Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 42 năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
09/10/2023
Cảng hàng không Thọ Xuân
08h00': Dự Diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Sở Giáo dục và Đào tạo
08h00: Làm việc với Đoàn thẩm định Trường đạt chuẩn Quốc gia
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
10h30: Làm việc với Văn phòng điều phối NTM tỉnh về thực hiện Chương trình OCOP năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 3, Nhà B, UBND huyện
14h00: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Thành phần: Chủ tịch PCT Nguyễn Xuân Hải
SởTài nguyên và Môi trường
14h00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ đất nông trường bàn giao về địa phương quản lý
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
- Phòng họp tầng 2, nhà B; - Thị trấn Thọ Xuân
14h00: Rà soát một số nội dung công việc: nước sạch Xuân Hồng, Xuân Phong. Điểm đen rà soát báo cáo tỉnh; ký biên bản khu dân cư sao mai...
16h00: Giao lưu thể thao kỷ niệm ngày thành lập Doanh nhân Việt Nam
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ ba
10/10/2023
Trung tâm Hội nghị 25B
07h30: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
70h30: Họp BCĐ cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà cho đồng bào sinh sống trên sông
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Các xã, thị trấn
08h00: Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Họp Tổ công tác chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC quy mô lớn theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
14h00: Làm việc với các phòng về quy hoạch chưa phù hợp.
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
20h00: Giao ban lãnh đạo UBND huyện.
(1) Tài chính - KH; Kinh tế Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Nội vụ báo cáo: Góp ý sửa đổi vào Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
(2) Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo:
- Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện Thọ Xuân về việc thông qua Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025.
- Chủ trương hiến đất làm đường giao thông (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị).
(3) Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo:
 - Về việc phê duyệt phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022, chuyển nguồn sang năm 2023
- Tham mưu về nguồn vốn thực hiện 02 dự án theo Công văn số 414/CV-KTHT ngày 25/09/2023 của Phòng Kinh tế và HT trên địa bàn xã Xuân Sinh.
- Báo cáo kết quả rà soát đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn huyện;
- Báo cáo tổng hợp kinh phí phát sinh 6 tháng đầu năm 2023.
- Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023 do huyện quản lý (đợt 3)
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ tư
11/10/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy; Sửa đổi Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và công tác tổ chức cán bộ
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp trực tuyến, cơ quan Huyện ủy
14h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của
Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại
trong tình hình mới.
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Trụ sở Ban tiếp công dân huyện
14h00: Hội nghị đối đoại với một số công dân xã Quảng Phú
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Dự kiến Hội nghị BCĐ 35 sơ kết 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
20h00: Giao ban UBND huyện:
(1) Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo:
- Báo cáo giải quyết kiến nghị của bà Năm xã Xuân Phú
- Báo cáo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.
(2) Văn phòng NTM huyện: Báo cáo nội dung chuẩn bị họp giao ban BCĐ xây dựng NTM nâng cao: Tiêu chí cấp huyện và Tiêu chí xã NTM nâng cao.
(3) Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo: Việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Đỗ Văn Nam, thôn 2, xã Xuân Trường.
(4) Thanh tra huyện báo cáo:
- Kết quả kiểm tra nội dung kiến nghị của ông Ngô Xuân Trường, quê quán: xã Xuân Sinh
- Kết quả kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của UBND xã Xuân Lập
- Phương án giải quyết 02 nội dung kết luận tố cáo của ông Nguyễn Trọng Bản, xã Phú Xuân chưa thực hiện;
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ năm
12/10/2023
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
7h30: Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phát triển BHYT, BHXH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
07h00: Họp giao ban một số nội dung:
(1) Làm việc với thị trấn Thọ Xuân: về công tác GPMB hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Thọ Xuân (2,5 ha);
(2) Ban QLDA: báo cáo tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi khu đô thị Lam Sơn – Sao Vàng
(3) Phòng Tài chính - KH báo cáo:
- Công tác thu ngân sách thường xuyên
- Công tác thu từ đấu giá đất
(4) Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo: Tiến độ cụm Công nghiệp Thọ Nguyên, Thọ Minh
Thành phần: Chủ tịch, PCT Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện, TT Thọ Xuân, xã Xuân Bái, Thọ Hải
07h30: Làm việc với Tổ thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao tỉnh
Thành phần: Chủ tịch Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
14h00: Dự kiến Hội nghị Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia; kế hoạch xây dựng huyện NTM nâng cao
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Công an tỉnh
13h30: Dự Hội nghị sơ kết mô hình camera với an ninh trật tự
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Các xã thị trấn
14h00: Dự kiến đi kiểm tra hiện trường một số mặt bằng đấu giá cấp quyền sư dụng đất
Thành phần: Chủ tịch; PCT Lý Đình Sĩ
Sở Khoa học và Công nghệ
14h00: Hội thảo xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện từ năm 2024
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ sáu
13/10/2023
Phòng họp tầng 4, cơ quan Huyện ủy
07h30: Hội nghị sơ kết cao điểm 60 ngày đêm thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện
15h00: Tọa đàm kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1989/13/10/2023)
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
13h30: Làm việc với Nhà đầu tư về cam kết thời gian, kinh phí thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn tại xã Thọ Xương huyện Thọ Xuân
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
15h00: Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện KH số 93/KH-UBND về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Thứ bảy
14/10/2023
Phòng họp tầng 4, cơ quan Huyện ủy
8h00: Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023)
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch