn vị xuất sắc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội liên hiệp Phụ nữ đã có bước phát triển vững chắc cả về bề rộng và chiều sâu, các hoạt động được triển khai có trọng tâm và đạt được hiệu quả thiết thực từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đồng đều giữa các vùng miền trong toàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Xuân gồm có 42 tổ chức hội cơ sở trực thuộc với trên 37.000 hội viên, sinh hoạt tại 281 chi hội; tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 82%. Tháng 9 năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thọ Xuân lần thứ XXV nhiệm kỳ (2016 - 2021). Chủ đề của Đại hội được xác định là “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”. Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 luôn quan tâm, chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó nhấn mạnh: “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển, phát huy tiềm năng vị thế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ. Tại Đại hội, đã bầu đồng chí Mai Thị Mùi làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Triển khai Nghị quyết Đại hội, Ban Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục được phát triển sâu rộng.

Phong trào ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và hỗ trợ con giống tình thương được phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao 44 mái ấm tình thương (xây mới 29 nhà và sửa 15 nhà) với tổng trị giá 802 triệu đồng cho 44 gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời chuyển đổi mô hình hỗ trợ con giống tình thương từ lợn, gà, ngan, vịt... sang hỗ trợ bê sinh kế và đã trao 154 con bê giống trị giá 1.205.5 triệu đồng cho 154 hội viên phụ nữ nghèo. Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”, Hội đứng ra tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ cấp hội đang quản lý trên 500 tỷ đồng cho gần 10 nghìn hội viên vay phát triển kinh tế.

Trong hội thi “Ngày phụ nữ sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia chưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của huyện như: bánh gai, kẹo lạc, bánh răng bừa, nem nướng, nón lá, bưởi Luận Văn, bưởi Diễn (trồng trên đất Thọ Xuân)... Với chất lượng ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hình thức bắt mắt, sản phẩm bánh gai đã đạt giải “Sản phẩm xuất sắc” tại hội thi. Sản phẩm bánh gai đã được gắn thương hiệu của huyện để lại ấn tượng sâu sắc đối với người tiêu dùng trong cả tỉnh và cả nước, là món quà quê hương quý giá mỗi khi du khách gần xa ghé về Thọ Xuân.

Đẩy mạnh phong trào Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp: những năm 2016 - 2019, toàn huyện có 41/41 xã, thị trấn xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình hoa thay thế cỏ dại với gần 300 km tại 41 xã, thị trấn; thành lập mới 7 Câu lạc bộ gia đình 5 không 3 sạch; 04 mô hình Hợp tác xã dịch vụ môi trường; duy trì 334 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản tổng dọn vệ sinh định kỳ hàng tuần. Thành lập mới 30 mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm với 2.420 thành viên; xây dựng 20 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các xã, thị trấn đã thu hút 1.386 thành viên tham gia; phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội tại các buổi ra mắt mô hình; thành lập 03 mô hình tổ liên kết do phụ nữ làm chủ tại xã Xuân Giang, Xuân Hồng, Thuận Minh nhằm giải quyết công ăn việc làm lúc nông nhàn, tạo thu nhập nâng cao đời sống cho gia đình hội viên phụ nữ.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện với mô hình “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”. Đến hết năm 2019, toàn huyện có 30/30 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn thành lập tổ nhóm tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, với tổng số tổ trên địa bàn huyện lên 1.096 tổ với 20.614 thành viên tham gia. Đến nay, tổng số hội viên tham gia bảo hiểm y tế là 35.241/36.785 đạt tỷ lệ 95,80%. Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đã vận động được 1.556 hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, Hội tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tuyên truyền, vận động 66 hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thành lập doanh nghiệp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì hoạt động có hiệu quả 46 Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 04 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững; thành lập 75 Câu lạc bộ gia đình 5 không 3 sạch; duy trì 82 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và các mô hình, câu lạc bộ như: Câu lạc bộ liên thế hệ, Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, Câu lạc bộ sinh con một bề… Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 100% các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ cơ sở. Nội dung các chuyên đề tập huấn gắn với các nhiệm vụ trọng tâm đang tổ chức triển khai tại cơ sở. Tập huấn 25 buổi truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, pháp luật, kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên. Đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở không ngừng trau dồi kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công tác; chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động liên ngành nên hiệu quả hoạt động đạt cao. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được nhận cờ thi đua xuất sắc (năm 2016), vinh dự được Trung ương hội và Tỉnh hội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Hoạt động của Hội Nông dân huyện có bước phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, Hội Nông dân bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và đi sát với đời sống, nguyện vọng của hội viên, quan tâm hỗ trợ hội viên về vốn, vật tư, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, dạy nghề. Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Hằng năm có từ 80 - 85% số hộ đăng ký tham gia. Tỷ lệ tập hợp hội viên trung bình 5 năm đạt 87%.

