Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

XD, PT Thọ Xuân đến 2030, tầm nhìn 2045

Huyện Thọ Xuân thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thực hiện các văn bản của cáp trên, huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh ...
Xem thêm

Xuân Lai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU 10/01/2022 về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thời gian qua, Đảng uỷ xã Xuân Lai đã tập trung xây dựng, triển khai và cụ thể ...
Xem thêm

Năm 2045, Thọ Xuân là đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến ...
Xem thêm

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiều ngày 08/02/2022, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Xem thêm

Nghị quyết đặc thù – Xung lực cho Thanh Hoá phát triển

Một trong những dấu ấn đậm nét trong năm 2021 là Thanh Hoá đã được Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết số 37 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá. Đây là ...
Xem thêm

Huyện Thọ xuân thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), tạo tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết ...
Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2022, chiều 17/1/2022, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm ...
Xem thêm

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 10-1-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cổng TTĐT huyện Thọ Xuân xin trân ...
Xem thêm