Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện kiểm tra, thẩm định tại hai xã Xuân Hòa và Bắc Lương.

Ngày 14/11/2019 07:44:14

Ngày 12/11/2019, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện đã kiểm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại 2 xã Xuân Hòa và Bắc Lương. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

Công sở xã Xuân Hòa

Buổi sáng, Đoàn đã thẩm tra các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Xuân Hòa. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Xuân Hòa.

Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Xuân Hòa đã Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, xã Xuân Hòa được công nhận xã nông thôn mới năm 2015.

Đường giao thông liên thôn xã Xuân Hòa

Trong những năm qua, xã Xuân Hòa luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và phấn đấu xã đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Sau một thời gian triển khai, đến nay xã Xuân Hòa đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn...; tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng dạy và học…Đặc biệt, xã thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, đáp ứng tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,03%; thu nhập bình quân đạt 42,2 triệu đồng/người/năm; 100% số thôn làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,47%... Kết quả huy động nguồn lực từ sau khi hoàn thành xây dựng NTM để xây dựng xã NTM nâng cao từ 2016 đến năm 2019 với tổng nguồn vốn là 110 tỷ 854 triệu đồng. Trong đó, ngân sách TW hỗ trợ là 1 tỷ 227 triệu đồng, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ là 4 tỷ 271 triệu đồng, ngân sách xã là 47 tỷ 810 triệu đồng, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa là 57 tỷ 500 triệu đồng.

Tại hội nghị, Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện đã khẳng định những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Xuân Hòa, đồng thời góp ý xây dựng, bổ sung hoàn thiện các loại hồ sơ của từng tiêu chí. Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, Đoàn đã thống nhất cao, khẳng định: xã Xuân Hòa đã hoàn thành 15 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đủ điều kiện để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận xã Xuân Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Đường giao thông liên thôn xã Bắc Lương

Chiều cùng ngày, Đoàn đã thẩm tra các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Bắc Lương. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Bắc Lương. Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí xã NTM nâng cao của xã Bắc Lương.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Bắc Lương đã báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, Theo đó, xã Bắc Lương được công nhận xã nông thôn mới năm 2016. Trong những năm qua, xã Bắc Lương luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và phấn đấu xã đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Sau một thời gian triển khai, đến nay, xã Bắc Lương đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn...; tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, xã thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, đáp ứng tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã còn 1,97%; thu nhập bình quân đạt 42 triệu 870 nghìn đồng/người/năm; 100% số thôn làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...Kết quả huy động nguồn lực từ sau khi hoàn thành xây dựng NTM để xây dựng xã NTM nâng cao từ 2017 đến năm 2019 với tổng nguồn vốn là 99 tỷ 890 triệu đồng. Trong đó, ngân sách TW, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ là 50 triệu đồng, ngân sách xã là 7 tỷ 885 triệu đồng, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa là 90 tỷ 055 triệu đồng. Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, Đoàn đã thống nhất bỏ phiếu xã Bắc Lương đạt 100% số phiếu đồng ý đảm bảo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đủ điều kiện để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện kiểm tra, thẩm định tại hai xã Xuân Hòa và Bắc Lương.

Đăng lúc: 14/11/2019 07:44:14 (GMT+7)

Ngày 12/11/2019, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện đã kiểm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại 2 xã Xuân Hòa và Bắc Lương. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện.

Công sở xã Xuân Hòa

Buổi sáng, Đoàn đã thẩm tra các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Xuân Hòa. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Xuân Hòa.

Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Xuân Hòa đã Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, xã Xuân Hòa được công nhận xã nông thôn mới năm 2015.

Đường giao thông liên thôn xã Xuân Hòa

Trong những năm qua, xã Xuân Hòa luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và phấn đấu xã đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Sau một thời gian triển khai, đến nay xã Xuân Hòa đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn...; tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng dạy và học…Đặc biệt, xã thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, đáp ứng tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,03%; thu nhập bình quân đạt 42,2 triệu đồng/người/năm; 100% số thôn làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,47%... Kết quả huy động nguồn lực từ sau khi hoàn thành xây dựng NTM để xây dựng xã NTM nâng cao từ 2016 đến năm 2019 với tổng nguồn vốn là 110 tỷ 854 triệu đồng. Trong đó, ngân sách TW hỗ trợ là 1 tỷ 227 triệu đồng, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ là 4 tỷ 271 triệu đồng, ngân sách xã là 47 tỷ 810 triệu đồng, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa là 57 tỷ 500 triệu đồng.

Tại hội nghị, Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện đã khẳng định những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Xuân Hòa, đồng thời góp ý xây dựng, bổ sung hoàn thiện các loại hồ sơ của từng tiêu chí. Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, Đoàn đã thống nhất cao, khẳng định: xã Xuân Hòa đã hoàn thành 15 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đủ điều kiện để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận xã Xuân Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Đường giao thông liên thôn xã Bắc Lương

Chiều cùng ngày, Đoàn đã thẩm tra các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Bắc Lương. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Bắc Lương. Trước khi vào Hội nghị, Đoàn đã phân công các Tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí xã NTM nâng cao của xã Bắc Lương.

Tại Hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Bắc Lương đã báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo đó, Theo đó, xã Bắc Lương được công nhận xã nông thôn mới năm 2016. Trong những năm qua, xã Bắc Lương luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch và phấn đấu xã đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Sau một thời gian triển khai, đến nay, xã Bắc Lương đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn...; tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, xã thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, đáp ứng tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã còn 1,97%; thu nhập bình quân đạt 42 triệu 870 nghìn đồng/người/năm; 100% số thôn làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...Kết quả huy động nguồn lực từ sau khi hoàn thành xây dựng NTM để xây dựng xã NTM nâng cao từ 2017 đến năm 2019 với tổng nguồn vốn là 99 tỷ 890 triệu đồng. Trong đó, ngân sách TW, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ là 50 triệu đồng, ngân sách xã là 7 tỷ 885 triệu đồng, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa là 90 tỷ 055 triệu đồng. Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, Đoàn đã thống nhất bỏ phiếu xã Bắc Lương đạt 100% số phiếu đồng ý đảm bảo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đủ điều kiện để đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân