Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/02/2022, UBND huyện ban hành công văn số 413/UBND-TNMT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Xem thêm

Thông tư Số: 08/2021/TT-BTTTT về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 08/2021/TT-BTTTT về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ ...
Xem thêm

Thông tư Số: 10/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz”

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 10/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz” Cổng TTĐT ...
Xem thêm

Thông tư Số: 11/2021/TT-BTTTT về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Số: 11/2021/TT-BTTTT về Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" Cổng TTĐT huyện Thọ Xuân đăng ...
Xem thêm

Mỗi người hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để góp phần đẩy lùi cái xấu, nhân lên cái tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh.

Mỗi người hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để góp phần đẩy lùi cái xấu, nhân lên cái tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh.
Xem thêm

Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 13/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch Số: 169/KH- UBND về việc Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Sửa Luật Đất đai: Làm rõ quyền chủ sở hữu toàn dân, đổi mới khung giá đất

MTTQ kiến nghị cần đổi mới việc xác định khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất.
Xem thêm

Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020).
Xem thêm

Một số điểm mới liên quan đến thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH 14 ngày 17/6/2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư năm 2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư năm 2014. Trong đó có một số ...
Xem thêm

Cách kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng đã xóa thế chấp hay chưa?

Người mua có thể kiểm tra trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), để kiểm tra ...
Xem thêm