Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lấp “khoảng trống” pháp luật

Đăng lúc: 23/02/2022 (GMT+7)
100%

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022, trong đó yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải “lấp” được khoảng trống pháp luật.

 Chỉ thị nêu rõ: Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đó là tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ; không để xảy ra khoảng trống pháp luật khi triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách, pháp luật.

Trước đó, trên cơ sở đề nghị của các tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1079/CĐ-TTg về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác rà soát, điều chỉnh, sửa đổi một số quy định có tính pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, đất đai, môi trường... trong thời gian qua cũng được các bộ, ngành ở Trung ương quan tâm, đề ra giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo các địa phương thực hiện.

Việc “vướng” cùng lúc nhiều quy định có tính pháp luật từng xảy ra ở một số địa phương và trong một số lĩnh vực như là đất đai, quy hoạch... gây cản trở đến quá trình đầu tư, ảnh hưởng đến chủ trương thu hút đầu tư chung của tỉnh. Khắc phục được các “điểm nghẽn” này không chỉ đáp ứng kịp thời các yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giữ nghiêm pháp luật, còn tạo ra hình ảnh đẹp hơn cho tỉnh, góp phần thực hiện nhanh và hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo baothanhhoa.vn