Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XIII

Đăng lúc: 15/01/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 15/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội trực tuyến toàn tỉnh Nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung Nghị quyết. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với hơn 41.000 đại biểu tham dự.

T 1 (1).png
( Các đại biểu dự hội nghị tại phòng họp trực tuyến cơ quan Huyện uỷ Thọ Xuân)

Dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phó trưởng các ban của Huyện uỷ, Uỷ viên UBKT Huyện uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
T 6 (1).png
( Các đại biểu dự hội nghị tại phòng họp tầng 3, Nhà A-UBND huyện)
Chủ trì tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A-UBND huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; tham dự có các đồng chí Phó các ban HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện.
T 16 (1).png
Chủ trì tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B- UBND huyện có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; tham dự có các đồng chí  trong Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội-xã hội nghề nghiệp; cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, cơ quan UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và Trung tâm Chính trị huyện. Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội; Chi hội trưởng CLB Lam Sơn; cán bộ, công chức, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn.
T 10.png
( Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, triển khai một số Nghị quyết)

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề cốt lõi và liên hệ với thực tiễn địa phương về Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
T 11 (1).png
Tiếp đó, đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới"; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị.
T 12 (1).png
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".
T 13 (1).png
Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị "Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".
T 14 (1).png
Đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
T 15.png
Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".
4566666.jpg
( Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh)
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội trình bày tại hội nghị và thể hiện quyết tâm cao đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
T 10.png
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng thời biểu thị sự thống nhất với những nội dung mà Trung ương đã bàn quyết định, cũng như những chương trình, kế hoạch hành động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, từ đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng Nhân dân làm theo Nghị quyết của Đảng.
T 5 (3).png
Cùng với việc xây dựng kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động sát với từng nội dung cụ thể, tránh tình trạng sao chép lại các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cũng cần phải đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn để Nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu tạo không khí thi đua tăng tốc, bứt phá về đích của năm 2024.
T 4 (2).png
Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị cần phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình”. Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
T 7 (1).png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trong Hưng tin tưởng rằng phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trong thời gian tới các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục hun đúc, giữ gìn ngọn lửa, khát vọng, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

      Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện