Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Văn bản pháp quy

Kết quả trúng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên dạy mầm non, năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thọ Xuân

Thực hiện Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ...
Xem thêm

Thông báo số 04

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, huyện Thọ Xuân năm 2017
Xem thêm

Thông báo kết quả tổng hợp điểm xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2017 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ...
Xem thêm
12