Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin đấu thầu

Đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

Ngày 16/5/2024, tại Hội trường UBND thị trấn Lam Sơn sẽ diễn ra buổi đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở khu dân cư Đoàn kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.
Xem thêm

Mở phiên đấu giá trực tiếp bán lô đất thuộc khu tái định cư Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Mở phiên đấu giá trực tiếp bán lô đất thuộc khu tái định cư Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Xem thêm

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm công nghiệp Xuân Hoà - Thọ Hải
Xem thêm