Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Dự án, hạng mục đầu tư

Huyện Thọ Xuân thu hút 80 nhà đầu tư vào địa bàn

Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương, hiện nay huyện Thọ Xuân đã thu hút trên 80 nhà đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đầu tư ...
Xem thêm

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Tạo “cú hích” thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế - xã hội

- Đầu tư công được hiểu là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác. Do vậy, đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, thúc đẩy ...
Xem thêm

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm công nghiệp Xuân Hoà - Thọ Hải
Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú

Ngày 23/2/2022, UBND huyện Thọ Xuân đã ra Thông báo số 41/TB-UBND Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú
Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ THỌ LẬP HUYỆN THỌ XUÂN

Thông báo tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khu ngã tư ông Vũ Tâm thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập
Xem thêm

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.
Xem thêm

Chính phủ đồng ý miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp

Thường trực Chính phủ và các cơ quan thống nhất với giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Chính phủ yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số

Chính phủ yêu cầu phải đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số.
Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị quyết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu ...
Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị quyết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu ...
Xem thêm