Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
803
Hôm qua:
991
Tuần này:
6395
Tháng này:
22183
Tất cả:
1013224
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Stt

Mã số

Tên

Cơ quan Công bố/Công khai

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

BVH-THA-279118

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Karaoke, Vũ trường

2

BVH-THA-279117

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Karaoke, Vũ trường

3

THA-289718

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

·         An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

4

THA-289717

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

5

THA-289716

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm) (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

6

THA-289715

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

7

THA-289714

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

8

BGTVT-THA-284956

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         UBND cấp xã

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

9

BGTVT-THA-284955

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         UBND cấp xã

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

10

BGTVT-THA-284949

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

11

BGTVT-THA-284954

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         UBND cấp xã

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

12

BGTVT-THA-284953

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         UBND cấp xã

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

13

BGTVT-THA-284952

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

14

BGTVT-THA-284948

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Sở Giao thông vận tải

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Đường thủy nội địa

15

BTM-THA-265155

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

16

BTM-THA-265121

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

17

BKH-THA-271979

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

18

BKH-THA-271978

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

19

BKH-THA-271977

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

20

BKH-THA-271976

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

21

KH-THA-271975

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·                                 Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·                                 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

22

BKH-THA-271974

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

23

BKH-THA-271973

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

24

BKH-THA-271972

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

25

BKH-THA-271968

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

26

BKH-THA-271967

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

27

BKH-THA-271966

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

28

BKH-THA-271965

Đăng ký khi hợp tác xã tách

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

29

BKH-THA-271964

Đăng ký khi hợp tác xã chia

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

30

BKH-THA-271963

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

31

BKH-THA-271962

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

32

BKH-THA-271961

Đăng ký thành lập hợp tác xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

33

BLĐ-TBVXH-THA-286146

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Lao động tiền lương

34

BTM-THA-265148

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

35

BTM-THA-265146

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

36

BTM-THA-265145

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

37

BTM-THA-265144

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

38

BTM-THA-265143

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

39

BTM-THA-265142

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

40

BTM-THA-265141

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

41

BTM-THA-265140

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

42

BTM-THA-265139

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

43

BTM-THA-265138

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

44

BTM-THA-265137

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

45

BTM-THA-265136

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu...

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

46

BTM-THA-265135

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

47

BTM-THA-265134

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

48

BTM-THA-265133

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

49

BTM-THA-265132

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

50

BTM-THA-265131

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

51

BTM-THA-265130

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

52

BTM-THA-265129

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

53

BTM-THA-265128

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

54

BTM-THA-265127

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

55

BTM-THA-265126

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

56

BTM-THA-265125

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Đất đai

57

BTM-THA-265147

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

58

BNN-THA-288486

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Thủy sản

59

BNN-THA-288487

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Thủy sản

60

BNN-THA-288488

Công bố mở cảng cá loại 3

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Thủy sản

61

BKH-THA-272043

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

62

BKH-THA-272042

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

63

BKH-THA-272041

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

64

BKH-THA-272040

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

65

BKH-THA-272039

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

66

BNN-THA-288416

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Nông nghiệp

67

BNN-THA-288440

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

·         Lâm nghiệp

68

BNN-THA-288448

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Hạt Kiểm lâm huyện

·         Lâm nghiệp

69

BGD-THA-285380

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

70

BGD-THA-285382

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

71

BGD-THA-285379

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

72

BGD-THA-285378

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

73

BGD-THA-285392

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

74

BGD-THA-285371

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

75

BGD-THA-285370

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

76

BGD-THA-285386

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

77

BGD-THA-285385

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

78

BGD-THA-285387

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

79

BGD-THA-285384

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

80

BGD-THA-285383

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

81

BGD-THA-285390

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

82

BGD-THA-285388

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

83

BGD-THA-285376

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

84

BGD-THA-285374

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

85

BGD-THA-285375

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

86

BGD-THA-285373

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

87

BGD-THA-285372

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

88

BGD-THA-285239

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

89

BLĐ-TBVXH-THA-286385

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

90

BLĐ-TBVXH-THA-286383

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

91

BCT-THA-275455

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

·         An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

92

BCT-THA-275456

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

·         An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

93

BLĐ-TBVXH-THA-286111

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Bảo trợ xã hội

94

BNN-THA-288383

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Thủy lợi

95

BNN-THA-288384

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Thủy lợi

96

BNN-THA-288385

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Thủy lợi

97

BNN-THA-288386

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Thủy lợi

98

BNN-THA-288389

Hỗ trợ dự án liên kết

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

99

BKHVCN-THA-282384

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

·         Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

100

BKHVCN-THA-282383

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

·         Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

101

VH-THA-279075

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Văn hóa cơ sở

102

BVH-THA-279074

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Văn hóa cơ sở

103

BTM-THA-264918

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

104

BTM-THA-264917

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

105

THA-289706

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đất đai

106

THA-289705

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

107

THA-289704

Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

·         Đất đai

108

BTM-THA-265124

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

109

THA-289697

Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Ban tiếp công dân cấp huyện

·         Đất đai

110

BTT-THA-284222

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

111

BTT-THA-284221

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

112

BTT-THA-284220

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

113

BTT-THA-284219

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

114

BVH-THA-279068

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Lễ hội

115

BVH-THA-279067

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Lễ hội

116

BNV-THA-264936

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện

·         Tôn giáo Chính phủ

117

BNV-THA-264920

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

118

BNV-THA-264921

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

119

BNV-THA-264922

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

120

BNV-THA-264923

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

121

BNV-THA-264924

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

122

BNV-THA-264925

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

123

BNV-THA-264926

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

124

BNV-THA-264927

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua, khen thưởng Trung ương

125

BLĐ-TBVXH-THA-286194

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

·         Cơ sở trợ giúp xã hội

·         Bảo trợ xã hội

126

BNN-THA-288353

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Thủy lợi

127

BNN-THA-287776

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

128

BNN-THA-287777

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

129

BNN-THA-287780

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

130

THA-289695

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

131

THA-289694

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

132

THA-289693

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

133

THA-289692

Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

134

THA-289691

Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

135

THA-289690

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (cấp tỉnh)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

136

THA-289689

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

137

THA-289688

Quyết định bán tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

138

THA-289687

Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

139

BNV-THA-264891

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

140

BNV-THA-264892

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

141

BNV-THA-264893

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

142

BNV-THA-264894

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

143

BNV-THA-264895

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

144

BNV-THA-264896

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

145

BNV-THA-264897

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Tôn giáo Chính phủ

146

THA-289686

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

147

THA-289685

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

148

THA-289684

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

149

THA-289683

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

150

THA-289682

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Quản lý công sản

151

BTC-THA-287400

Mua hóa đơn lẻ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch

·         Sở Tài chính

·         Quản lý công sản

152

BTC-THA-287399

Mua quyển hóa đơn

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

·         Sở Tài chính

·         Quản lý công sản

153

BLĐ-TBVXH-THA-286336

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

·         Giáo dục nghề nghiệp

154

BLĐ-TBVXH-THA-286335

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

·         Giáo dục nghề nghiệp

155

BLĐ-TBVXH-THA-286242

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Quản lý lao động ngoài nước

156

BNN-THA-288289

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Lâm nghiệp

157

BNN-THA-288291

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

·         Lâm nghiệp

158

BCT-THA-275232

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

159

BCT-THA-275229

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

160

BCT-THA-275230

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

161

BCT-THA-275231

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

162

BCT-THA-275233

Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

163

BCT-THA-275234

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

164

BCT-THA-275430

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh doanh khí

165

BCT-THA-275431

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh doanh khí

166

BCT-THA-275432

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Kinh doanh khí

167

BYT-THA-265234

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Khám bệnh, chữa bệnh

168

BLĐ-TBVXH-THA-286390

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở trợ giúp xã hội

·         Bảo trợ xã hội

169

BLĐ-TBVXH-THA-286389

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở trợ giúp xã hội

·         Bảo trợ xã hội

170

BLĐ-TBVXH-THA-286388

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở trợ giúp xã hội

·         Bảo trợ xã hội

171

BLĐ-TBVXH-THA-286387

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         UBND cấp xã

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

172

BLĐ-TBVXH-THA-286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

173

BLĐ-TBVXH-THA-286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

174

BLĐ-TBVXH-THA-286382

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo trợ xã hội

175

BVH-THA-278798

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

176

BVH-THA-278796

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

177

BVH-THA-278794

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

178

BVH-THA-278789

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

179

BVH-THA-278792

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

180

BVH-THA-278790

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Gia đình

181

BVH-THA-278936

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Văn hóa cơ sở

182

BVH-THA-278935

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Văn hóa cơ sở

183

BVH-THA-278933

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Văn hóa cơ sở

184

BVH-THA-278932

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Văn hóa cơ sở

185

BVH-THA-278926

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin

·         Liên Đoàn lao động

·         Văn hóa cơ sở

186

BYT-THA-286727

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

187

BYT-THA-227725

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

188

BYT-THA-227724

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

189

BGD-THA-285273

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Cơ sở giáo dục phổ thông

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

190

BTP-THA-277446

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Bồi thường nhà nước

191

BTP-THA-277445

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp Trung ương

·         Bồi thường nhà nước

192

BNV-THA-264640

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Tổ chức phi chính phủ

193

BNV-THA-264656

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Tổ chức phi chính phủ

194

BNV-THA-264657

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Hội chữ thập đỏ

·         Tổ chức phi chính phủ

195

BGD-THA-285294

Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Quy chế thi, tuyển sinh

196

THA-289670

Thủ tục xét tuyển công chức

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan quản lý công chức

·         Công chức, viên chức

197

THA-289669

Thủ tuc thi tuyển công chức

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan quản lý công chức

·         Công chức, viên chức

198

BNV-THA-264771

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

·         Công chức, viên chức

199

BNV-THA-264772

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Sở Nội Vụ

·         Cơ quan quản lý công chức

·         Công chức, viên chức

200

BNV-THA-264773

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan quản lý công chức

·         Công chức, viên chức

201

-THA-264774

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

·         Công chức, viên chức

202

BNV-THA-264776

THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển

·         Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

·         Công chức, viên chức

203

BNV-THA-264777

THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển

·         Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

·         Công chức, viên chức

204

BNV-THA-264778

THỦ TỤC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện

·         Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển

·         Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

·         Công chức, viên chức

205

BTT-THA-282388

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Xuất Bản

206

BTT-THA-282387

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Xuất Bản

207

BGTVT-THA-285765

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Sở Giao thông vận tải

·         Đường thủy nội địa

208

THA-289665

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Quản lý giá

209

THA-289664

Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Quản lý giá

210

BTP-THA-276613

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

211

BTP-THA-276612

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

212

BTP-THA-276609

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

213

BTP-THA-276608

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

214

BTP-THA-276606

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

215

BTP-THA-276600

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         UBND cấp xã/phường

·         Chứng thực

216

BTP-THA-276599

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         UBND cấp xã/phường

·         Chứng thực

217

BTP-THA-276598

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         UBND cấp xã/phường

·         Chứng thực

218

BTP-THA-276597

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Tổ chức hành nghề công chứng

·         Phòng Tư pháp

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Chứng thực

219

BTP-THA-276596

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Tổ chức hành nghề công chứng

·         Phòng Tư pháp

·         Chứng thực

220

BTP-THA-276594

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Tổ chức hành nghề công chứng

·         Phòng Tư pháp

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Chứng thực

221

BTP-THA-276593

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

·         Chứng thực

222

BGD-THA-285407

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

223

BGD-THA-285281

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở giáo dục phổ thông

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

224

BGD-THA-285268

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Cơ sở giáo dục phổ thông

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

225

BTM-THA-265123

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

226

BGD-THA-285403

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở giáo dục mầm non

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Cơ sở giáo dục phổ thông

·         Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

227

BGD-THA-285399

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở giáo dục

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

228

BGD-THA-285274

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Trung tâm giáo dục thường xuyên

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

229

BGD-THA-285280

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

230

BGD-THA-285282

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

231

BGD-THA-285279

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

232

BGD-THA-285284

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

233

BGD-THA-285381

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

234

BGD-THA-285391

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

235

BTP-THA-277393

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

236

BTP-THA-277392

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

237

BTP-THA-277391

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

238

BTP-THA-277390

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

239

BTP-THA-277388

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

240

BTP-THA-277387

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

241

BTP-THA-277386

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

242

BTP-THA-277384

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

243

BTP-THA-277383

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký đất đai

·         Đăng ký biện pháp bảo đảm

244

BGD-THA-285389

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

245

BGD-THA-285248

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

246

BGD-THA-285297

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở giáo dục

·         Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

247

BGD-THA-285232

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

·         Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

248

BGD-THA-285250

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Sở Giáo dục và Đào tạo

·         Phòng Giáo dục và Đào tạo

·         Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

249

THA-289654

Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Hội nông dân

·         Thi đua khen thưởng

250

TTR-THA-21

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Thanh tra huyện

·         Ban tiếp công dân cấp huyện

·         Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

·         Xử lý đơn thư

251

TTR-THA-14

thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ban tiếp công dân cấp huyện

·         Tiếp công dân

252

TTR-THA-10

thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Thanh tra huyện

·         Giải quyết tố cáo

253

TTR-THA-7

thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Thanh tra huyện

·         Giải quyết khiếu nại

254

TTR-THA-3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Thanh tra huyện

·         Giải quyết khiếu nại

255

TTR-THA-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

·         Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

·         Phòng, chống tham nhũng

256

TTR-THA-27

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

·         Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

·         Phòng, chống tham nhũng

257

TTR-THA-18-10950

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

·         Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

·         Doanh nghiệp nhà nước

·         Phòng, chống tham nhũng

258

TTR-THA-16-10950

thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

·         Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

·         Doanh nghiệp nhà nước

·         Phòng, chống tham nhũng

259

TTR-THA-17-10950

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

·         Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

·         Doanh nghiệp nhà nước

·         Phòng, chống tham nhũng

260

BCT-THA-262048

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

261

BCT-THA-262047

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

262

BCT-THA-262046

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

263

BCT-THA-275237

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

264

BCT-THA-275236

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

265

BCT-THA-275235

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Kinh tế

·         Lưu thông hàng hóa trong nước

266

BTP-THA-277371

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Phổ biến giáo dục pháp luật

267

BTP-THA-277370

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Phổ biến giáo dục pháp luật

268

T-THA-289415-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Y tế

·         Khám bệnh, chữa bệnh

269

T-THA-289413-TT

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Y tế

·         Khám bệnh, chữa bệnh

270

T-THA-289313-TT

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở

·         Thư viện

271

T-THA-289272-TT

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Bảo vệ chăm sóc trẻ em

272

T-THA-289263-TT

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Bảo vệ chăm sóc trẻ em

273

T-THA-288406-TT

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

·         Hộ tịch

274

T-THA-288405-TT

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

275

T-THA-288404-TT

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

276

T-THA-288403-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

277

T-THA-288402-TT

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

278

T-THA-288401-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

279

T-THA-288400-TT

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

280

T-THA-288399-TT

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

281

-THA-288398-TT

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

282

T-THA-288397-TT

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

283

T-THA-288396-TT

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

284

T-THA-288395-TT

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

285

T-THA-288394-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

286

T-THA-288393-TT

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

287

T-THA-288392-TT

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

288

T-THA-288338-TT

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tư pháp

·         Hộ tịch

289

T-THA-288333-TT

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Quản lý hoạt động xây dựng

290

T-THA-288332-TT

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Quản lý hoạt động xây dựng

291

T-THA-288273-TT

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

·         Giáo dục nghề nghiệp

292

T-THA-288269-TT

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Giáo dục nghề nghiệp

293

T-THA-288267-TT

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

·         Phòng, chống tệ nạn xã hội

294

T-THA-288266-TT

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Phòng, chống tệ nạn xã hội

295

T-THA-288255-TT

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Người có công

296

T-THA-288254-TT

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Người có công

297

T-THA-288253-TT

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Người có công

298

T-THA-288161-TT

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Đơn vị quản lý vận hành nhà ở

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Sở Xây dựng

·         Nhà ở và công sở

299

T-THA-287944-TT

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) .

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Quản lý hoạt động xây dựng

300

T-THA-287942-TT

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

301

-THA-287941-TT

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

302

T-THA-288418-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

·         Bảo trợ xã hội

303

BTM-THA-264185

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) (cấp huyện) (cấp xã)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

·         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

·         Ủy ban nhân dân cấp xã

·         Đất đai

304

T-THA-287908-TT

Công nhận danh hiệu “thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Nội vụ

·         Thi đua khen thưởng

305

T-THA-287907-TT

Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Thi đua khen thưởng

306

T-THA-287906-TT

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Môi trường

307

T-THA-287905-TT

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Môi trường

308

T-THA-287743-TT

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Kinh tế và Hạ tầng

·         Phòng Quản lý đô thị

·         Hạ tầng kỹ thuật

309

T-THA-287303-TT

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Phổ biến giáo dục pháp luật

310

BYT-THA-265238

Khám sức khỏe định kỳ

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Khám bệnh, chữa bệnh

311

BLĐ-TBVXH-THA-286147

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Ủy ban nhân dân cấp huyện

·         Lao động tiền lương

312

BYT-THA-265237

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Khám bệnh, chữa bệnh

313

BYT-THA-265236

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

·         Khám bệnh, chữa bệnh

314

T-THA-286251-TT

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Biển và hải đảo

315

T-THA-286250-TT

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Tài nguyên và Môi trường

·         Đất đai

316

T-THA-128163-TT

Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh.

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Người có công

317

T-THA-073053-TT

Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

UBND tỉnh Thanh Hóa

·         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

·         Người có công