Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHẦN MỞ ĐẦU

Đăng lúc: 09/03/2021 (GMT+7)
100%

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Trưởng ban.

2. Đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Lê Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên.

5. Đồng chí Lê Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy - Thành viên.

6. Đồng chí Thái Xuân Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy - Thành viên.

7. Đồng chí Lê Thị Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện - Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - Thành viên.

9. Đồng chí Đỗ Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Quân sự huyện - Thành viên.

10. Đồng chí Đỗ Kim Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân - Thành viên.

11. Đồng chí Trịnh Duy Niệm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện - Thành viên.

12. Đồng chí Lê Thị Hạnh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Thành viên.

14. Đồng chí Lê Văn Duyệt - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Thành viên.

15. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên.

16. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện - Thành viên.

 


BAN SƯU TẦM TƯ LIỆU

 

1. Đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Lý Đình Sĩ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Thành viên.

5. Đồng chí Hà Thị Ngân - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên.

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Thành viên.

7. Đồng chí Lê Huy Nhị - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Thành Luân - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên.

9. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên.

10. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện - Thành viên.

11. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên.

12. Đồng chí Lê Tất Vang - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân - Thành viên.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Phương - Phó Bí thư Phụ trách Huyện đoàn - Thành viên.

14. Đồng chí Lê Quốc Ẩm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên.

15. Đồng chí Lê Thị Lan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên.

16. Đồng chí Trịnh Trung Tuyến - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện - Thành viên.

17. Đồng chí Nguyễn Hải Chúc - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thư ký.

 

BAN BIÊN SOẠN

 

1. Hoàng Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội KHLS Thanh Hóa, Chủ tịch Hội KHLS Thọ Xuân - Yên Định, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa (Chủ biên);

2. Đào Thị Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Hội KHLS Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội KHLS thành phố Thanh Hóa;

3. Phan Văn Thanh - Nguyên Trưởng ban KHQS - Bộ CHQS Thanh Hóa, Hội viên Hội KHLS Việt Nam, Thường trực Hội KHLS Thọ Xuân - Yên Định;

4. Nguyễn Hải Chúc - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân, Hội viên Hội KHLS Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội KHLS Thọ Xuân - Yên Định;

5. Lê Thị Lan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân, Hội viên Hội KHLS Việt Nam;

6. Hồ Thị Phương - Biên tập viên Nhà xuất bản Thanh Hóa, Hội viên Hội KHLS Việt Nam;

7. Trịnh Thị Liên - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân, Hội viên Hội KHLS Việt Nam.

 

CUNG CẤP TƯ LIỆU

- Các ban, phòng Huyện ủy, UBND huyện

- Các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành cấp huyện.

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Thọ Xuân là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, nơi phát tích của hai triều đại Tiền Lê và Hậu Lê; nơi ra đời Chi bộ Thọ Xuân - một trong ba chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh để tiếp đến là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (tại Yên Trường - Thọ Lập, ngày 29/7/1930). Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, huyện Thọ Xuân đã sắp xếp các đơn vị hành chính từ 41 xã, thị trấn xuống còn 30 xã, thị trấn (gồm 27 xã và 3 thị trấn); Đảng bộ huyện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 13.000 đảng viên.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ người dân Thọ Xuân luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Trân trọng, tự hào với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân Thọ Xuân hôm nay luôn biết ơn những người con đã hy sinh, cống hiến cả đời mình cho quê hương đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; đáp ứng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời thiết thực chào mừng Kniệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thọ Xuân (22/7/1930 - 22/7/2020), tháng 12 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về việc nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập III (2010 - 2020)”.

Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập III (2010 - 2020) là sự tiếp nối Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập I (1930 - 1975), xuất bản năm 2000 và Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập II (1975 - 2010), xuất bản năm 2010. Sau một thời gian tập trung sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập III (2010 - 2020)” đã hoàn thành, bố cục gồm: Lời nói đầu; 3 chương và phần đánh giá những thành tựu và bài học kinh nghiệm. Nội dung cuốn sách phản ánh chân thực, khách quan những nỗ lực, sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong tốp đầu của tỉnh Thanh Hóa. Cuốn sách sẽ góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã vào năm 2030, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn sách, chúng tôi luôn nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; những ý kiến đóng góp chân thành, tâm huyết của các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện Thọ Xuân qua các thời kỳ; sự phối hợp của Hội Khoa học Lịch sử Thọ Xuân - Yên Định, Nhà xuất bản Thanh Hóa; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

Mặc dù Ban Sưu tầm và Ban Biên soạn đã rất cố gắng, nhưng do điều kiện nghiên cứu còn gặp không ít khó khăn, nhất là về thời gian, nên chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp nhận tư liệu, ý kiến góp ý xây dựng của các đồng chí và bạn đọc để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ huyện (22/7/1930 - 22/7/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập III (2010 - 2020) tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện và bạn đọc gần xa.

Thọ Xuân, tháng 7 năm 2020

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

BÍ THƯ

 

Nguyễn Văn Hùng

D1.jpg


D2.jpg

D3.jpg

D4.jpg