Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiếtXem trước
34-KH/HU13/4/2021Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
03-CT/HU23/3/2021Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện
14-CTr/HU25/2/2021Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021-2025
06-HD/BTGHU25/2/2021Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KTXH năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
203/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ sinh thái đất nông nghiệp, làng nghề huyện Thọ Xuân
202/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân
201/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án lập quy hoạch đô thị Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân
200/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án lập quy hoạch đô thị Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân
199/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án lập quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân
198/NQ-HĐND16/12/2020Về Chủ trương đầu tư dự án lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân
197/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án nạo vét kênh tiêu hồ Giùn, huyện Thọ Xuân
196/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án đê Tiêu Thủy xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân
195/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án xử lý sự cố cấp bách sự cố sạt lỡ đê tả sông Cầu Chày xã Quảng Phú đoạn K0-K1+172, huyện Thọ Xuân
194/NQ-HĐND16/12/2020Chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố sạt lỡ đê hữu sông Cầu Chày đoạn K0-K4+200, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân
193/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án trạm bơm Lò Nồi xã Xuân Tín huyện Thọ Xuân
192/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án trạm bơm bến cống xã Quảng Phú huyện Thọ Xuân
191/NQ-HĐND16/12/2020Về việc Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện
189/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án tu bổ chống xuống cấp cấp thiết di tích Quốc Gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân
188/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang cơ sở vật chất trường THCS Lê Thánh Tông, huyện Thọ Xuân
187/NQ-HĐND16/12/2020Về đầu tư dự án công trình công cộng đô thị thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân
186/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án công trình công cộng đô thị, thị trấn Thọ Xuấn, huyện Thọ Xuân
185/NQ-HĐND16/12/2020Về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân
184/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án xây mới công sở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
183/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương dự án sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Huyện ủy, UBND huyện, phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy huyện
182/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nhà làm việc MTTQ và khối đoàn thể huyện
181/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân
180/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng ký thuật khu dân cư Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân
179/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân
178/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân
177/NQ-HĐND16/12/2020Về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân