Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân: đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm nước rửa tay dưỡng da Aquavera chiết xuất hoa nhài trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 20/12/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 20/12/2021, UBND huyện Thọ Xuân ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm nước rửa tay dưỡng da Aquavera chiết xuất hoa nhài trên địa bàn huyện

 Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 5928/SYT-QLD, ngày 17/12/2021 của Sở Y tế Thanh Hoá về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm nước rửa tay dưỡng da Aquavera chiết xuất hoa nhài. Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn không lưu thông, sử dụng, tiến hành thu hồi và trả về cơ sở cung ứng (nếu có) đối với sản phẩm:

 - Tên mỹ phẩm: Nước rửa tay dưỡng da Aquavera chiết xuất hoa nhài (Aquavera liquid handwash Jasmin).

+ Số lô: 210393, ngày sản xuất: 29/6/2021, hạn dùng: 29/6/2024

+ Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 25551/17/CBMP-QLD cấp ngày 03/01/2017

+ Do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Đài Linh (Địa chỉ: Số 29/150 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

- Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu “Chất bảo quản nhóm Isothiazolinon” theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên về sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên để người dân biết lựa chọn sản phẩm an toàn./.

Theo UBND huyện Thọ Xuân