Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Dấu ấn trong cải cách hành chính ở Thọ Xuân

- Phát huy tinh thần sáng tạo và ứng dụng linh hoạt các giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC), huyện Thọ Xuân đã có nhiều mô hình, sáng kiến mới được triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật, đưa Thọ ...

Tin Nóng
Dấu ấn trong cải cách hành chính ở Thọ XuânDấu ấn trong cải cách hành chính ở Thọ Xuân
Huyện Thọ Xuân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao Huyện Thọ Xuân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
Huyện Thọ Xuân: Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ tín dụng Nhân dânHuyện Thọ Xuân: Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ tín dụng Nhân dân
Quy định mới về chuyển trường, tiếp nhận học sinh ở trường THCS, THPTQuy định mới về chuyển trường, tiếp nhận học sinh ở trường THCS, THPT
Huyện Thọ Xuân nỗ lực quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2024Huyện Thọ Xuân nỗ lực quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao ...
BTV Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025,...BTV Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán ...

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch