Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Quý I/2024, huyện Thọ Xuân giải quyết việc làm cho 1.128 lao động

Đăng lúc: 28/03/2024 (GMT+7)
100%

Quý I/2024, huyện Thọ Xuân giải quyết việc làm cho 1.128 lao động, trong đó có 81 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

LD.jpg
Năm 2024, toàn huyện đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho hơn 3 nghìn lao động nông thôn. Ngay từ đầu năm, huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Để giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, huyện Thọ Xuân đã tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê, phân loại lao động, rà soát số người có nhu cầu học nghề, tìm việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện.
Huyện cũng triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống để tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động nông thôn. Đến nay, huyện Thọ Xuân duy trì việc làm thường xuyên cho hơn 109 nghìn lao động. Trong đó, hơn 2 nghìn lao động tại các làng nghề và nghề truyền thống; hơn 20 nghìn lao động nghề may, da giày; còn lại làm việc trên các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, nông, lâm, thủy sản. Nhằm khắc phục tình trạng ly hương, giảm sức ép dân số đối với đô thị, duy trì việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, huyện Thọ Xuân tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, phát triển ngành nghề, nhân cấy nghề mới. Huyện Thọ Xuân phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 96% trở lên, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 20%.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân