Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin quy hoạch, kế hoạch

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa - kim chỉ nam cho phát triển toàn diện và bền vững (Bài 1): Phát huy vị trí chiến lược, tiềm năng đặc biệt

Sau Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Tĩnh, Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định quy hoạch tỉnh. Đây được xem là định hướng, là bước ngoặt quan trọng cho ...
Xem thêm

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân

- UBND tỉnh vừa có văn bản về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân và các Khu dân cư, tái định cư khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, ...
Xem thêm

QUY HOẠCH

Quy hoach xây dựng chi tiết tỉ lệ1/500 khu dân cư tại thôn 5, xã Xuân Xinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Xem thêm

QĐ-UBND HUYỆN

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xen cư giáp Quốc lộ 47, thôn Hữu Lễ 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH UBND HUYỆN THỌ XUÂN

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồng Mường xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương
Xem thêm

Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2040

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Xem thêm