Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 23/01/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 23/01/2024, Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị.

bcd.png
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện uỷ; cán bộ được phân công theo dõi công tác xây dựng cơ sở của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
1.png
Đ/c Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò, quản lý điều hành của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và an sinh xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. 
3.png
Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ ở các loại hình cơ sở, nhất là sau khi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục đi vào thực chất hơn; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
6.png
Đ/c Trịnh Duy Niệm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2024.
4.png
Đ/c Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện  ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện Thái Xuân Cường đề nghị: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; xây dựng và nhận rộng mô hình "Chính quyền thân thiện vì người dân phục vụ" ở cấp xã, cấp huyện.
2.png
Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyển quân, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2024. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gắn với xây dựng "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự"; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra năm 2024.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân