Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Email: huyendoanthoxuan@gmail.com

 

I. THÔNG TIN CHUNG

a. Huyện đoàn Thọ Xuân có trụ sở làm việc tại: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Số điện thoại của cơ quan: 02373.833.096.

- Địa chỉ Email: huyendoanthoxuan@gmail.com

- Quá trình thành lập và phát triển: Tháng 7/1941 dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Hội thanh niên cứu quốc Thọ Xuân được hình thành tại làng Phong Cốc - Tổng Thử Cốc (Nay là xã Xuân Minh) - tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân ngày nay. Trải qua 82 năm hình thành và phát triển, lớp lớp các hệ thanh niên Thọ Xuân đã tập hợp xung quanh lá cờ vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần với tâm niệm: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”; vai trò, vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân đã được khẳng định rõ nét, được cấp ủy chính quyền, nhân dân trong huyện ghi nhận, đánh giá cao và luôn được BTV Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của tỉnh.

- Cơ cấu tổ chức: Huyện Đoàn Thọ Xuân có 53 cơ sở Đoàn trực thuộc (30 Đoàn xã, thị trấn; 06 Đoàn trường THPT, TT GDNN-GDTX; 17 Đoàn, Chi đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp); 39 cơ sở Hội trực thuộc (30 Hội LHTN xã, thị trấn; 06 Hội LHTN trường THPT, TT GDNN-GDTX; 03 Câu lạc bộ); 30 Hội đồng Đội xã, thị trấn và 77 Liên đội trường học.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Nguyễn Thị Bích Phương

+ Chức vụ: HUV, Bí thư Huyện Đoàn

+ Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

+ Email: bichphuongapa@gmail.com

+ Điện thoại: 02373.833.096        DĐ: 0915.845.888

 II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. BÍ THƯ

Họ và tên:

Nguyễn Thị Bích Phương

Quê quán:

Xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

1990

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

HUV, Bí thư Huyện Đoàn

Điện thoại

0915.845.888

2. PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên:

Lê Trọng Quý

Quê quán:

Xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

1989

Thường trú:

Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Bí thư Huyện Đoàn

Điện thoại

0989.838.935

 III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở Đoàn trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn và của Đoàn cấp trên.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

- Tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của huyện.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn; quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn.

   IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

Năm

Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2014

Huân chương Lao động Hạng Ba

Quyết định số: 1826/QĐ-CTN, ngày 31/7/2014; Cơ quan ban hành Quyết định: Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2010

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số: 1044-QĐ/TTg, ngày 07/7/2010; Cơ quan ban hành Quyết định: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2007

Cờ thi đua

Quyết định số: 17-QĐ/TWĐTN, ngày 02/1/2008; Cơ quan ban hành Quyết định: BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2011

Cờ thi đua

Quyết định số: 737-QĐ/TWĐTN, ngày 23/12/2011; Cơ quan ban hành Quyết định: BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2016

Cờ thi đua

Quyết định số: 736-QĐ/TWĐTN, ngày 27/12/2016; Cơ quan ban hành Quyết định: BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2020

Cờ thi đua

Quyết định số: 546-QĐ/TWĐTN, ngày 31/12/2020; Cơ quan ban hành Quyết định: BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.