Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Chiều 21/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “ Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác ...
Xem thêm

Thọ Xuân thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác chuyển đổi số

Xác định công tác chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá. Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy ...
Xem thêm

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số, Đề án 06 và kết quả triển khai thí điểm mô hình "3 không"

Sáng 31/10/2023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số, Đề án 06 và kết quả triển khai thí điểm mô hình "3 không" trên địa bàn huyện. ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, để xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp được huyện Thọ Xuân xác định là ...
Xem thêm

Chuyển đổi số - khơi dậy tiềm năng, đưa Thanh Hóa phát triển đột phá (Bài 1): Thanh Hóa chuyển đổi số vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp

- Hướng tới mục tiêu “Chuyển đổi số (CĐS) vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp”, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng công nghệ số, thúc đẩy CĐS ...
Xem thêm

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh

Sáng 01/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị ...
Xem thêm

Đoàn kiểm tra Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa: Kiểm tra thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư tại huyện Thọ Xuân

Chiều 28/7/2023, Đoàn kiểm tra Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát ...
Xem thêm

Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân: Thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, cùng với cả nước nói chung, chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân nói riêng luôn nỗ lực ...
Xem thêm

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 12/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và ...
Xem thêm

Thí điểm mô hình “3 không” trong chuyển đổi số

- Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình “3 không”, các địa phương thí điểm đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, triển khai thực hiện mô hình, bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực, được Nhân ...
Xem thêm