Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Đăng lúc: 19/02/2021 (GMT+7)
100%

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG

a. Hội Nông dân huyện Thọ Xuân có trụ sở làm việc tại: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Số điện thoại của cơ quan: 02373.833.096.

- Địa chỉ Email: hoinongdanhuyenthoxuan@gmail.com

Quá trình thành lập và phát triển:

Cùng với phong trào chung của cả nước, nông dân Thọ Xuân đã tích cực tham gia hoạt động Hội, là lực lượng đông đảo, là một trong những cơ sở Hội đầu tiên của Hội nông dân Thanh Hoá trong suốt các giai đoạn kháng chiến kiến quốc và xây dựng nông thôn.

Trong kháng chiến chống Pháp, Hội đã tập hợp và giáo dục giai cấp nông dân gương mẫu tham gia lực lượng du kích địa phương, đóng góp nhân, vật lực xây dựng làng kháng chiến, tích cực tham gia phong trào tự vũ trang, các phong trào " Tuần lễ vàng", " Tuần lễ đồng", " Hũ gạo tiết kiêm", " Công trái quốc gia" ..... Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nông dân Thọ Xuân đã huy động 8.000 lượt người tham gia đội xe thồ và hàng chục tấn thực phẩm, rau xanh phục vụ chiến dịch Tây Bắc.. Từ những năm 1948-1954 Hội vận động hội viên đấu tranh đòi giảm tô, xoá nợ lãi, giáo dục hội viên chống nộp tô lén lút, tham gia cải cách ruộng đất, kiên quyết đấu tranh đánh đổ địa chủ, tịch thu đất địa chủ chiếm hữu chia cho dân nghèo.

Thực hiện Nghị quyết 14 Trung ương Đảng khoá II đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể. Nông hội đã vận động nông dân tham gia phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, phong trào đã tạo ra nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu như HTX Thắng Lợi (Xuân Thành), Đông Phương hồng (Thọ Hải) đã phất cao ngọn cờ thâm canh tăng năng xuất lúa, đạt năng suất lúa từ 7-8 tấn/ha. Góp phần đưa huyện Thọ Xuân trở thành điển hình tiên tiến toàn miền Bắc về sản xuất nông nghiệp và được Trung ương chọn điểm chỉ đạo.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công tác Hội và phong trào nông dân Thọ Xuân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hội thu hút tập hợp được 35.054 hội viên đạt 89% hộ nông nghiệp, các hội viên sinh hoạt tại 30/30 đơn vị hành chính ở 270 chi Hội cơ sở. Cơ cấu tổ chức hội, các hoạt động của Hội ngày càng phát triển cả chiều sâu và bề rộng, tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 3 phong trào SXKDG giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới và tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng do Trung ương Hội ND Việt Nam phát động. Hội đã mở rộng các hoạt động liên kết phối hợp với các ngành theo chủ chương liên kết "4 nhà" của Đảng. Hội phối hợp với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng CSXH cho nông dân thực hiện tín chấp và ủy thác vay trên 600 tỷ đồng giúp hơn 13.000 hộ nông dân được vay vốn. Vận động tham gia xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện và tranh thủ nguồn vốn QHTND của TW, của tỉnh với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, giúp cho các hộ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dạy nghề, xuất khẩu lao động giải quyết việc làm, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Trong những năm qua, Hội đó tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng ngàn CBHVND. Phối hợp mở 1 lớp dạy nghề trồng hoa, cây cảnh cho 37 cán bộ, hội viên nông dân. Bồi dưỡng tập huấn KHKT, công nghệ tin học mỗi năm từ 32.000 - 36.000 lượt người tham gia. Liên kết với công ty CP phân bón Tiến Nông, Thần Nông, Nhật Long Thanh Hóa cung ứng từ 1.000 - 1.500 tấn phân bón chất lượng, thanh toán theo phương thức chậm trả cho hàng nghàn hộ nông dân trên địa bàn huyện đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động người Việt nam dùng hàng Việt nam do TW MTTQ Việt Nam và Chính phủ phát động. Hội đó liờn kết với các doanh nghiệp trong nước đưa hàng Việt nam chất lượng cao phục vụ tại các thôn xóm bản làng và nhân dân trên địa bàn toàn huyện, tạo được niềm tin và uy tín trong nhân dân. Thực hiện chớnh sỏch an sinh xó hội và giúp đỡ gia đỡnh khú khăn hoạn nạn. các cấp hội đó tích cực vận động CBHVND hưởng ứng phong trào vỡ người nghèo quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ hộ gia đình gặp thiên tai bão lụt, giúp đỡ đồng bào dân tộc miền núi xóa nghèo bền vững theo NQ 09 của Tỉnh ủy, tặng quà cho các trẻ em nghèo vượt khó. Thăm hỏi tặng quà các gia đình hội viên khó khăn. Các hoạt động đó góp phần giảm hộ nghèo hàng năm từ 3% trở lên.

