Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN THỌ XUÂN

Địa chỉ:  Khu 1 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.​

II. Danh sách lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện:

1. Chánh Văn phòng:

Đồng chí: Mai Thị Mùi

Ngày, tháng, năm sinh: 1979

Quê quán: Xã Bắc Lương, Thọ Xuân Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: CN nhân lịch sử; Ths Chính trị học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: CVC; Anh B1; THVP B

Nơi ở hiện nay: Khu 3, thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2. Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Đồng chí: Lê Năng Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 1977

Quê quán: Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH nghành chế biến lâm sản, Ths QLKT

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; CVC, Anh B; Tin B

Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Điện thoại: 0915393468

3. Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Đồng chí: Lê Văn Tùng

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1971

Quê quán: Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học QLXH

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: CVC; Anh B; THVP

Nơi ở hiện nay: Khu 4, thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Điện thoại: 0943.367.368

4. Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Đồng chí: Lý Anh Xuân

Ngày, tháng, năm sinh: 1979

Quê quán: Xuân Hông, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Toán tin Thống kê

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chứng chỉ: CV; Anh B; Tin B

Nơi ở hiện nay: Khu  , thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Điện thoại: 0914.321.787

 3. Thông tin đơn vị:

          Văn phòng HĐND và UBND huyện Thọ Xuân có 11 công chức và người lao động, trong đó có 09 công chức, 02 lao động hợp đồng. Về trình độ chuyên môn: có 02 Thạc sỹ, 7 đại học, Lái xe. Văn phòng có các Tổ, bộ phận: Chuyên viên tổng hợp, lái xe, văn thư, bảo vệ, kế toán, thủ quỹ, tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng, 3 Phó Chánh văn phòng; Văn phòng có nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho HĐND và UBND huyện triển khai, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, các chương trình công tác nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh của huyện đã đề ra hàng năm.

2. Phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

3. Tiếp nhận công văn đến, ban hành các văn bản của HĐND và UBND huyện

4. Phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện; hội nghị triển khai và tổng kết các hoạt động chuyên môn của UBND huyện.

5. Bố trí nơi làm việc, mua sắm trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản của các phòng chuyên môn trong cơ quan UBND huyện.

6. Thực hiện các chế độ chính sách về lương và phụ cấp lương cho công chức viên chức toàn cơ quan.

7. Mua sắm, sửa chữa, quản lý xe ô tô, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

8. Giúp lãnh đạo huyện tăng cường mối quan hệ ngoại giao với các ngành cấp tỉnh và TW, với các huyện, thị trong tỉnh để tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ xây dựng huyện phát triển thuận lợi hơn.

9. Tổ chức lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

10. Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa điện tử".