Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1140
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5220
Tháng này:
26035
Tất cả:
765966

Xã Xuân Hưng đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về XD NTM

Ngày 29/09/2017 15:50:44

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do vậy thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Xuân Hưng luôn chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực đến nay địa phương đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Thường xuyên thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả các đoạn đường do các tổ chức đoàn thể tự quản,...

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tổ trưởng tổ công tác làm việc với xã Xuân Hưng về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xã Xuân Hưng còn chú trọng và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như “Ngày Môi trường thế giới”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”,...Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, xã Xuân Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công cụ thể từng thành viên, từng tổ chức, các đơn vị đảm nhận từng khâu, từng công việc cụ thể, như: Giao cho Hội đồng hương ước làng văn hóa đảm nhận nhiệm vụ thường xuyên tổ chức cho nhân dân quét dọn đường ngõ, xóm định kỳ tháng 1 lần, và đến nay đã tăng cường lên 1 tuần/lần; trưởng thôn đảm nhận việc tổ chức thu gom rác thải đưa vào bãi rác tập trung; Hội CCB đảm nhận thu gom rác thải bao bì thuốc BVTV ngoài đồng ruộng. Hiện toàn xã Xuân Hưng có 84 bể đậy nắp được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn xã; Đoàn thanh niên và các nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia tổng dọn vệ sinh ở các khu dân cư. Đối với hội Nông dân, MTTQ tổ chức ký cam kết đến các hộ chăn nuôi, sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Đối với BCH Quân sự, Công an xã, Phụ nữ tham gia đảm nhận đoạn đường tự quản.

Các đồng chí thành viên tổ công tác và lãnh đạo xã Xuân Hưng dự buổi làm việc với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, hiện nay môi trường ở xã Xuân Hưng đã có những chuyển biến và cải thiện đáng kể, việc thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh trong các khu dân cư được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Nếu như trước kia việc thu gom rác thải trên địa bàn xã Xuân Hưng với tần suất 4 lần/tháng thì đến nay địa phương đã nâng lên 6 lần/tháng, và quy định ngày thu gom cụ thể, đó là các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng.

Bên cạnh kết quả trên, trong công tác VSMT trên địa bàn xã Xuân Hưng cũng còn tồn tại như một số hộ dân ý thức về việc bảo vệ môi trường còn hạn chế, còn tình trạng xả rác thải bừa bãi ra nơi công cộng. Thời gian tới, để công tác bảo vệ môi trường thực hiện tốt hơn nữa, xã Xuân Hưng đã đề ra giải pháp là tiếp tục quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác BVMT; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì tổng dọn vệ sinh định kỳ hàng tuần ở các khu dân cư; tiếp tục thu gom rác thải sinh hoạt và thực hiện tốt các đoạn đường tự quản,... Bên cạnh đó, xã Xuân Hưng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được, cùng với những giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng, Xuân Hưng sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Xã Xuân Hưng đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về XD NTM

Đăng lúc: 29/09/2017 15:50:44 (GMT+7)

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do vậy thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Xuân Hưng luôn chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực đến nay địa phương đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Thường xuyên thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả các đoạn đường do các tổ chức đoàn thể tự quản,...

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tổ trưởng tổ công tác làm việc với xã Xuân Hưng về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xã Xuân Hưng còn chú trọng và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như “Ngày Môi trường thế giới”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”,...Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, xã Xuân Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công cụ thể từng thành viên, từng tổ chức, các đơn vị đảm nhận từng khâu, từng công việc cụ thể, như: Giao cho Hội đồng hương ước làng văn hóa đảm nhận nhiệm vụ thường xuyên tổ chức cho nhân dân quét dọn đường ngõ, xóm định kỳ tháng 1 lần, và đến nay đã tăng cường lên 1 tuần/lần; trưởng thôn đảm nhận việc tổ chức thu gom rác thải đưa vào bãi rác tập trung; Hội CCB đảm nhận thu gom rác thải bao bì thuốc BVTV ngoài đồng ruộng. Hiện toàn xã Xuân Hưng có 84 bể đậy nắp được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn xã; Đoàn thanh niên và các nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia tổng dọn vệ sinh ở các khu dân cư. Đối với hội Nông dân, MTTQ tổ chức ký cam kết đến các hộ chăn nuôi, sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Đối với BCH Quân sự, Công an xã, Phụ nữ tham gia đảm nhận đoạn đường tự quản.

Các đồng chí thành viên tổ công tác và lãnh đạo xã Xuân Hưng dự buổi làm việc với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, hiện nay môi trường ở xã Xuân Hưng đã có những chuyển biến và cải thiện đáng kể, việc thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh trong các khu dân cư được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Nếu như trước kia việc thu gom rác thải trên địa bàn xã Xuân Hưng với tần suất 4 lần/tháng thì đến nay địa phương đã nâng lên 6 lần/tháng, và quy định ngày thu gom cụ thể, đó là các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng.

Bên cạnh kết quả trên, trong công tác VSMT trên địa bàn xã Xuân Hưng cũng còn tồn tại như một số hộ dân ý thức về việc bảo vệ môi trường còn hạn chế, còn tình trạng xả rác thải bừa bãi ra nơi công cộng. Thời gian tới, để công tác bảo vệ môi trường thực hiện tốt hơn nữa, xã Xuân Hưng đã đề ra giải pháp là tiếp tục quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác BVMT; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì tổng dọn vệ sinh định kỳ hàng tuần ở các khu dân cư; tiếp tục thu gom rác thải sinh hoạt và thực hiện tốt các đoạn đường tự quản,... Bên cạnh đó, xã Xuân Hưng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được, cùng với những giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng, Xuân Hưng sẽ thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân