Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa tại xã Trường Xuân và Xuân Minh

Đăng lúc: 22/08/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 22/8/2023, Đoàn công tác của HĐND huyện Thọ Xuân do đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân làm Trưởng đoàn đã khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại xã Trường Xuân và Xuân Minh.

 T9.jpg
Tham gia đoàn có các thành viên theo Quyết định số 186/QĐ-HĐND ngày 01/8/2023 của Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và cán bộ công chức có liên quan xã Trường Xuân và Xuân Minh.
T2.jpg

T1.jpg
Đoàn công tác của HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế các các nhà văn hoá thôn và di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn xã Trường Xuân và Xuân Minh.
HGJGJGHJ.jpg
Hiện, trên địa bàn xã Trường Xuân có Trung tâm VHTT xã đảm bảo theo quy định, hoạt động thường xuyên, khai thác tốt các trang thiết bị hiện có tại Trung tâm. Toàn xã có 14/14 nhà văn hóa thôn, tuy nhiên các thiết chế trong nhà văn hóa thôn còn thiếu. Xã có 3 di tích đã được xếp hạng, gồm di tích lịch sử văn hóa Khu Lăng mộ Lê Đột tại thôn Phong Mỹ, cụm di tích lịch sử cách mạng nhà ông Trịnh Khắc Sản - Bãi vải - Đình làng tại thôn Long Linh Ngoại 1, di tích Kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ chủ  hộ Nguyễn Đức Thịnh thôn Ngọc Quang.
T4.jpg
Tại xã Xuân Minh, địa phương có 5/5 nhà văn hoá - khu thể thao thôn và 1 Trung tâm Văn hoá xã cơ bản có diện tích quy hoạch đảm bảo theo quy định. Xã có 13 di tích cấp quốc gia được Bộ Văn hóa thông tin công nhận thuộc Cụm di tích lịch sử cách mạng xã Xuân Minh, gồm: Đình làng Phong Cốc, Nhà thờ ông Nguyễn Xuân Oanh, nhà thờ ông Nguyễn Xuân Thúy, nhà thờ ông Nguyễn Văn Hồ, di tích Vườn Trầu, di tích Cổng Đồn Phong Cốc, di tích đồng Mã Nung, di tích nhà ông Đỗ Huy Kính, nhà ông Trịnh Văn Phan, nhà ông Đỗ Huy Trinh và nhà ông Đỗ Huy Trai, Đình làng Xá Lê và di tích nhà thờ Cố Chủy.
T7.jpg
Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao tại địa phương cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn đã được  Trường Xuân và Xuân Minh quan tâm thực hiện. Các thiết chế văn hóa đã và đang phát huy công năng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
111.jpg
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.
T6.jpg
Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp để xã Trường Xuân và Xuân Minh thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.
T8.jpg
Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện lưu ý các địa phương quan tâm, làm tốt công tác VSMT, chú trọng việc sắp xếp, trang trí bên trong các nhà văn hóa - khu thể thao thôn; Đồng thời, rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể các thiết chế văn hoá, trên cơ sở đó có chỉ đạo, hỗ trợ các thôn tu sửa, bổ sung đảm bảo yêu cầu, nhất là về chỗ ngồi trong các nhà văn hóa thôn, phục vụ tốt công tác hội họp và sinh hoạt của Nhân dân. Chú trọng và thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.
T3.jpg
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Trường Xuân và xã Xuân Minh nghiên cứu, có câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá đối với UBND huyện, phòng Văn hoá thông tin, gửi về Đoàn khảo sát để phục vụ cho phiên giải trình tới đây của HĐND huyện về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện./.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân