Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 32 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

Đăng lúc: 02/08/2022 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
01/08/2022
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy (Cả ngày)
7h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ
Thành phần chủ trì: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
 
Thứ ba
02/08/2022
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
7h30: Làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy về thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
Thành phần chủ trì: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Huyện Yên Định
08h00: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã
Thành phần chủ trì: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3 Nhà A, UBND huyện
14h00: Giao ban Thường trực UBND huyện Tuần 32
Thành phần chủ trì: Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Thứ tư
03/08/2022
Các xã, thị trấn (Cả ngày)
07h30: Làm việc với các xã, thị trấn trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp
Thành phần chủ trì: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Các xã, thị trấn
7h30: Kiểm tra các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm trên địa bàn huyện
Thành phần chủ trì: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
7h30 Hội nghị sơ kết MTTQ, các đoàn thể 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Thành phần chủ trì: PCT Nguyễn Xuân Hải
xã Thiệu Chính, Thiệu Hóa
8h00: Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trung đoàn 273
Thành phần chủ trì: Thường trực UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan UBND huyện
13h30: (1) Làm việc với Hội Khoa học lịch sử tỉnh về hội thảo các vị vua , công thần nhà Lê Trung Hưng; (2) Hội nghị cho ý kiến về kế hoạch thành lập trang Web mới;
Thành phần chủ trì: PCT Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, UBND tỉnh
13h30: Hội nghị giao ban tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
Thành phần chủ trì: PCT Lý Đình Sĩ
Thứ năm
04/08/2022
Phòng họp trực tuyến tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
07h20: Hội nghị trực tuyến công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội
Thành phần chủ trì: Chủ tịch các PCT UBND huyện
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Hội nghị sơ kết Ban Nội chính phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Thành phần chủ trì: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
14h00: Hội nghị công bố quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống cho các đơn vị trên địa bàn
Thành phần chủ trì: PCT Lý Đình Sĩ
Thứ sáu
05/08/2022
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
Thành phần chủ trì: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
8h00: Hội nghị nghe đề án xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao trước năm 2024
Thành phần chủ trì: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A UBND huyện
14h00: Hội nghị trực tuyến công tác chỉ đạo, điều hành với các xã, thị trấn
Thành phần chủ trì: Chủ tịch các PCT UBND huyện
Thứ bảy
06/08/2022
Phòng họp trực tuyến nhà A, UBND huyện
7h30: Hội nghị triển khai quán triệt duy trì, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND Thọ Xuân (DDCI) năm 2022
Thành phần chủ trì: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng; PCT Lý Đình Sĩ
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh
15h00: Tham gia cùng đoàn đại biểu 02 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thăm, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Thành phần chủ trì: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
13h30: Hội nghị triển khai phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn huyện
Thành phần chủ trì: PCT TT Nguyễn Hữu Dũng

NỘI DUNG TỆP ĐÍNH KÈM:   Lich-lam-viec-TT-UBND-huyen-tuan-32_tuanlcthoxuan-01-08-2022_16h45p03(01.08.2022_16h47p56)_signed.pdf