Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Dự thảo luật đất đai

Minh bạch thu hồi đất, tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất

- Ngày 16-2, Báo Thanh Hóa mở chuyên mục Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp Nhân ...
Xem thêm

Luật đất đai

Luật đất đai
Xem thêm

Dự thảo luật đất đai

Dự thảo luật đất đai
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 5.923 tỷ đồng

Năm 2020, mặc dù nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện Thọ Xuân đã chủ động, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và triển khai các chương ...
Xem thêm

Hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn sông Chu; Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Quảng Phú, tạo sự phát ...
Xem thêm

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 01 - Khu dân cư đô thị, thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

Ngày 30/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 3785/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 01 - Khu dân cư đô thị, thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
Xem thêm

Thọ Xuân: Công bố quy hoạch KCN Lam Sơn - Sao Vàng

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn vừa tổ chức lễ công bố đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp (KCN) Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
Xem thêm

Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thành Cảng hàng không quốc tế.

Sáng ngày 22/9/2016, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam về kiến nghị quy hoạch Cảng Hàng không Thọ Xuân thành Cảng ...
Xem thêm