Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Tuần thứ 43 (từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

Đăng lúc: 16/10/2023 (GMT+7)
100%

 
NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ hai
16/10/2023
Trường Chính trị tỉnh
07h30: Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030
Thành phần: Chủ tịch, Hoàng Văn Đồng
Trụ sở Ban tiếp công dân huyện
07h30: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hoá
08h00: Dự Hội nghị góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
14h00: Nghe báo cáo việc cấp giấy CNQSD đất nhà Văn hóa cho ông Lê Công Các, xã Xuân Hồng
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, nhà B, UBND huyện
14h00: Thực hiện các bước quy trình tiếp nhận làm công chức UBND huyện
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Sở Tư pháp
15h00: Làm việc về nội dung uỷ quyền phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ.
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Thứ ba
17/10/2023
Các xã, thị trấn
08h00: Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
7h30: Hội nghị BCĐ 35 sơ kết 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 2, Cơ quan Huyện ủy
13h30: Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phát triển BHYT, BHXH 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ tư
18/10/2023
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Hội nghị triển khai thực hiện mô hình phát triển sản xuất của Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp UBND tỉnh
07h30: Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện KCN Lam Sơn - Sao Vàng
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Xã Xuân Thiên
07h30: Làm việc với xã Xuân Thiên về tiến độ xây dựng NTM nâng cao năm 2023.
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy
13h30: Họp Tổ công tác chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC quy mô lớn theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
13h30: Hội nghị Ban đại diện Ngân hành chính sách xã hội qúy III/2023
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
15h30: Tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023)
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Thứ năm
19/10/2023
Trung tâm Hội nghị huyện
7h30: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Hội trường tầng 3, nhà A UBND huyện
08h00: Làm việc với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2011-2021
Thành phần: Phó Chủ tịch Lý Đình Sĩ
Xã Tây Hồ
14h00: Làm việc với xã Tây Hồ về tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Thành phần: phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 2, Nhà B, UBND huyện
14h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, PCT UBND huyện chủ trì, nghe, cho ý kiến một số nội dung:
(1) Làm việc với công ty Ha co; (2) Báo cáo PA thực hiện khu di tích CM Yên Trường; (3) Kế hoạch thực hiện GPMB, kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ thuộc DA cơ quan BHXH
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ sáu
20/10/2023
Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện
08h00: Tham gia cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
07h30: Hội nghị giao ban trực tuyến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố về giải ngân đầu tư công, 03 Chương trình MTQG và chương trình phục hồi phát triển kinh tế
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Dự kiến làm việc với các xã Vùng II về hoàn thiện tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
15h00: Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện KH số 93/KH-UBND về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2023 - 2024
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng
Trung tâm HN 25B
13h30: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện
Hội trường tầng 3, nhà B UBND huyện
13h30: Làm việc với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2011-2021
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
16h00: Giao ban tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Thứ bảy
21/10/2023
Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh Thanh Hóa
7h00: Khám sức khỏe định kỳ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023
Thành phần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Trung tâm Hội nghị huyện
07h30: Dự ĐH Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2023-2028
Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hải
Phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện
08h00: Họp nghe báo cáo tiến độ thi công và các khó khăn vướng mắc Dự án: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 4 xã, thị trấn: Xuân Sinh, Xuân Phú, Xuân Hưng và thị trấn Sao Vàng.
Thành phần: Phó Chủ tịch TT Nguyễn Hữu Dũng