Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Phổ biến tuyên truyền

MTTQ-BTT

V/v gắn địa chỉ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến " Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ tỉnh Thanh Hoá" lên Cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xem thêm

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Xem thêm

Hiệu quả bước đầu thực hiện thí điểm mô hình "3 không" tại xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân

Với mục tiêu bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và xã hội hiện đại, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất ...
Xem thêm

Ngày 30/10/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2023.

Với chủ đề: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh ...
Xem thêm

HD/BTGHU

Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
Xem thêm

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo diễn ra từ ngày 17/7 đến 6/8/2023

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công ...
Xem thêm

HD-UBND

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2023
Xem thêm

HD/BTGTW

Truyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050
Xem thêm

CV/BTGHU HUYỆN UỶ

V/v tuyên truyền Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Xem thêm

KH-UBND HUYỆN

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Xem thêm