Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thọ Xuân đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động HĐND

Đăng lúc: 04/01/2024 (GMT+7)
100%

- Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, năm 2023, HĐND huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn qua đó đã tạo nhiều sự chuyển biến tích cực.

177d3092817t93675l0.jpg 

HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề là một trong những chức năng chính góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hằng năm, HĐND huyện Thọ Xuân đều căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát theo các chuyên đề. Đồng chí Lê Thị Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: “Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các đợt giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát và xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi trước báo cáo bằng văn bản về HĐND. Qua đó, hoạt động giám sát luôn đạt chất lượng cao, góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở, nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện”.

Theo các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện và các ban đã thành lập 8 đoàn giám sát và triển khai giám sát trực tiếp tại 13 đơn vị. Trong đó, đáng chú ý, HĐND huyện đã thành lập 1 đoàn giám sát và tổ chức giám sát tại UBND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2022. Thường trực HĐND huyện đã thành lập 1 đoàn giám sát và tổ chức giám sát 1 cuộc tại Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử các loại án dân sự, hành chính giai đoạn 2021-2022.

Thường trực HĐND huyện cũng phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Trong năm 2023, HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 30 xã, thị trấn; tiếp nhận 152 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện với 2.598 cử tri tham gia. Các cuộc tiếp xúc cử tri đều cơ bản bảo đảm quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri với đại biểu. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới về phương thức tiến hành, nội dung; chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên, kịp thời phản ánh được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri bức xúc cần được giải quyết. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND các cấp đã tiếp thu và trả lời, gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, phát huy được vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp và cử tri. Đồng thời, góp phần tích cực trong việc nắm thông tin, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng hoạt động của HĐND huyện đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là thực hiện các đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện sau giám sát các vụ việc nảy sinh. Qua đó, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan giải quyết các vấn đề còn bất cập, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực được giám sát; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2024, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, HĐND huyện tiếp tục tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, toàn diện vừa bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa bám sát yêu cầu thực tiễn. Đổi mới phương thức điều hành các phiên họp linh hoạt, sáng tạo; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận, tạo đồng thuận cao trong việc thông qua các nghị quyết. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tăng cường khảo sát thực tế tại cơ sở. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)

 
Các tin khác