Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Nông Thôn Mới

Về 'miền quê đáng sống' Bắc Lương

Năm 2022 xã Bắc Lương (Thọ Xuân) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với về dày truyền thống và sự nỗ lực của địa phương đã và đang tạo ra một vùng quê đáng sống.
Xem thêm

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị thẩm tra, đánh giá xã Xuân Sinh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

Sáng 12/11/2022, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị thẩm tra, đánh giá xã Xuân Sinh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND ...
Xem thêm

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Bái về tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng kết cấu hạ tầng phường năm 2022

Sáng 09/11/2022, tại xã Xuân Bái, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn Vùng I hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, ...
Xem thêm

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ phó Tổ công tác Chỉ đạo xây dựng NTM Vùng III huyện Thọ Xuân làm việc với xã Xuân Minh về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022

Sáng 9/11/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ phó tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã Vùng III hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và giảm ...
Xem thêm

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đồng làm việc với xã Xuân Sinh về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Chiều 08/11/2022, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn Vùng I hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ...
Xem thêm

XÃ XUÂN GIANG TIẾP TỤC DUY TRÌ CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG XÃ KIỂU MẪU VÀO NĂM 2023

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận là xã NTM năm 2013, Đảng bộ xã Xuân Giang tiếp tục phát huy tốt ...
Xem thêm

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Thọ Diên về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Sáng 3/11/2022, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn Vùng I hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và ...
Xem thêm

Hội CCB xã Xuân Hồng đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Hồng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đặc biệt, Hội CCB xã đã có nhiều cách làm hay, ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022

Năm 2022, huyện Thọ Xuân phấn đấu xây dựng 8 xã nông thôn mới nâng cao gồm: xã Xuân Minh, Nam Giang, Thọ Lộc, Phú Xuân, Xuân Tín, Xuân Lập, Thọ Diên và Xuân Sinh; Xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu gồm: xã Tây Hồ ...
Xem thêm

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Sinh về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Sáng 22/9/2022, tại xã Xuân Sinh, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn Vùng I hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, ...
Xem thêm