Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tổng quan

Ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” trên địa bàn huyện, mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân đã tổ chức ký kết thỏa ...
Xem thêm