Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ:  Khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Vũ Hà – Giám đốc

+ Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Thọ Xuân,  Huyện Thọ Xuân

+ Email:                     Điện thoại:                            DĐ: 0936 910268

II. DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên:

Lê Vũ Hà

Quê quán:

Thị trấn Thọ Xuân, H Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1973

Thường trú:

 TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

 Giám đốc

Điện thoại

0916 865283

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:

Trần Ngọc Nam

Quê quán:

 Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

 1978

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Giám đốc

Điện thoại

 

 3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:

Trịnh Trung Tuyến

Quê quán:

 Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1971

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Giám đốc

Điện thoại

0918.339.868

II. DANH SÁCH VIÊN CHỨC

PHÒNG NGHIỆP VỤ:

Phụ trách phòng: Đồng chí Lê Hồng Tăng

 

Đồng chí; Lê Hồng Tăng

Năm sinh: 1976

Quê quán: TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Nhiệm vụ được giao:

- Giao quyền phụ trách Phòng nghiệp vụ. Điều hành Phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Thể dục - Thể thao và du lịch; Phục vụ Hội nghị, Đại hội các sự kiện lớn của huyện. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; Xây dựng kế hoạch, thực hiện cụ thể hàng tháng, quý, năm để Ban Giám đốc phê duyệt; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt trong kế hoạch.

+ Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở vật chất khu Trung tâm hội nghị, nhà truyền thống và Thư viện huyện; Phân công người trực khu Trung tâm Hội nghị theo ngày trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ công đoàn Trung tâm có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh chị em cơ quan.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo, quản lý bảo quản tài sản được giao nhận của phòng nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

1. Tổ Thông tin, tuyên truyền trực quan; Bảo tồn và Du lịch

Đồng chí: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Năm sinh: 1986

Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Nhiệm vụ được giao:

- Là Tổ trưởng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin tuyên truyền; có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về thông tin, tuyên truyền - cổ động, triển lãm, tuyên truyền trực quan; biên soạn, in ấn tài liệu thông tin, tuyên truyền; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền, cổ động cho cán bộ nghiệp vụ ở cơ sở và thực hiện các dịch vụ công ích về tuyên truyền cổ động;  chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Trưởng phòng về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc, Trưởng phòng  Nghiệp vụ công tác Du lịch, xây dựng Kế hoạch chi tiết năm/ quý/tháng, hàng tháng báo cáo kết quả và đánh giá từng nội dung thực hiện

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Trưởng phòng Nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo tồn phục hồi, tôn tạo phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn huyện.

- Phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng;

- Là thư  ký tổng hợp của Trung tâm, thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất của cơ quan theo quy định.

- Tham gia cộng tác viên viết tin bài khi được giao trực tiếp, phối hợp khai thác tin bài cùng địa bàn và cơ quan với đồng chí Lê Thị Hải.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của màn hình Led theo ngày/tuần/tháng/năm

- Phối hợp làm thuyết minh viên nhà truyền thống khi có nhu cầu tham quan, nghiên cứu học tâp của nhân dân; làm thuyết minh viên các khu du lịch khi có yêu cầu của Lãnh đạo.

+ Tổ trưởng tổ Nữ công Trung tâm, chịu trách nhiệm về các hoạt động Nữ công, tham gia hội họp cùng Nữ công cơ quan UBND huyện khi được phân công.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo, quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí: NGUYỄN THỊ NHUNG

Năm sinh: 1988

Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Tham gia công tác Thông tin Tuyên truyền Bảo tồn và Du lịch.

- Phụ trách công tác gửi, nhận văn bản qua phần mềm TDOFFICE; theo dõi nhiệm vụ, báo cáo kết thúc nhiệm vụ của trung tâm trên phần mềm quản lý hành chính của UBND huyện;

- Phụ trách điều hành màn hình Led, phối hợp với tổ Thông tin, tuyên truyền, đài truyền thanh để phát tin bài trên màn hình Led theo kế hoạch ngày/tuần/tháng/năm

- Phụ trách Nhà truyền thống huyện, xây dựng kế hoạch khai thác, quản lý, bảo quản mở cửa nhà truyền thống khi có nhu cầu tham quan, học tập nghiên cứu của nhân dân.

- Phụ trách công tác Vệ sinh môi trường, Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh của trung tâm Hội nghị; giám sát việc tưới cây, tưới hoa cắt cỏ, cắt cây cảnh; phun thuốc sâu, tưới phân... theo hợp đồng của Trung tâm với ông Lê Công Chúc

- Phối hợp thực hiện công tác thể dục thể thao và hội nghị.

- Tham gia vào công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

 2. Tổ văn hóa, văn nghệ

Đồng chí: LÊ HỒNG TĂNG

Năm sinh: 1976

Quê quán: TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Tổ trưởng tổ văn hóa văn nghệ, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Trưởng phòng về việc  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ,  nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật, biên soạn, in ấn các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phương pháp công tác văn hoá, văn nghệ cho cán bộ văn hoá cơ sở.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, thể thao, du lịch;

- Tham gia cộng tác viên viết tin bài khi được giao trực tiếp, phối hợp khai thác tin bài cùng địa bàn và cơ quan với đồng chí Lê Thị Thơ.

- Phối hợp làm thuyết minh viên nhà truyền thống khi có nhu cầu tham quan, nghiên cứu học tâp của nhân dân; làm thuyết minh viên các khu du lịch khi có yêu cầu của Lãnh đạo.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo, quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

3. Tổ Thể thao

Đồng chí: NGUYỄN DUY THẮNG

Năm sinh: 1986

Quê quán: xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Thể dục thể thao

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 Nhiệm vụ được giao:

- Là Huấn luyện viên, tổ trưởng tổ Thể dục Thể thao, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc, Trưởng phòng Nghiệp vụ về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; tham mưu tổ chức các giải thể thao cấp huyện, tìm chọn hạt nhân làm nòng cốt để thành lập đội tuyển TDTT của huyện, tập luyện để tham gia các giải thể thao của tỉnh và khu vực.

- Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin, số liệu kết quả hoạt động công tác Thể dục  thể thao hàng tuần/tháng/quý/năm cho Ban giám đốc và gửi theo tháng về Thư ký tổng hợp Trung tâm.

- Phối hợp tham gia theo dõi nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ và tham mưu kết thúc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao trên phần mền Theo dõi nhiệm vụ và phần mềm TDOFFICE của UBND huyện.

- Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động và du lịch

- Tham gia vào công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan; quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

 

Đồng chí: ĐỖ ĐÌNH ANH

Năm sinh: 1986

Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Thể dục thể thao

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Là Huấn luyện viên, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc, Trưởng phòng Nghiệp vụ về việc xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tăng số lượng người, gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian ở địa phương, đưa vào hoạt động của các lễ hội truyền thống, ngày Hội văn hoá thể thao ở cơ sở;

- Xây dựng các câu lạc bộ, nhóm sở thích tập luyện thể thao, mở các lớp năng khiếu về thể thao để thu hút, tìm chọn và phát triển tài năng về TDTT của huyện, hướng dẫn hoạt động phong trào TDTT ở cơ sở. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phương pháp công tác TDTT cho đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ cơ sở.

- Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động và du lịch

- Tham gia vào công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan; quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

4. Tổ Thư viện

Đồng chí: ĐỖ THỊ TRÂM

Năm sinh: 1979

Quê quán: xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận: TCCT

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực Thư viện, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn phụ trách, xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, báo cáo theo định kỳ gửi về bộ phận thư ký tổng hợp; nghiên cứu tham mưu thực hiện nghị định 16/2015/NĐ - CP của Chính phủ và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực thư viện, thu các nguồn thu thư viện nộp hành chính hàng năm theo quy định.

- Trực tiếp quản lý Trung tâm Hội trường, nhà truyền thống và thư viện; Phân công trực cho hai bảo vệ Trung tâm hội nghị trong các ngày thường và ngày diễn ra hội nghị.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan; quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

5. Tổ Hội nghị

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT

Năm sinh: 1987

Quê quán: xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Đồ họa - quảng cáo

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

 Nhiệm vụ được giao:

- Tổ trưởng tổ Hội nghị, tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Hội nghị, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Trưởng phòng  Nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

- Phối hợp kế toán cơ quan hạch toán công tác cân đối thu chi để đảm bảo các hoạt động của tổ Hội nghị (trả lương hợp đồng cho người lao động vệ sinh; tiền điện sáng, tiền maket, nước uống, giấy vệ sinh, khăn trải bàn và sửa chữa nhỏ trong Hội trường)

- Chịu trách nhiệm chính về công tác lễ tân, tham mưu cho Trưởng phòng Nghiệp vụ xây dựng tổng vệ sinh toàn thể trong ngoài  hội trường 2 lần /tháng và vệ sinh hai hành lang, sảnh trước sau Hội trường 2 lần/tuần.

- Phối hợp với thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, công tác thể thao và du lịch

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan; quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

ĐÀI TRUYỀN THANH

1. Tổ phóng viên:

Đồng chí: ĐỖ DUY NHÃ

Năm sinh: 1983

Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Nhiệm vụ được giao:

- Tổ trưởng tổ phóng viên, có trách nhiệm điều hành họat động của phóng viên, phát thanh viên, quay phim để thực hiện nhiệm vụ của tổ và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về nội dung, thông tin khai thác trong các bản tin phát sóng.

- Thực hiện nhiệm vụ của Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, ghi hình, đưa tin bài lên cổng Thông tin điện tử huyện, dựng các phim tài liệu, đầu mối gửi tin cộng tác truyền hình tỉnh; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn được giao.

-  Chịu trách nhiệm khai thác tin bài các xã, thị trấn: Thọ Hải, Thọ Diên, Thọ Lâm, Thị trấn Lam Sơn, Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, Thị trấn Sao Vàng; Khai thác tin bài cơ quan Huyện ủy.

- Phối hợp tham gia công tác du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan; quản lý bảo quản tài sản được giao nhận thuộc lĩnh vực phụ trách nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm.

 

Đồng chí: LÊ THỊ THƠ

Năm sinh: 1978

Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện nhiệm vụ của phóng viên, phát thanh viên. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Chịu trách nhiệm khai thác tin bài các xã, thị trấn: Xã Xuân Hòa, Xuân Trường, TT Thọ Xuân, Xuân Hồng, Xuân Lai, Trường Xuân, Xuân Minh; Khai thác tin bài các phòng trực thuộc UBND huyện, các Hội.

-  Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin, số liệu kết quả hoạt động công tác Truyền thanh - Truyền hình hàng tuần/tháng/quý/năm cho Ban giám đốc và gửi theo tháng về Thư ký tổng hợp Trung tâm.

- Phối hợp tham gia theo dõi nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ và tham mưu kết thúc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Truyền thanh - Truyền hình trên phần mền Theo dõi nhiệm vụ và phần mềm TDOFFICE của UBND huyện.

- Phối hợp tham gia công tác du lịch;

- Phối hợp làm thuyết minh viên nhà truyền thống khi có nhu cầu tham quan, nghiên cứu học tâp của nhân dân; làm thuyết minh viên các khu du lịch khi có yêu cầu của Lãnh đạo.

- Thực hiện các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

 

Đồng chí: LÊ THỊ HÀ

Năm sinh: 1971

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện nhiệm vụ phóng viên; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Chịu trách nhiệm khai thác tin bài  các xã Xuân Lập, Phú Xuân, Xuân Tín, Thọ Lập, Thuận Minh, Quảng Phú, Xuân Thiên và cơ quan Khối dân.

- Phối hợp tham gia thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, thể dục thể thao và hội nghị;

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

2. Tổ kĩ thuật

 

Đồng chí: LÊ NĂNG TIẾN

Năm sinh: 1989

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa Hà Nội

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Tổ trưởng tổ Kĩ thuật, có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của tổ viên để bảo quản, khai thác, vận hành, sữa chữa máy móc thiết bị và phương tiện khác phục vụ cho việc sản xuất, tiếp phát sóng các chương trình PTTH  và chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về họat động của tổ kỹ thuật; Chủ động đề xuất, cải tiến nâng cao chất lượng kỹ thuật phát sóng. Kịp thời sữa chữa khác phục các sự cố hư hỏng máy; Báo cáo kết quả họat động, đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan về kỹ thuật để nâng cao chất lượng họat động  của tổ .

- Hướng dẫn giúp cán bộ truyền thanh x㠖 thị trấn bảo quản, khai thác sử dụng tốt các thiết bị truyền thanh cơ sở, phát sóng đúng giờ quy định; phối hợp tham mưu giúp sữa chữa các thiết bị hư hỏng.

- Chịu trách nhiệm trực kĩ thuật thu phát sóng, dựng chương trình phát thanh;

Bảo đảm ca trực, giờ trực theo lịch phân công và thực hiện đúng nội quy, quy định của phòng máy. Thao tác máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật,  chú ý an toàn lao động khi khai thác vận hành; Làm vệ sinh máy móc thiết bị theo định kỳ Kịp thời báo cáo cho cấp trên các sự cố kỹ thuật và chịu trách nhiệm về ca trực của mình trước Ban Giám đốc .

- Hỗ trợ kĩ thuật Đài cơ sở vùng hữu.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

 

Đồng chí: NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

Năm sinh: 1983

Quê quán: TT Sao Vàng , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Hà Nội

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: TT Sao Vàng , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

-  Chịu trách nhiệm trực kĩ thuật thu phát sóng, dựng chương trình phát thanh;

Bảo đảm ca trực, giờ trực theo lịch phân công và thực hiện đúng nội quy, quy định của phòng máy. Thao tác máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật, chú ý an toàn lao động khi khai thác vận hành; Làm vệ sinh máy móc thiết bị theo định kỳ Kịp thời báo cáo cho cấp trên các sự cố kỹ thuật và chịu trách nhiệm về ca trực của mình trước Ban Giám đốc .

- Tham gia làm phóng viên ghi hình khi được trực tiếp phân công.

- Hỗ trợ kĩ thuật Đài cơ sở vùng tả.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

Đồng chí: LÊ XUÂN CHẤT

Năm sinh: 1968

Quê quán: xã Thọ Lâm , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: TT Thọ Xuân , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Là Kế toán chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tham mưu dự toán thu chi ngân sách của đơn vị và xây dựng kế hoạch dự toán thu chi hàng năm theo quy định của luật ngân sách và hướng dẫn của ngành Tài chính - Kế hoạch đối với sự nghiệp Văn hóa thông tin, có trách nhiệm lập phiếu thu các nguồn thu, thanh quyết toán các chế độ, hợp đồng kinh tế đúng quy định. Hàng năm xây dựng nguồn tiết kiệm 15% - 20% tiền hoạt động sự nghiệp, nguồn chi khác để chi cho công việc mua sắm, sữa chữa tài sản hư hỏng của đơn vị khi Lãnh đạo yêu cầu;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về thực hiện nghị định16/2015 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan đến tài chính, theo dõi các khoản thu ở một số bộ phận có thu hàng năm đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu của mình trước Lãnh đạo. Hàng năm cùng bộ phận và Công đoàn đề xuất nâng lương thường xuyên theo đúng quy định và làm một số nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

- Thực hiện thanh quyết toán hàng tháng, quý, năm đúng yêu cầu, theo quy định của pháp luật, tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

- Theo dõi công tác thi đua - khen thưởng.

- Tham gia làm phóng viên ghi hình khi được trực tiếp phân công.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. 

Đồng chí: ĐỖ THỊ VÂN ANH

Năm sinh: 1989

Quê quán: xã Xuân Hòa , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chức vụ: viên chức

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Hòa , huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ được giao:

- Là Văn thư kiêm thủ quỹ của cơ quan chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác văn thư lưu trữ và công tác thủ quỹ;

+ Nhận- chuyển, lưu trữ,  vào sổ các loại công văn đi đến của cơ quan theo quy định về công tác văn thư lưu trữ; tiếp nhận báo chí và các loại hồ sơ liên quan để chuyển cho các bộ phận liên quan; 

+ Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ, thực hiện viêc thu chi của cơ quan đơn vị theo những kế hoạch đã đề ra hoặc những công việc cần thiết, phù hợp, hiệu quả; Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị; Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định; Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, và làm các báo cáo về quỹ tiền mặt.

- Phối hợp hỗ trợ đồng trí kế toán trưởng một số các nhiệm vụ thuộc chuyên môn kế toán.

- Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, các đồ dùng trong sinh hoạt thường xuyên hoặc đột xuất của cơ quan trình thủ trưởng phê duyệt và thực hiện.

- Quản lý con dấu của Trung tâm

- Chịu trách nhiệm thu nộp các khoản tiến Đảng phí, Công đoàn, nữ công và các khoản thu nộp phát sinh khác trong năm;

- Phối hợp tham gia công tác Hội nghị.

- Tham gia vào các công tác khác khi có sự điều động của Lãnh đạo hoặc yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

1.1. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở.

1.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

1.3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định.

1.4. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.

1.5. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí; nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Về văn hóa, thể thao, du lịch: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật;

b) Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

d) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

e) Tổ chức quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác phát triển du lịch;

g) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

2.2. Về truyền thanh, truyền hình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Liên bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện, cụ thể:

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc để phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh;

đ) Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

e) Tham gia ý kiến với UBND cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

2.3. Về thư viện: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP, cụ thể:

a) Nhiệm vụ:

- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức;

- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân;

- Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học;

- Thực hiện sự liên thông giữa các thư viện trong nước; hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài theo quy chế của Chính phủ;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện;

- Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện.

b) Quyền hạn:

- Trao đổi tài liệu và tham gia vào các mạng thông tin - thư viện trong nước; trao đổi tài liệu và tham gia vào các mạng thông tin - thư viện nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

- Khước từ yêu cầu của người đọc nếu yêu cầu đó trái với quy chế của thư viện;

- Thu phí từ một số dịch vụ thư viện theo quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh thư viện;

- Tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tham gia các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế về thư viện;

- Lưu trữ những tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Pháp lệnh thư viện theo quy định của Chính phủ.

c) Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện đã được phê duyệt, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

e) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện huyện và các thư viện cấp xã trên toàn huyện với cơ quan chủ quản và thư viện tỉnh theo phân cấp.

  V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Năm

Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận

 danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2010

Bằng khen

Của Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2009

2011

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011

2012

Cờ thi đua

Của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Giấy khen

Của Cục Văn hóa cơ sở cho đơn vị có thành tích xuất sắc trang trí xe cổ động tại Liên hoan Tuyên truyền Biển đảo biên giới Việt Nam năm 2012

2013

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa cho đơn vị đã tích cực tham gia hội diễn "kịch ngắn, kịch vui toàn tỉnh"

2014

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Văn hóa các dân tộc lần thứ XV.

2015

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015

2016

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015

2017

Bằng khen

Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác (lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền, văn nghệ)

Bằng khen

Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác (lĩnh vực thể dục, thể thao)

Bằng khen

Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác (lĩnh vực truyề n thanh - truyền hình)

2018

Bằng khen

Của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018

Giấy khen

Của Giám đốc Sở Văn hóa, TT& DL tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

2020

Bằng khen

 Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Nghị định 16/NĐ-CP