Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ Email: ccbthoxuan@gmail.com

I. THÔNG TIN CHUNG:

a. Hội cựu chiến binh huyện Thọ Xuân có trụ sở làm việc tại: Trụ sở làm việc tại cơ quan Khối Dân, Khu phố 5, thị trấn Thọ xuân, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Điện thoại: 02373833278

- Email: ccbthoxuan@gmail.com

- Quá trình thành lập và phát triển: Hội Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân, là tổ chức chính trị xã hội, thành viên của MTTQ, được Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân ra Quyết định thành lập ngày 15/10/1990; Hội có nhiệm vụ vận động, tập hợp các thế hệ CCB trên địa bàn huyện Thọ Xuân, đặt dước sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Thọ Xuân, hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh và Pháp lệnh CCB Việt Nam. Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, 15 năm liền đạt danh hiệu đơn vị TSVM, có nhiều năm liền đạt đơn vị TSVM xuất sắc, năm 2009 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, năm 2014 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; liên tục từ năm 2012 đến 2018 được Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu; Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Năm 2020, là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu của Cụm thi đua số 08, Khối Dân, huyện Thọ Xuân, dẫn đầu phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa.

            - Cơ cấu tổ chức của Hội: Trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành, từ 30 tổ chức Hội cơ sở, 9.461 hội viên, đến nay, toàn huyện có 34 tổ chức Hội cơ sở, 274 chi hội gồm: 30 tổ chức hội CCB xã, thị trấn; 03 tổ chức Hội CCB cơ quan, 01 tổ chức Hội CCB thuộc đơn vị sự nghiệp; với trên 15 nghìn hội viên.

 b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Quốc Ẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện

+ Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Thọ xuân, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh Hóa;

+ Email: ccbthoxuan@gmail.com

+ Điện thoại:  02373833278                          DĐ: 

 II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. CHỦ TỊCH

 

Họ và tên:

Lê Quốc Ẩm  

Quê quán:

Xuân Sinh, Thọ Xuân

Năm sinh:

30/5/1953

Thường trú:

Khu phố 5, thị trấn Thọ Xuân

Trình độ VH

10/10

Trình độ CM

Đại học chuyên ngành quân sự

Trình độ LL

Cao cấp

Cấp bậc

Đại tá

Chức vụ

Chủ tịch Hội CCB

Điện thoại

0982300553

Chức trách, nhiệm vụ được giao:    

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ; Ban Thường vụ tỉnh Hội; Ban Chấp hành Hội CCB huyợ̀n về mọi mặt công tác và hoạt động của tổ chức Hội;

 - Là người chủ trì điều hành mọi hoạt động của Hội; điều hành công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phân công nhiệm cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các thành viên trong Cơ quan thường trực Hội;

 - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, chỉ đạo công tác tư tưởng và thi đua khen thưởng;

 - Tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ, của tổ chức Hội cấp trên, chấp hành Điều lệ Hội và Nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành;

- Đại diện cho tổ chức Hội giữ mối liên hệ với cấp uỷ và chính quyền địa phương; phối hợp với ban, ngành, MTTQ đoàn thể của huyện và các đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện về các phong trào, chương trình, kế hoạch hoạt động có liên quan đối với tổ chức Hội;

 2. PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên:

Lê Thanh Bình    

Quê quán:

Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

25/10/1955

Thường trú:

Khu phố 5, thị trấn Thọ Xuân

Trình độ VH

10/10

Trình độ CM

 Đại học chuyên ngành Quân sự

Trình độ LL

Cao cấp

Cấp bậc

Đại tá

Chức vụ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB

Điện thoại

0982868328

Chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Phó Chủ tịch thường trực là người thay thế Chủ tịch khi được uỷ quyền, chịu sự phân công của Chủ tịch;

 - Tổng hợp tình hình các hoạt động của Hội; chủ động tham mưu đề xuất mọi mặt công tác và hoạt động của tổ chức Hội với Chủ tịch, bàn thống nhất phương pháp và tổ chức thực hiện;

- Cùng với Chủ tịch xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội;

- Hướng dẫn theo dõi mặt công tác tổ chức, phát triển Hội viên, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và hoạt động của tổ chức Hội; Chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền vận động CCB; Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của Cựu quân nhân;

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Kiểm tra đơn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các tổ chức Hội cơ sở;

 3. PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Vũ Thực    

Quê quán:

Thôn 4, xã Hạnh phúc (nay là thị trấn Thọ Xuân)

Năm sinh:

03/03/1957

Thường trú:

Khu phố 5, thị trấn Thọ Xuân

Trình độ VH

10/10

Trình độ CM

 Đại học chuyên ngành Quân sự

Trình độ LL

Trung cấp

Cấp bậc

Thượng tá

Chức vụ

Phó Chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra

Điện thoại

0942951236

 

Chức trách, nhiệm vụ được giao:

 - Chịu sự phân công của Chủ tịch, cùng với Chủ tịch xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội;

- Chủ động tham mưu đề xuất mọi mặt công tác và hoạt động của tổ chức Hội với Chủ tịch, bàn thống nhất phương pháp và tổ chức thực hiện;

- Phụ trách công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng và chính sách;

- Phụ trách chương trình phát triển kinh tế của Hội, chương trình xoá đói, giảm nghèo;

 - Hướng dẫn theo dõi các hoạt động liên kết, tham gia các chương trình KT-XH ở địa phương;

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Là tổ chức chính trị xã hội, thành viên của MTTQ, đặt dước sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Thọ Xuân, tổ chức Hội có nhiệm vụ vận động, tập hợp các thế hệ CCB trên địa bàn huyện Thọ Xuân, hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Pháp lệnh CCB Việt Nam; thực hiện công tác Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức Hội là "Tham gia góp ý xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN"; "Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giầu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH của địa phương"; "Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động với UBND, MTTQ, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển VH-XH, QP-AN ở địa phương"; "Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố tổ chức Đoàn, Đội ở cơ sở; Vận động, tập hợp CQN, thành lập, duy trì hoạt động các CLB Cựu quân nhân ở cơ sở"; "Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước" và nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy, Chính quyền địa phương; các phong trào, các cuộc vận động do Cấp ủy, MTTQ phát động; thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước;

IV. Thành tích nổi bật

 Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội Cựu chiến binh. Cụ thể:

- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền; bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, các cấp Hội đã đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, hiểu biết và phương pháp công tác cho cán bộ, hội viên. Đã thường xuyên bám sát nội dung và quán triệt, tổ chức học tập, tổ chức thực hiện và phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; những chủ trương nhiệm vụ công tác Hội...đến cán bộ, hội viên, h­ướng dẫn hội viên thực hiện tốt các Nghị quyết, chấp hành tốt chính sách pháp luật và thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội.

Phối hợp thực hiện tốt công tác  giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/ TW, Quyết định số 218-QĐ/ TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH ở cơ sở.

-  Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giầu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH của địa phương:

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Kế hoạch, Chỉ thị về phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh và của địa phương; Chương trình phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, Hội CCB các cấp trong huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động hội viên CCB tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; đã tập trung tham gia sản xuất, tích cực thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM; Đến nay toàn huyện có 85 doanh nghiệp do CCB làm chủ; 43 HTX; 63 trang trại; 258 gia trại CCB; 41 CLB "Hội viên CCB giúp nhau làm  kinh tế giỏi".

Khai thác các nguồn vốn đầu tư SXKD được: 178 tỷ 891,8 triệu đồng; trong đó: vốn vay từ NHCSXH là 51 tỷ 656 triệu đồng; vốn vay nội bộ hội viên cho nhau vay là 8 tỷ 937,6 triệu đồng; Vốn vay hỗ trợ việc làm (120): 784 triệu đồng; vốn vay từ các ngân hàng thương mại: 127 tỷ 514,2  triệu đồng;

Xây dựng quỹ Hội đạt 8 tỷ 937 triệu đồng, bình quân 650 ngàn đồng/hội viên;  Có 18/30 Hội CCB xã, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo; tỷ lệ hộ gia đình hội viên CCB nghèo toàn huyện còn 0,43%; hộ cận nghèo 1,39%; tỷ lệ hộ khá giàu 59,9%; có 97,9% hội viên CCB tham gia Bảo hiểm y tế; 95% gia đình hội viên xử dụng nước và có công trình hợp vệ sinh.

- Vận động hội viên CCB và nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia chương trình "Chung sức xây dựng NTM".

    Hưởng ứng cuộc vận động “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, có 345 gia đình hội viên CCB hiến 7.818 m2  đất làm đường giao thông, trị giá 7tỷ 818 triệu đồng; đóng góp xây dựng nhà văn hoá thôn: 4.204 ngày công và 5tỷ 445 triệu đồng; đóng góp làm đường giao thông có 16.123 lượt hội viên tham gia với số tiền: 16tỷ 576 triệu đồng; tham gia làm kênh mương nội đồng: 10.030 ngày công trị giá 7tỷ 021 triệu đồng.

- Thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội và chính sách CCB.

Thực hiện các cuộc vận động do MTTQ, Hội cấp trên phát động, về công tác An sinh xã hội, các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Cả nước vì người nghèo"...; hội viên CCB đã đóng góp ủng hộ được tổng số được 3 tỷ 632,5 triệu đồng; số lượt hội viên tham gia ủng hộ: 105.000 lượt người. Trong đó gồm: Ủng hộ thiên tai, bão lụt 675 triệu đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo 615 triệu đồng; ủng hộ hội viên bị nhiễm Chất độc da cam 300 triệu đồng; ủng hộ Quỹ khuyến học 855 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị hạn hán, ô nhiễm môi trường 225,5 triệu đồng; tặng 2.850 xuất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 57 triệu đồng; ủng hộ các hoạt động nghĩa tình khác 260 triệu đồng. Riêng trong năm 2020, cán bộ, hội viên CCB toàn huyện tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 được 294 triệu đồng, 1670 khẩu trang, 10 chai sát khuẩn, 06 bộ quần áo bảo hộ lao động; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai 311 triện đồng; Hỗ trợ Hội CCB huyện Thường Xuân 2 cặp bò sinh kế trị giá 40 triệu đồng.

 Hỗ trợ làm mới được 55 căn nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 3.119.650.000  đồng và  hàng ngàn ngày công.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho CCB, trong những năm qua Hội đã phối hợp với cơ quan quân sự các cấp giải quyết chế độ cho CCB, Cựu quân nhân tham gia kháng chiến theo Quyết định 47/TTg, cho 1765 đ/c (chống Pháp); QĐ290/TTg cho 2.150 đồng chí (Dân quân thường trực trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ); QĐ142/TTg cho 6.300 đồng chí (chống Mỹ); QĐ 62/TTg cho 7.283 đồng chí (bảo vệ tổ quốc) và QĐ49/TTg cho 20.756 người tham gia dân công hoả tuyến 20.756 người, đã có 10.000 hồ sơ được chi trả chế độ; thực hiện BHYT theo Nghị định 150 NĐ/CP cho CCB.

Đặc biệt Hội đã hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "CCB gương mẫu" do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao; BCH Hội CCB huyện Thọ Xuân đã xây dựng được 5 mô hình, điển hình, hoạt động đạt chất lượng, thu được hiệu quả cao, cụ thể là:

Mô hình thứ nhất: xây dựng các bể chứa để thu gom các bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để Hội CCB các huyện học tập, nhân ra diện rộng. Đến nay toàn huyện Thọ Xuân đã xây dựng được 3.018 bể chứa rác thải, bao gói  thuốc BVTV sau sử dụng; 02 nhà kho lưu chứa. Mỗi năm có gần 5 tấn số rác độc hại này được thu gom vận chuyển về nhà máy chuyên dùng tiêu hủy rác độc hại ở khu công nghiệp Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy. Năm 2015 tại Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về công tác môi trường giai đoạn 2011-2015, mô hình được vinh danh điển hình tiên tiến toàn quốc, được tặng Cúp và Bằng khen của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

