Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân: Phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự ...

Chiều 14/7/2024, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ ...

Tin Nóng
Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân: Phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND...Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân: Phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự ...
Nông dân xã Xuân Tín tập trung chăm sóc lúa mùaNông dân xã Xuân Tín tập trung chăm sóc lúa mùa
Đoàn TNCSHCM xã Quảng Phú: Nhiều hoạt động thiết thực tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024Đoàn TNCSHCM xã Quảng Phú: Nhiều hoạt động thiết thực tại Chiến dịch Thanh niên tình ...
Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền sốHuyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền số
Hoạt động của HĐND huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạoHoạt động của HĐND huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo
UBND huyện: Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, xây dựng các công trình thuộc...UBND huyện: Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, xây ...

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Kinh tế - Xã hội

Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân: Phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Thọ Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 14/7/2024, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện chủ trì phiên họp.