Các phong trào đã được hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Góp phần quan trọng tạo sự khởi sắc toàn diện trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Từ phong trào đã góp phần giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên nông dân thoát đói, số hộ nghèo giảm mạnh. Hàng năm có hơn 21.000 hộ gia đình nông dân trở thành hộ SXKD ở giỏi ở 3 cấp. Nông nghiệp liên tục đạt năng suất sản lượng cao, giá trị thu nhập/đơn vị diện tích tăng mạnh, nhiều mô hình tiên tiến phát triển đa dạng, có hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đến nay toàn huyện có gần 500 trang trại, gia trại; 99 trang trại theo tiêu chí mới, 72 trang trại đạt tiêu chuẩn theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp. Trong đó có 59 trang trại được UBND huyện cấp giấy chứng nhận và 45 trang trại được tỉnh hỗ trợ kinh phí. Từng bước hình thành các vùng sản suất chuyên canh có năng suất chất lượng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần theo hướng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đời sống nông thôn phát triển khá. Nhiều hộ gia đình nông nghiệp đã có tích luỹ tăng vốn đầu tư sản xuất, tự nguyện đóng góp cùng địa phương và nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi. Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn huyện (gồm Bưởi Luận văn, tương Xuân phả, bánh lá răng bừa, nem nướng Thọ Xuân, cam Xuân Thành); đề nghị nâng hạng 4 sao cho sản phẩm bánh gai Lâm Thắm, kẹo lạc, kẹo lạc lức Đức Giang. Các cấp Hội đó tích cực tham gia với những việc làm thiết thực như: tuyên truyền, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tự nguyện hiến đất để tạo quỹ đất công ích phát triển trang trại, dịch vụ, giao thông, thuỷ lợi nội đồng; vận động nông dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, khuôn vườn, các công trình vệ sinh, đường làng, ngõ xóm ..., xây dựng gia đình nông dân văn hoá; tham gia xây dựng làng, xã văn hoá; vận động nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo vệ môi trường nông thôn, đảm bảo ATTP. Tích tụ đất đai theo NQ số 13 của BCH tỉnh ủy Thanh Hóa, các công trình đường, trường, trạm và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Hội cấp trên cụ thể hóa các hoạt động phù hợp, hiệu quả gắn kết giữa xây dựng phong trào với xây dựng tổ chức Hội. Phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. HND huyện đang xây dựng dự thảo, trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt Đề án: “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân không sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến và bảo quản sản phẩm hàng hóa nông, lâm, hải sản, thực phẩm, bảo vệ môi trường”. Các hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển VH-XH, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ANQP và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên đại bàn toàn huyện.

Những đóng góp to lớn của công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà trong 90 năm qua đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Đặc biệt là năm 2005 được UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho HND toàn huyện. Năm 2009 Bằng khen của BCH HND tỉnh Thanh Hóa. Năm 2010 Bằng khen của BCH HND tỉnh Thanh Hóa; Năm 2012: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ QĐ số 1163 QĐ/TTg ngày 16/7/2013. Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa về thành tích XS trong 10 năm họat động Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2003-2012. Năm 2011 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh. Năm 2012 được TW HND Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2013: được HĐTĐ - KT tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua toàn tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2014: được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì; được Chủ tịch UBND tỉnh, TW HND Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2015, 2016, 2017 được TW Hội khen tập thể và các cá nhân; Là đơn vị dẫn đầu phong trào của tỉnh. Năm 2019 với những thành tích được TW Hội ND Việt Nam khen thưởng. Thành tích của tập thể Hội Nông dân huyện có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội từ cơ sở tới Huyện, đã góp phần quan trọng xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân huyện liên tục giành thành tích cao, luôn được tỉnh và TW khen thưởng. Nhân dịp cuộc hội ngộ trọng thể này chúng ta trân trọng ghi nhận những cống hiến to lớn của các đồng chí và các thế hệ cha anh đã có đóng góp to lớn đối với công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là 921 đồng chí đã được TW HND Việt Nam tặng thưởng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam "

- Liên tục trong những năm qua đều được Hội Nông dân tỉnh tặng danh hiệu: Vững mạnh xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc, TW Hội Nông dân tặng Bằng khen. Chi bộ cơ quan Thường trực huyện Hội luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Cơ cấu tổ chức của Hội:

Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ hội nông dân cơ quan thường trực HND huyện.

Cấp cơ sở 30 xã, thị trấn.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Tất Vang - Chủ tịch HND huyện.

+ Địa chỉ: xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Húa.

+ Email: hoinongdanhuyenthoxuan@gmail.com

+ Điện thoại:                             DĐ: 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Lê Tất Vang

Quê quán:

xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Năm sinh:

1968

Thường trú:

xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ :

Chủ tịch HND huyện

Điện thoại

0902097547

 2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Lê Như Quang

Quê quán:

xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Năm sinh:

1978

Thường trú:

xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ :

PCT HND huyện

Điện thoại

0916946036

 3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Lê Năng Dũng

Quê quán:

xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Năm sinh:

1977

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ :

PCT HND huyện

Điện thoại

0915392468

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

 1. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

 2. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
          2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.
          3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
 - Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan lưu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
          6. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

   IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm

Danh hiệu - Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2011

 

Bằng khen

 QĐ số 393-QĐ/HND ngày 26/12/2011 của HND tỉnh

Cờ thi đua

QĐ số 575/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh T.Hoá.

 

2012

 

Tập thể vững mạnh xuất sắc (QĐ số 28 -QĐ/HNDT ngày 04/1/2013 của HND tỉnh Thanh Hoá.

 

Bằng khen

Quyết định số: 1163 QĐ/TTg ngày 16/7/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bằng khen

Quyết định: 1462-QĐ/HNDTW, ngày 28/12/2012 của TW HND Việt Nam.

 

 Bằng khen

Quyết định số: 909/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của CT UBND tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc 10 năm hoạt động Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2003-2012

2013

Cờ thi đua

Quyết định số: 478/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Bằng khen

QĐ số: 16- QĐ/HNDTW, 13/01/2014  của TW Hội ND Việt Nam.

Bằng khen

Quyết định số: 485/QĐ-UBND ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Huân chương lao động hạng nhì

QĐ số 2047/QĐ-CTN ngày 19/8/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2014

Bằng khen

QĐ số 1245-QĐ/HNDTW ngày 30/12/2014 của TW HND Việt Nam

2015

Bằng khen

 QĐ số 1278-QĐ/HNDTW ngày 31/12/2015

của TW HND Việt Nam

Giấy khen 

QĐ số 566/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 về thành tích xuất sắc thực hiện NQLT 02 năm 2015

Giấy khen

QĐ số 06/QĐ-MTTQ, ngày 11/1/2016 về Thành tích 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (1995-2015) và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 2005-2015

2016

Bằng khen

- Quyết định số      -QĐ/HNDTW,    /12/2016 của TW HND Việt Nam về thành tích XS trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân năm 2016.

2017

Bằng khen

- Quyết định số 184, ngày 22/12/2017 của TBCH HND Thanh Hóa về thành tích XS trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân năm 2017.