Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Trong 2 ngày, 9 và 10/12/2023, tại hội trường UBND thị trấn Sao Vàng và xã Quảng Phú, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ...
Xem thêm

QĐ- UBND HUYỆN

QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Xem thêm

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

- Bằng những hành động cụ thể, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ ...
Xem thêm

Thanh Hóa tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

- Chiều 24-10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy ...
Xem thêm

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành công văn số 413/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xem thêm

Thông tư Số: 08/2021/TT-BTTTT về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 08/2021/TT-BTTTT về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ ...
Xem thêm

Thông tư Số: 10/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz”

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 10/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz” Cổng TTĐT ...
Xem thêm

Thông tư Số: 11/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 11/2021/TT-BTTTT về Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" Cổng TTĐT huyện Thọ Xuân đăng ...
Xem thêm

Mỗi người hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để góp phần đẩy lùi cái xấu, nhân lên cái tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh.

Mỗi người hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để góp phần đẩy lùi cái xấu, nhân lên cái tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh.
Xem thêm

Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 13/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch Số: 169/KH- UBND về việc Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Xem thêm