Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 24/05/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hoá năm 2023, ngày 23/5/2023, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với VNPT Thanh Hoá tổ chức mở 4 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu mối về quản lý, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn.

T 1.png
( Toàn cảnh lớp tập huấn tại Hội trường tầng 3, Nhà B-UBND huyện)
 
T 10.png
( Toàn cảnh lớp tập huấn tại Trung tâm Chính trị huyện)
Dự tập huấn có đại diện lãnh đạo VNPT Thọ Xuân-Thường Xuân. Tham dự các lớp tập huấn có gần 300 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ngành, đơn vị thuộc UDND huyện và cán bộ, công chức, viên chức UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
T 2.png
( Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị)
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian, qua chuyên đề chuyển đổi số quốc gia là một nội dung quan trọng trong thời kỳ kinh tế số được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội; trong đó việc cập nhật cơ sở dữ liệu để có kho dữ liệu dùng chung là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.
T 3.png
Cơ sở dữ quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những thành tố hình thành kho dữ liệu quốc gia, từ đó việc quản lý CBCCVC sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn, công minh, minh bạch hơn, chính xác hơn. Vì vậy, cơ sở dữ quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin của CBCCVC trên cả nước nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng để phục vụ công tác quản lý biên chế, công tác quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
T 5.png
Để thực hiện tốt công tác cập nhật dữ liệu CBCCVC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Hải đề nghị: Các học viên tham gia các lớp tập huấn cần tập trung thực hiện tốt nội dung chương trình tập huấn; tiếp thu đầy đủ nội dung được giảng viên VNPT Thọ Xuân-Thường Xuân truyền đạt để triển khai thực hiện và cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC tại cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch; những nội dung chưa rõ cần tập trung thảo luận, trao đổi thẳng thắn để rút kinh nghiệm thực hiện trong các quy trình thiết lập hồ sơ. Phòng Nội vụ ( ban quản lý lớp tập huấn) quản lý chặt chẽ số học viên tham gia tập huấn, đảm bảo các điều kiện cho các lớp tập huấn.
T 8.png

T 9.png
Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên VNPT Thọ Xuân-Thường Xuân truyền đạt, hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm như: Quản lý tổ chức, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, lương, phụ cấp, biên chế, hợp đồng, luân chuyển CBCCVC; thực hành nhập dữ liệu hồ sơ, báo cáo trên phần mềm, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm...
T 6.png
 
T 7.png
Thông qua tập huấn, các học viên nắm được những kỹ năng sử dụng phần mềm, giúp cho việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, tránh được những sai sót, góp phần vào việc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính Nhà nước ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính mới hiện nay.
       Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện