Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và của BTV Tỉnh ủy

Đăng lúc: 02/04/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 02/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và của BTV Tỉnh ủy mới ban hành.

Screenshot_20240402-145212_Chrome.jpg
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy)
Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn; các thôn, bản, khu phố với gần 48.000 đại biểu tham dự.
T 1 (10).png
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân)
Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phó trưởng các ban Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;
T 14 (2).png
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện Thọ Xuân)
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó các ban HĐND huyện, Trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.
T 17.png
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện Thọ Xuân)
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Cán bộ công chức các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, Trung tâm chính trị huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các thành phần tham dự hội nghị.
T 2 (5).png
( Đồng chí Lại Thế Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc)
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ ngày 2/10/2023 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành 4 kết luận, 4 chỉ thị, 4 quy định. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Kết luận, Kế hoạch và công văn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Đây là những chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Để việc nghiên cứu, học tập các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành được nghiêm túc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được học tập, quán triệt, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
T 3 (4).png
( Đại diện lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung)
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày, quán triệt, triển khai các nội dung cốt lõi của các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành gồm: Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị. Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị.
T 6 (5).png
( Đại diện lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung)
Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư "Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị "Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông"; Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị. Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị "Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới"Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị. Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị "Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư "Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".
T 7 (6).png
( Đại diện lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung)
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư "Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập". Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan”. Quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán". Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"; Công văn số 1486-CV/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
T 10 (4).png
( Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)
Dưới sự điều hành thảo luận của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu dự hội nghị đã biểu thị sự thống nhất cao các nội dung đã được quán triệt, triển khai tại hội nghị.
T 11 (1).png
( Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh)
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi trong các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, nắm vững các nội dung trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên.
T 13 (2).png
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)
Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị... Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để chuyển tải những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới.
T 12 (3).png
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Quý I đã đi qua, cũng là 1/4 chặng đường năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trước yêu cầu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị mình trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp với những cách làm mới và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 1/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 450/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

     Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện