Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

“Cánh sóng truyền thanh” góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/10/2019 16:56:09

Theo kế hoạch, ngày 26/10/2019, huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức trọng thể lễ công bố QĐ của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM. Kết quả này là sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện trong hơn 9 năm qua.

Trụ sở Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Để thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo huyện xác định việc đầu tiên phải làm là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho người dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, lấy nội lực là căn bản, tự giác tham gia, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước hỗ trợ tích cực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội và giúp cho cộng đồng chủ động hơn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ" làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM. Từ sự định hướng của Cấp ủy, chính quyền, ngay từ năm 2011, Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân đã có nhiều tin bài phản ánh về chương trình XD NTM. Đặc biệt năm 2013, Đài đã xây dựng chuyên mục "Thọ Xuân chung sức xây dựng NTM" phát sóng đều đặn vào thứ hai hàng tuần.

Phóng viên Đài Truyền thanh Thọ Xuân tác nghiệp tại Xuân Thiên

Đài Truyền thanh huyện đã chủ động nắm bắt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đơn vị theo từng tuần, từng tháng. Phân công các phóng viên sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời những cách làm sáng tạo, sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về phong trào thi đua xây dựng NTM.

Phóng viên Đài Truyền thanh Thọ Xuân tác nghiệp tại Xuân Châu

Để có nhiều tin, bài sinh động, những Phóng viên, Biên tập viên của Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân đã không quản ngại khó khăn bám sát cơ sở tác nghiệp. Từ đó, chuyển tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM tại các thôn, xóm; các xã trong huyện. Từ việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về đề án xây dựng NTM, công tác quy hoạch đến việc cổ vũ, động viên, biểu dương các điển hình, Đài truyền thanh huyện đều phản ánh nhanh nhạy, đa chiều, mang lại hiệu ứng rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng NTM của địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm mới trong xây dựng NTM được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã thu hút sự quan tâm của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi để chủ động tham gia, tích cực thực hiện xây dựng NTM. Người dân nhiều địa phương tích cực ủng hộ phong trào, tự nguyện hiến đất, vật liệu xây dựng, tham gia ngày công… để triển khai chương trình, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chính sự vào cuộc tích cực của Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM.

Sản xuất chương trình tại Đài TT huyện Thọ Xuân

Thông qua chuyên mục "Thọ Xuân chung sức xây dựng NTM", Đài Truyền thanh huyện đã phát sóng hàng nghìn lượt tin, bài phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM từ Trung ương đến địa phương, các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành; những ý kiến của lãnh đạo địa phương về một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ; những biện pháp kích cầu, tổ chức sản xuất hiệu quả; thu hút đầu tư CN-TTCN, ngành nghề nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu một số nông sản; công tác chuyển giao KHKT, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; hiến đất làm đường ích nước, lợi dân... Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân; kịp thời cổ vũ những những cách làm sáng tạo và hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, Đài Truyền thanh huyện thực sự trở thành người bạn đồng hành cùng với công cuộc xây dựng NTM. Kết quả đó cũng khẳng định: khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhận được sự đồng thuận của nhân dân thì những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua cũng sẽ có hướng giải quyết. Có thể thấy sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là việc huy động sức mạnh từ các tầng lớp nhân dân là nhân tố cốt lõi làm nên thắng lợi của chương trình xây dựng NTM.

Có thể nói, hành trình NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu đã đến đích, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng Thọ Xuân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trở thành huyện NTM kiểu mẫu của tỉnh trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

“Cánh sóng truyền thanh” góp phần xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 23/10/2019 16:56:09 (GMT+7)

Theo kế hoạch, ngày 26/10/2019, huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức trọng thể lễ công bố QĐ của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM. Kết quả này là sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong huyện trong hơn 9 năm qua.

Trụ sở Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Để thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo huyện xác định việc đầu tiên phải làm là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho người dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, lấy nội lực là căn bản, tự giác tham gia, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước hỗ trợ tích cực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội và giúp cho cộng đồng chủ động hơn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ" làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM. Từ sự định hướng của Cấp ủy, chính quyền, ngay từ năm 2011, Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân đã có nhiều tin bài phản ánh về chương trình XD NTM. Đặc biệt năm 2013, Đài đã xây dựng chuyên mục "Thọ Xuân chung sức xây dựng NTM" phát sóng đều đặn vào thứ hai hàng tuần.

Phóng viên Đài Truyền thanh Thọ Xuân tác nghiệp tại Xuân Thiên

Đài Truyền thanh huyện đã chủ động nắm bắt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đơn vị theo từng tuần, từng tháng. Phân công các phóng viên sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời những cách làm sáng tạo, sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về phong trào thi đua xây dựng NTM.

Phóng viên Đài Truyền thanh Thọ Xuân tác nghiệp tại Xuân Châu

Để có nhiều tin, bài sinh động, những Phóng viên, Biên tập viên của Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân đã không quản ngại khó khăn bám sát cơ sở tác nghiệp. Từ đó, chuyển tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM tại các thôn, xóm; các xã trong huyện. Từ việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về đề án xây dựng NTM, công tác quy hoạch đến việc cổ vũ, động viên, biểu dương các điển hình, Đài truyền thanh huyện đều phản ánh nhanh nhạy, đa chiều, mang lại hiệu ứng rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng NTM của địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm mới trong xây dựng NTM được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã thu hút sự quan tâm của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi để chủ động tham gia, tích cực thực hiện xây dựng NTM. Người dân nhiều địa phương tích cực ủng hộ phong trào, tự nguyện hiến đất, vật liệu xây dựng, tham gia ngày công… để triển khai chương trình, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chính sự vào cuộc tích cực của Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM.

Sản xuất chương trình tại Đài TT huyện Thọ Xuân

Thông qua chuyên mục "Thọ Xuân chung sức xây dựng NTM", Đài Truyền thanh huyện đã phát sóng hàng nghìn lượt tin, bài phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM từ Trung ương đến địa phương, các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành; những ý kiến của lãnh đạo địa phương về một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ; những biện pháp kích cầu, tổ chức sản xuất hiệu quả; thu hút đầu tư CN-TTCN, ngành nghề nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu một số nông sản; công tác chuyển giao KHKT, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; hiến đất làm đường ích nước, lợi dân... Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân; kịp thời cổ vũ những những cách làm sáng tạo và hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, Đài Truyền thanh huyện thực sự trở thành người bạn đồng hành cùng với công cuộc xây dựng NTM. Kết quả đó cũng khẳng định: khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhận được sự đồng thuận của nhân dân thì những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua cũng sẽ có hướng giải quyết. Có thể thấy sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là việc huy động sức mạnh từ các tầng lớp nhân dân là nhân tố cốt lõi làm nên thắng lợi của chương trình xây dựng NTM.

Có thể nói, hành trình NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu đã đến đích, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng Thọ Xuân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trở thành huyện NTM kiểu mẫu của tỉnh trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân