Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

 

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

Đồng chí: LÊ ĐÌNH HẢI

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân kinh tế

+ Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Quê quán: Xuân Lập, Thọ Xuân

 

 

 

 

 Đồng chí: Thái Xuân Cường

- Năm sinh: 5/1978

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Luật,

+ Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận: Cao cấp
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy.

 

- Quê quán: Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

 

Đồng chí: HOÀNG VĂN ĐỒNG

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn:

+  Kỹ sư xây dựng cầu đường

+ Thạc sỹ XD đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

- Quê quán: Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

 

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí: LÊ ĐÌNH HẢI

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân kinh tế

+ Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Quê quán: Xuân Lập, Thọ Xuân

 

 

 

 

2. Đồng chí: Thái Xuân Cường

- Năm sinh: 5/1978

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Luật,

+ Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận: Cao cấp
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy.

 

- Quê quán: Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

 

3. Đồng chí: HOÀNG VĂN ĐỒNG

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn:

+  Kỹ sư xây dựng cầu đường

+ Thạc sỹ XD đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

- Quê quán: Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

 

4. Đồng chí: LÊ VĂN TIẾN

- Năm sinh:1965

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư Nông học,

+ Thạc sỹ Khoa học cây trồng

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Quê quán: Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

5. Đồng chí: NGUYỄN XUÂN HẢI

- Năm sinh:1970

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Chính trị,

+ Thạc sỹ Lịch sử Đảng

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Quê quán: Đông cương, TP Thanh Hóa

 

 

 

 

6. Đồng chí: PHẠM VĂN LUẬN

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế,

+ Thạc sỹ KT nông nghiệp

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

- Quê quán: xã Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

   

 

7.8. Đồng chí: LÊ THỊ HẠNH

- Năm sinh: 1976

- Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. PCT HĐND huyện

- Quê quán: xã Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

 8. Đồng chí: Lưu Thị Anh Đào
- Năm sinh;
- Trình độ chuyên môn.

- Trình độ lý luận; Cao cấp
- Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT

 

9. Đồng chí: Đỗ Kim Thọ

Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện

- Quê quán: xã Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

.

 

 

 

10. Đồng chí: NGUYỄN HỮU DŨNG

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TTr   UBND huyện.

- Quê quán: Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

11. Đồng chí: ĐỖ THẾ MẠNH

- Năm sinh:1970

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Quân sự

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Quê quán: xã Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh hóa

 

 

12. Đồng chí: TRỊNH DUY NIỆM

- Năm sinh:1975

- Trình độ chuyên môn:

   + Cử nhân Luật

   + Thạc sỹ Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

- Quê quán: Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa

 

 

 

 

13. Đồng chí: Lê Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn:

+ Chính trị học

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân.

- Quê quán: xã Xuân Hông, Thọ Xuân, Thanh Hóa

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Đình Hải

UV BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Thái Xuân Cường

UVBTV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Hoàng Văn  Đồng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Văn Tiến

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

5

Nguyễn Xuân Hải

UV BTV, PCT UBND huyện

6

Phạm Văn Luận

UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

7

Nguyễn Hữu Dũng

UV BTV, PCT Thường trực UBND huyện

8

Đỗ Thế Mạnh

UV BTV, CHT BCH Quân sự huyện

9

Trịnh Duy Niệm

UV BTV, Trưởng Công an huyện

10

Đỗ Kim Thọ

UV BTV, Trưởng ban Dân vận, CT MTTTQ

11

Lê Thị Hạnh

UVBTV, PCT HĐND huyện

12

Lưu Thị Anh ĐàoUVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ

13

Lê Thị Thanh Tâm

UVBTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân

14

Lý Đình Sỹ

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

15

Vũ Mạnh HàHUV, Trưởng phòng Nội Vụ

16

Nguyễn Văn Vinh

HUV, Trưởng phòng NN&PTNT

17

Mai Thị Mùi

HUV, Chánh Văn phòng HĐND -  UBND huyện

18

 

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

19

Lê Văn Vinh

HUV, Trưởng phòng NN&PTNT

20

Hà Thị Ngân

HUV, Trưởng phòng LĐ-TB và Xã hội

21

Lê Huy Nhị

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Lê Ngọc Quân

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và MT

23

Phan Thanh Dũng

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

24

Nguyễn Quốc Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú

25

Lê Thọ Cường

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

26

 Trịnh Ngọc Tấn

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

27

Phùng Sỹ Thường

HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

28

Nguyễn Mai Hương

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

29

Trịnh Ngọc Giang

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

30

Lê Chí Tuấn

HUV, Chánh Thanh tra UBND huyện

31

Hà Đình Cường

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

32

Lê Tất Vang

HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyênj uỷ

33

Lê Kiều Anh

HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Thiên

34

Nguyễn Thị Bích Phương

HUV, Bí thư Huyện đoàn

35

Phạm Thanh Tùng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Hải

36

Lê Văn Định

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng

37

Đỗ Viết Hùng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sinh

38

 Lê Văn Niệm

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lương

39

Trịnh Duy Tình

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú

40

Lê Văn Sâm

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Lãnh đạo

1. Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Đồng chí: Trịnh Ngọc Giang

- Năm sinh: 14/5/1982

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp LLCT 

- Chức vụ hiện nay: UVBCH Đảng bộ huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy.

- Quê quán: Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

      

2. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Đồng chí: Lê Văn Dũng

- Năm sinh: 05/10/1984

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm Nghiệp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Quê quán: Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 3. Nguyễn Ngọc Thắng
- Năm sinh;
Trình độ chuyên môn
- Trình độ lý luận,
- Quê quán; Thuận minh, Thọ Xuân, Thanh Hoá

II. Chức năng nhiệm, quyền hạn của Văn phòng Huyện ủy.

1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ:

-  Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy. 

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban Đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến, đi.

Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy.

Quản lý tài liệu lữu trư cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Thường Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy giao.

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. Lãnh đạo

 

1. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đồng chí: PHẠM VĂN LUẬN

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế,

+ Thạc sỹ KT nông nghiệp

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

- Quê quán: xã Trường Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

   

 

          

 

2. Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đồng chí: ĐINH THỊ CHI

- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn; Cử nhân Lịch sử Đảng

- Trình độ Lý luận: Cao cấp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban 

- Quê quán: Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức:

1. Chức năng:

- Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thầm quyền quyết định của ban thường vụ huyện ủy.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp  quản lý.

 - Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thị hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, viên chức thuộc khối đảng, đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

 2.3. Thẩm định, thẩm tra:

 - Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc huyện ủy trước khi trình ban thường vụ, huyện ủy.

  - Thẩm định trình thường trực, ban thường vụ huyện ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

  - Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

  - Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

 - Tham gia thẩm định đề ấn, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

 2.4. Phối hợp:

  - Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

  - Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

  - Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

 2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao:

- Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệc chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

 - Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, thường trực Huyện ủy giao.

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Lãnh đạo

1. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí: LÊ VĂN TIẾN

- Năm sinh:1965

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

- Trình độ Lý luận: Cao cấp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Quê quán: Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

2. Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đồng chí: Lê Thị Lan

- Năm sinh:1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử

-Trình độ Lý luận: Cao cáp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Phó Ban TGHU

- Quê quán: Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 3. Trần Văn Hoàng

- Năm sinh:

- Trình độ chuyên môn: 

-Trình độ Lý luận: 

- Chức vụ hiện nay: Phó Ban TGHU

- Quê quán: Xuân Hồng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

II. Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
          1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của huyện uỷ.
          2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với huyện uỷ, ban thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của huyện uỷ, ban thường vụ về công tác tuyên giáo.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.
b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.
c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.
          2.3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực huyện uỷ, ban thường vụ, huyện uỷ.

2.4. Phối hợp:

a) các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b) Ban tổ chức huyện uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao:
          a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao.

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. Lãnh đạo

 

 

1. Trưởng Ban dân vận
Đồng chí; Đỗ Kim Thọ

Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện

- Quê quán: xã Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 


2. Phó Trưởng Ban dân vận

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư bảo hộ lao động

- Trình độ Lý luận: Cao cấp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy.

- Quê quán: Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

 

 

3. Phó Trưởng Ban dân vận

- Đồng chí: Lê Tất Vang

- Năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận: Cao cấp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy.

- Quê quán:Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng.

Ban Dân vận Huyện uỷ là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

 2- Nhiệm vụ.

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết kuận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, các vấn đề bức xúc trong nhân dân để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 - Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác dân vận; công tác tôn giáo; quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ huyện.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

2.4- Phối hợp:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin …về công tác dân vận.

- Các Ban đảng, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng trong huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng Chính quyền; xây dựng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Lãnh đạo

 

 1. Đồng chí; Lưu Thị Anh Đào
- Năm sinh;
- Trình độ chuyên môn.

- Trình độ lý luận; Cao cấp
- Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT

 

2. Phó Chủ nhiệm UBKT

- Đồng chí: Phan Thanh Dũng

- Năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn:

- Trịnh độ Lý luận: Cao cấp LLCT

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCN UBKT Huyện ủy

- Quê quán: xã Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

 3. Đồng chí;  Lê Ngọc Tuấn

- Năm sinh: 

- Trình độ chuyên môn:

- Trịnh độ Lý luận: 

 

- Chức vụ hiện nay:  PCN UBKT Huyện ủy

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- UBKT là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Định Hóa trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

- Là cơ quan chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên.

2. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng trong Đảng bộ huyện. Xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Xây dựng các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, của cấp ủy huyện trình BTV Huyện ủy xem xét, quyết định. Xây dựng các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, các báo cáo chuyên đề và công tác thi đua khen thưởng về công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ huyện. Tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2. Quyết định những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT được quy định trong Điều lệ Đảng, các văn bản quy định của Trung ương, của Tỉnh, của ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.

- Kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên kể cả Huyện ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn của cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, kể cả Huyện ủy viên, cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về đạo đức, lối sống theo quy định của BCH Trung ương.

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính Đảng cùng cấp. Khi cần thiết, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực huyện ủy thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

- Quyết định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và cơ quan liên quan giúp cấp ủy huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy huyện giao./.