Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Danh mục các dự án, chủ trương đầu tư

UBND huyện Thọ Xuân: Làm việc với Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11 năm 2023, sáng 15/11/2023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị làm việc với Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội về việc trao đổi thông tin các dự án đầu tư tại ...
Xem thêm

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát trên sông Âm và sông Chu, đoạn qua xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân và xã ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: 79 dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư

Thời gian qua, để thu hút các nhà đầu tư, huyện Thọ Xuân đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo phương châm: Thân thiện, đồng hành và chung tay cùng tháo gỡ khó khăn với nhà đầu tư, ...
Xem thêm