Trong những năm 2016 - 2020, Hội Nông dân huyện phối hợp với các ngành chức năng mở được 159 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi vào sản xuất và 70 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chế phẩm sinh học trong cây trồng, vật nuôi cho trên 30.000 hội viên tham gia. Để giúp cho nông dân được tiếp cận nhanh với các nguồn vốn, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến cuối năm 2019, tổng dư nợ ngân hàng trên 620 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 173 tỷ đồng cho 4.995 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ trên 448 tỷ đồng cho trên 6.000 hộ vay. Công tác phối hợp đào tạo nghề được Hội Nông dân quan tâm: đã mở 01 lớp đào tạo tin học văn phòng cho 21 cán bộ, hội viên nông dân; 01 lớp học nghề ngắn hạn về bảo vệ tổng hợp dịch hại cây trồng cho 35 hội viên tại xã Xuân Phong; phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang bế giảng lớp trung cấp nghề chăn nuôi thú y cho 35 hội viên tại Xuân Vinh; tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động cho 354 lượt người, trong năm đã đưa được 125 lao động đi xuất khẩu.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; Kế hoạch số 107 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện được 142,5 triệu đồng đạt 104,8% tỉnh giao, nâng tổng quỹ lên 926,293 triệu đồng. Ngoài ra Hội luôn quản lý tốt các nguồn vốn vay phát triển sản xuất từ quỹ Hỗ trợ nông dân kênh TW (500 triệu đồng), kênh tỉnh (1.400 triệu), tạo điều kiện cho nông dân đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đời sống được nâng lên. Với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động của tổ chức Hội, số cơ sở hội đạt vững mạnh, năm sau cao hơn năm trước. Huyện Hội hằng năm được xếp loại vững mạnh của tỉnh.

Hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện: Hằng năm đã quán triệt vận dụng sáng tạo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Công đoàn tỉnh vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức lao động. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đúng hướng và chỉ đạo sâu sát phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp công đoàn nên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thi đua có nhiều đổi mới, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, người tốt, việc tốt thông qua các phong trào thi đua.

Năm 2016, Liên đoàn lao động huyện phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng chống tham nhũng”, có 100% các đơn vị tham gia với 2000 người viết bài, thu về huyện 125 bài, chọn 15 bài gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy; cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về “phòng, chống tham nhũng” trong các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Trong năm 2016 đã thành lập 02 tổ chức Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế SWIMAX với 42 đoàn viên; Công đoàn Công ty TNHH giầy Phúc Thành với 634 đoàn viên. Năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp Công ty TNHH giày Phúc Thành, Công ty Cổ phần SWIMAX VINA, vận động đoàn viên ủng hộ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với số tiền 120.000.000 đồng. Năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện phát động đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất cho 03 trường học ở các xã xây dựng nông thôn mới; vận động thành lập mới 02 tổ chức công đoàn cơ sở với 245 đoàn viên; phối hợp tham gia giải quyết 04 vụ ngừng việc tập thể của công nhân lao động tại Công ty, doanh nghiệp, triển khai xây dựng mô hình bếp ăn an toàn thực phẩm tại 2 đơn vị. Năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức chương trình Tết sum vầy và Lễ phát động hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019, trao quà, trao hỗ trợ xây mới 05 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn; tổ chức thành công Hội thao cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 và Hội thi “Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi” cấp huyện; tổ chức hội thi giao lưu nữ công nhân viên chức lao động với chủ đề: “Nâng cao hiểu biết pháp luật - dân số - sức khỏe trong nữ công nhân lao động” tại doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức 02 hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cẩm Hoàng, Công ty giầy Phúc Thành.

Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân viên chức lao động. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đang trực tiếp quản lý 174 công đoàn cơ sở trực thuộc (trong đó 09 công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính, 30 công đoàn cơ sở khối xã thị trấn, 123 công đoàn cơ sở khối trường và 12 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp) với 5.950 đoàn viên; đạt 98% người lao động tham gia sinh hoạt công đoàn. Số lao động có việc làm thường xuyên chiếm tỷ lệ 98,3 %. Với những thành tích đạt được Liên đoàn Lao động huyện đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015, 2016. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

- Về hoạt động của các tổ chức Hội quần chúng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội quần chúng từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, thực sự là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách xã hội theo quy định của nhà nước như giám sát việc thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, giám sát việc thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi, giám sát việc miễn giảm các khoản đóng góp cho các đối tượng theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện các chương trình trợ cấp đột xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các tổ chức Hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ. Trong 5 năm (2014 - 2019), có 10 hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ (Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Luật gia, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam Đioxin, Hội làm vườn và trang trại). Đến 2019, huyện có 15 Hội quần chúng (thêm: Hội Luật gia, Hiệp hội Doanh nghiệp), có 110.432 hội viên tham gia sinh hoạt. Các tổ chức hội luôn quan tâm và chủ động nắm bắt tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo của cấp trên, tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền đến hội viên và Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội cũng như các hoạt động công tác Hội thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt hội, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh... Đồng thời, phối hợp với Hội cấp tỉnh, với các cấp các ngành liên quan, thường xuyên tổ chức thông tin, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, giúp cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như kỹ năng, phương pháp công tác Hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội.

Với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội quần chúng tham gia tích cực vào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong những năm qua theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng hội viên của tổ chức, các Hội quần chúng trên địa bàn huyện đã phát huy được vai trò của mình trong việc tư vấn, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chế độ chính sách cho hội viên và tham gia phản biện, giám định xã hội về các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, môi trường, an sinh xã hội… của Trung ương, của tỉnh, huyện và của các địa phương liên quan đến hội viên và Nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Các tổ chức hội đã phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo hỗ trợ sản xuất, đời sống của hội viên, tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh với hàng ngàn ngày công và tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới ở 36/36 xã, phấn đấu đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Nhiều tổ chức Hội đã có những cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Hội Người cao tuổi với phong trào thi đua ”Tuổi cao gương sáng” trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với 2.736 hội viên đăng ký tham gia, trong đó có 1.605 hội viên được các cấp biểu dương, thành lập 23 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 1300 hội viên, tổng nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tổ chức hỗ trợ vốn sản xuất, đối ứng vốn mua bò giống cho các gia đình khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi phối hợp tổ chức 02 lớp dạy nghề tranh đá quý, tranh gạo rang cho 30 hội viên ở các xã Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, Xuân Bái, Thọ Xương với kinh phí là 285 triệu đồng; dạy nghề tẩm quất cho 25 người với kinh phí gần 100 triệu đồng. Vận động hỗ trợ, trao tặng 42 con bò sinh sản cho các hộ nghèo có người khuyết tật với tổng số tiền 360 triệu đồng; đầu tư vốn cho 30 hộ chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn tại các xã Xuân Tân, Thọ Hải; hỗ trợ các phương tiện sản xuất kinh doanh cho 209 người, tạo việc làm cho 177 người. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả câu lạc bộ sĩ quan, chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi. Hội làm vườn và trang trại tổ chức triển khai và thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (bưởi Diễn, bưởi da xanh, cam Vinh, ổi...), mở rộng mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. Hội Người mù phối hợp tổ chức 04 lớp dạy nghề làm chổi đót, tăm tre, tẩm quất cổ truyền cho 70 hội viên; duy trì hoạt động thường xuyên của 02 cơ sở sản xuất tăm tre giải quyết việc làm cho 24 hội viên với thu nhập bình quân hằng tháng đạt 2,2 triệu đồng/người/tháng, tổng doanh thu đạt 8,25 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 227 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 86 hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo: Hội Khuyến học vận động, hỗ trợ 886 học sinh có nguy cơ bỏ học hoặc đã bỏ học tiếp tục đến tr­ường học tập, vận động 2.833 lượt giáo viên dạy thêm cho 26.790 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bồi dưỡng học sinh giỏi không thu tiền; vận động ủng hộ 13.264.000.0000 đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học phòng học, nhà ở giáo viên và mua sắm trang thiết bị dạy học; ủng hộ 63.941 cuốn sách giáo khoa cho học sinh nghèo, 10.279 cuốn sách cho th­ư viện trư­ờng. Tổ chức trao 13.907.000.000 đồng học bổng cho 7.520 học sinh, sinh viên, khen th­ưởng cho 77.611 lượt học sinh, sinh viên học khá, giỏi và 6.531 l­ượt giáo viên dạy giỏi, làm khuyến học tốt; phối hợp tổ chức Hội thi “Cán bộ Chi hội làm khuyến học giỏi” ở các cấp Hội cơ sở. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi phối hợp vận động, trao tặng học bổng cho 83 học sinh và hỗ trợ bàn ghế, phương tiện học tập cho 104 em, tặng 150 xe đạp trị giá 180 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo, mồ côi hiếu học; phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, đỡ đầu 03 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ 176 em theo học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng và 08 em theo học tại các trường Đại học. Hội Người mù phối hợp tổ chức cho 28 cán bộ, hội viên tham gia các lớp học vi tính do Trung ương Hội, tỉnh Hội tổ chức và tổ chức 02 lớp học chữ Braille cho 44 hội viên. Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin vận động, trao tặng 29 xuất học bổng cho các cháu là con nạn nhân da cam trị giá 14.500.00 đồng. Hội Người cao tuổi vận động trên 15.000 hội viên tham gia khuyến học khuyến tài, trong đó có 533 người cao tuổi làm công tác khuyến học, có 8.320 gia đình Người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”.

Trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân: Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi phối hợp với bệnh viện phục hồi chức năng Trung ương Sầm Sơn khám sàng lọc miễn phí cho 2.804 lượt người, đã phẫu thuật mắt cho 1.550 lượt người và cấp kính mắt miễn phí cho 150 người; phối hợp tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật tim cho 1.238 trẻ, trong đó có 50 trẻ khuyết tật được can thiệp sớm bằng phương pháp y học. Hội Người cao tuổi phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình mắt sáng cho người cao tuổi do Trung ương Hội phát động, tổ chức khám, tư vấn cho 8.245 hội viên có bệnh về mắt, thay thuỷ tinh thể cho 1.172 hội viên. Hội Chữ thập đỏ phối hợp tổ chức vận động hiến máu tình nguyện với 2.592 đơn vị máu, vận động tổ chức phong trào “Bát cháo tình thương” cấp cho gần 7.500 lượt bệnh nhân nghèo. Hội Đông y tổ chức khám, tư vấn cho 279.522 lượt bệnh nhân, điều trị cho 277.426 lượt bệnh nhân. Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin phối hợp với các ngành chức năng và tỉnh Hội đưa 347 hội viên đi điều dưỡng, phục hồi chức năng, xông hơi giải độc tại làng Hữu Nghị.

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các Hội quan tâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập các tổ chức Hội: Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Hội Cựu thanh niên xung phong tổ chức thăm lại chiến trường xưa. Hội Người mù với Liên hoan tiếng hát người mù từ trái tim. Câu lạc bộ Lam Sơn duy trì hoạt động các Câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ thể dục thể thao ở các chi hội, xuất bản tập thơ “Đất mẹ Lam Sơn” chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tập san thơ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội, tổ chức các giải thi đấu truyền thống nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn thu hút 426 lượt hội viên ở các môn cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Hội Người cao tuổi thành lập và duy trì thường xuyên, có hiệu quả 195 các câu lạc bộ văn nghệ, cờ tướng, thể dục thể thao của Người cao tuổi, đặc biệt là phong trào tập thể dục dưỡng sinh “Thức vũ kinh”, Bóng chuyền hơi phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên ở 73 Câu lạc bộ dưỡng sinh, 46 Câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi thu hút hàng nghìn hội viên tham gia luyện tập thường xuyên...

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Vận động hội viên và gia đình hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: chấp hành tốt các quy định của địa phương về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư vào ngày cuối tuần, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy kênh mương. Hội Cựu Thanh niên xung phong tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội làm vườn và trang trại tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tích cực sử dụng các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Hội Cựu thanh niên xung phong vận động hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường đồng ruộng, cùng với Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn thực hiện tốt mô hình bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật…

 Hoạt động nhân đạo - từ thiện: Các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tích cực vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp nhiều khó khăn, học sinh nghèo vượt khó…góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh xã hội của huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm, chương trình phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân huyện; tham gia dự sinh hoạt với các chi hội, chi đoàn cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở kiện toàn các ban công tác mặt trận, các chi hội chi đoàn sau sáp nhập thôn, khu phố và tăng cường kết nạp, phát triển đoàn viên, hội viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền, vận động thành lập 97 doanh nghiệp do đoàn viên, hội viên làm chủ; tổ chức đánh giá, sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2020”; tổ chức thăm hỏi tặng quà và vận động các nguồn lực ủng hộ xây mới, sửa chữa 31 ngôi nhà với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tổ chức 11 cuộc giám sát tại 27 đơn vị theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết định số 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Những năm 2015 - 2020, tình hình trong nước, trong tỉnh đứng trước những khó khăn, thách thức nhất là khó khăn về thời tiết và các loại dịch bệnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã đoàn kết, đồng lòng phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương. Nhìn lại chặng đường 5 năm (2015 - 2020), mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đều có thể tự hào với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong hơn 30 năm đổi mới; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn xếp trong tốp đầu của tỉnh. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Trước thời cơ, vận hội mới, tuy còn phải đối mặt với những khó khăn khôn lường nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân với niềm tin sâu sắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII (2020 - 2025), đưa huyện Thọ Xuân sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao.


 

 ([1]). Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thanh Hóa, tr.57.

([2]). Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hóa 2015, tr 64.

([3]) Vùng sản xuất lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao 6.500ha, vùng sản xuất lúa giống 500ha/1vụ; vùng trồng cây ăn quả với diện tích 217ha; vùng trồng cây xuất khẩu (ngô ngọt, ớt, dưa, măng tây,…) trên 500ha; vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới trên 285.000m2.

([4]) Liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến và xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia tại Xuân Phú; liên kết chăn nuôi gà lông màu thương phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Happy Farm tại xã Xuân Hồng, thị trấn Sao Vàng,…

([5]) Các giống lúa lai, lúa thuần, ngô biến đổi gen, khoai tây Marabel và các giống gia súc, gia cầm chất lượng cao.

([6]) Sản xuất hoa, rau, quả trong nhà lưới theo công nghệ Isarel tại các xã Xuân Hồng, Thọ Hải, Xuân Lai, Xuân Bái, Thuận Minh, Thọ Lâm. Xuân Hòa.

([7]) Bánh gai Tứ Trụ, kẹo lạc và kẹo gạo lứt, xã Phú Xuân.

([8]) Đến nay đã tích tụ, tập trung được hơn 1.400ha đất.

([9]) Cam Xuân Thành, bưởi Luận Văn,...

([10]). Tại các xã Xuân Hồng, Xuân Lai, Trường Xuân, Xuân Phú, Thọ Lộc, Xuân Bái, Thọ Hải.

([11]). Bánh lá răng bừa Xuân Lập, kẹo lạc Phú Xuân, bánh gai Tứ Trụ, đồ mộc, đồ gỗ mỹ nghệ,…

([12]). Sản xuất ống hút bằng tre (Thọ Lâm), gạch không nung, gạch tuynel (Nam Giang, thị trấn Sao Vàng),…

([13]) Chợ đầu mối thị trấn Thọ Xuân; trung tâm thương mại HaCo; siêu thị Lan Chi; các khu thương mại, dịch vụ Vinh Quyền, Quỳnh Mạnh, siêu thị A&S, hệ thống siêu thị Điện máy xanh, FPT Shop và chuyển đổi mô hình quản lý 15 chợ,...

([14]). Đường Cầu Kè - Thọ Xuân; đường 506B (đoạn Thọ Lập - Lam Kinh và đoạn từ QL47B đến nơi thành lập Đảng bộ tỉnh); đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn...,

([15]). Đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; đường nối QL47 với QL45 và QL217,...

([16]). Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, hệ thống đê tả, hữu sông Cầu Chày, đê sông Chu, các trạm bơm Quang Hoa, Đồng Ngâu...

([17]). Nhà truyền thống, Nhà thi đấu, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện; xây mới, sửa chữa 116 trường học, 39 trạm y tế, 40 công sở các xã, thị trấn.

([18]). Đường Cầu Kè - thị trấn Thọ Xuân, đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh đến Khu di tích Lam Kinh.

([19]). Trung tâm văn hóa các xã, thị trấn, nhà thi đấu, sân vận động, chợ đầu mối, các siêu thị, nhà hàng, các điểm vui chơi,...

([20]). Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… các năm 2016- 2017- 2018, 2019, 2020 của Huyện ủy và UBND huyện Thọ Xuân. Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện ủy và UBND huyện.

([21]). Huyện ủy Thọ Xuân, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ (2015 - 2020), Tài liệu lưu tại Văn phòng Huyện ủy, tr. 14.