Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21

Thực hiện Quy chế làm việc, chiều 4/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ...

Tin Nóng
Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21
Huyện ủy Thọ Xuân: Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trịHuyện ủy Thọ Xuân: Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và ...
Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời...Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa ...
Hội nghị giao ban tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩnHội nghị giao ban tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu hộ gia đình được sử ...
Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Thiên khai giảng Năm học 2023 - 2024Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Thiên khai giảng Năm học 2023 - 2024
Tăng cường các biện pháp PCCC đối với hộ gia đình nhà ở đơn lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanhTăng cường các biện pháp PCCC đối với hộ gia đình nhà ở đơn lẻ và nhà ở kết ...

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21

Thực hiện Quy chế làm việc, chiều 4/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.