Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thư viện

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÙNG 3, QUÝ I NĂM 2024

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chiều ngày 27/3/2024, tại xã Xuân Lai, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện ...
Xem thêm