 Mô hình thứ hai: "Tổ CCB 3 trên 1". Hội CCB phân công 3 hội viên gương mẫu nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 01 đối tượng lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 421 "Tổ CCB 3 trên 1", với 1.263 hội viên tham gia; nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 494 người lầm lỗi (có tổ nhận cảm hóa 2 đến 3 người); đã có 286 đối tương được công nhận hoàn lương. Hiện còn 208 đối tượng, đang giao cho 648 hội viên CCB trực tiếp quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ. Mô hình đã được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, được báo cáo điển hình và được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen

 Mô hình thứ ba: Thành lập "Câu lạc bộ hội viên CCB làm kinh tế giỏi". Từ năm 2013, Hội CCB huyện Thọ Xuân đã tổ chức thành lập được 41/41 “Câu lạc bộ hội viên CCB làm kinh tế giỏi", với 876 hộ gia đình hội viên CCB tham gia. Hoạt động của các Câu lạc bộ rất đa dạng, từng bước nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho hội viên, gia đình hội viên; góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, đưa huyện Thọ Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Mô hình đã được Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, tổ chức các huyện về tham quan học tập và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

 Mô hình thứ tư: Mô hình “Tổ CCB 3 chủ động” với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh phát triển tốt, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên trên địa bàn huyện tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự; an ninh nông thôn; an ninh tôn giáo vẫn tiềm ẩn phức tạp. 

Trước tình hình đó Hội CCB huyện Thọ Xuân đã xây dựng mô hình đề án “tổ 3 chủ động”. Tổ 3 chủ động có từ 3 đến 5 đồng chí hội viên CCB có nhiệm vụ:

- Chủ động nắm tình hình hình, diễn biến tư tưởng, đời sống của hội viên CCB và nhân dân ở cơ sở; dư luận nhân dân về những vướn mắc, nổi cộm ở địa phương; Chủ động nắm bắt tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, kịp thời phản ảnh báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Chủ động giải quyết các mâu thuẩn trong nội bộ CCB và nhân dân; chủ động  đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết những vướn mắc, nổi cộm ở địa phương không để trở thành điểm nóng.

- Chủ động phối hợp tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đề án được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt theo Quyết định số 647/QĐ_HU ngày 02/04/2018.

 Kết quả sau 3 năm tổ chức và đi vào hoạt động, toàn huyện đã có 316 tin báo, vụ việc được phản ánh, báo cáo về cơ quan chức năng một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, trong đó có 48 tin tức có giá trị cấp thiết. Mô hình “Tổ CCB 3 chủ động” của Hội CCB huyện Thọ Xuân đã góp phần phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Mô hình “Tổ CCB 3 chủ động” đã được báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết thi đua năm 2018 do Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại thành phố Hà Nội (tháng 3 năm 2019).

Mô hình thứ năm:  Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội (QNTĐĐ), để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm nhà, sữa nhà. 5 năm qua, với nghĩa cử cao đẹp của người lính Cụ Hồ, Hội CCB đã tích cực vận động cán bộ, hội viên trong huyện xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, kết hợp với kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã làm mới và sữa chữa được 55 ngôi nhà cho các hội viên CCB đặc biệt khó khăn, trị giá 3.119.650.000 đồng (Ba tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn; trong đó QNTĐĐ của CCB huyện là 1,497 tỷ đồng); Hỗ trợ những gia đình Hội viên của các xã bị lũ lụt như Quảng Phú, Xuân Minh, Xuân Sơn, Thọ Lập, Xuân Trường...vv bằng 76. 000.000 (bảy mươi sáu triệu đồng chẵn); Ủng hộ 4 con bò sinh kế bằng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu, đồng chẵn) cho những hội viên gia đình CCB khó khăn của huyện Thường Xuân. Đặc biệt, trận lũ lụt tháng 10 năm 2017, đã huy động 2.958 lượt hội viên CCB giúp đỡ các xã Xuân Thiên, Xuân Yên, Xuân Sơn...vv, làm vệ sinh môi trường sau lũ lụt, ổn định cuộc sống …, được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nghi nhận. Mô hình này đã được BCH tỉnh Hội nghiên cứu học tập, nhân rộng trên phạm vị toàn tỉnh;

Những mô hình điển hình của Hội CCB huyện Thọ Xuân trong những năm qua đã tích cực hoạt động, mạng lại chất lượng, hiệu quả tốt, các mô hình này đã có sức lan tỏa, nhân rộng điển hình trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa và quốc gia, có  nhiều các Hội CCB các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh về nghiên cứu học tập. Với những thành tích xuất sắc đó 8 năm liên tục, Hội CCB huyện Thọ Xuân, được Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBDN tỉnh Thanh Hóa tặng cơ thi đua, là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "CCB gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Hội CCB huyện Thọ Xuân là tấm gương tiêu biểu trong huyện, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và nhân dân tin yêu quý trọng.

- Danh hiệu thi đua

STT

HÌNH THỨC

NỘI DUNG, CẤP QUYẾT ĐỊNH, SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM KHEN THƯỞNG

01

Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa

Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012; UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số: 1159/QĐ - UBND ngày 10/04/2013;

02

Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ((CCB gương mẫu)) năm 2013,TW Hội CCB VN; QĐ số: 116/QĐKT-CCB ngày 05/12/2013.

03

Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ((CCB gương mẫu)) năm 2014,TW Hội CCB VN; QĐ số: 24/QĐKT-CCB ngày 16/9/2014.

04

Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ((CCB gương mẫu)) năm 2015,TW Hội CCB VN; QĐ số: 32/QĐKT-CCB ngày 26/11/2015.

05

Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua ((CCB gương mẫu)) năm 2016,TW Hội CCB VN; QĐ số: 26/QĐKT-CCB ngày 16/12/2016.                                                  

                                                                                               

06

Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" năm 2018; TW Hội CCB VN; Quyết định số: 17/QĐKT-CCB ngày 21/11/2018.      

                                           

 

07

Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa

Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018; UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1201/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 4 năm 2019.

 

08

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dấn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Quyết định số: 680/QĐ – TTg,

Hình thức khen thưởng

STT

HÌNH THỨC

NỘI DUNG, CẤP QUYẾT ĐỊNH, SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM KHEN THƯỞNG

01

Huân Chương lao động hạng ba

Quyết định số: 1174/QĐ - CTN ngày 12/08/2009.

02

Huân chương lao động hạng nhì

Có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2009 đến 2014; Chủ tịch nước; Quyết định số: 2047/QĐ-CTN, ngày 19/8/2014.                                                                            

03

Bằng khen của UBND tỉnh TH

 Có thành tích trong phong trào xóa đói, giảm nghèo năm 2009; CT UBND tỉnh TH; Quyết định số: 1763/QĐ - UBND, ngày 02/11/2009.

04

Bằng khen của UBND tỉnh TH

Có thành tích trong 15 năm thực hiện NQ liên tịch số 01/1999NQLT/BCA/HCCB; UBND tỉnh TH; QĐ số:691/QĐ-UBND ngày17/3/2014.

05

Bằng khen của UBND tỉnh TH

   Có thành tích trong xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng; UBND tỉnh TH; QĐ số:2415/QĐ-UBND ngày31/7/2014.                                                

06

Bằng khen của Bộ Tài nguyên & Môi trường

Đơn vị điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, giai đoạn 2011-2015; Quyết định số: 2330/QĐ-BTNMT, ngày 11 tháng 9 năm 2015.                                                             

07

Bằng khen của BCH TW Hội

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu", năm 2017; Quyết định số: 191/QĐKT-CCB, ngày 28/11/2017.                                  

08

Bằng khen của BCH Hội CCB tỉnh

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt do bão số 10 gây ra năm 2017; Quyết định số: 07/QĐKT-CCB, ngày 03/11/2017.        

09

Bằng khen của BCH TW Hội

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu", năm 2019; Quyết định số: 40/QĐKT-CCB, ngày 10/10/2019.                                   

10

Bằng khen của BCH TW Hội

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015; Quyết định số: 30/QĐKT-CCB, ngày 25/11/2015.                                  

11

Bằng khen của UBND tỉnh

Đã có thành tích xuất sắc trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số: 1670/QĐ-UBND, ngày 14/05/2020.                                  

12

Bằng khen của UBND tỉnh

Đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số: 3770/QĐ-UBND, ngày 11/09/2020.