Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tin Đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá tài sản

Huyện Thọ Xuân: Sức “nóng” từ buổi đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư mới Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn.

Ngày 22/12/2023, phiên đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn đã được tổ chức với sự tham gia đông đảo của người dân và các nhà đầu tư trong và ...
Xem thêm

QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Đất ở Khu dân cư Bảng Tin thôn Hội Hiền, Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân
Xem thêm

TB - HLC

Khu dân cư hai bên đường vào đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân ( MBQH số 760/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 của UBND huyện Thọ Xuân)
Xem thêm

TB-HLC

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư trước làng thôn 7, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân - Lần 2
Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ THỌ LẬP HUYỆN THỌ XUÂN

Thông báo tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khu ngã tư ông Vũ Tâm thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập
Xem thêm
12