Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xây dựng Đảng

Kiểm tra, giám sát phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Một trong những điểm mới của quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ ...
Xem thêm

Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Bác cũng là người đặt nền móng cho công tác tư tưởng ...
Xem thêm

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng ...
Xem thêm

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào cả nước

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, ...
Xem thêm

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2021): Từ những “đốm lửa” cách mạng năm ấy

Lòng yêu nước đã nuôi dưỡng nhiều người con Thanh Hóa sớm nhận thức đi theo tiếng gọi của Đảng, kiên định với lý tưởng cách mạng luôn đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ngày 29-7-1930, ...
Xem thêm

Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại

Phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức chiều ...
Xem thêm

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/7/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xem thêm

Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận và bế mạc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cổng TTĐT huyện Thọ Xuân trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận và bế mạc Hội nghị sơ ...
Xem thêm

27 thành viên Chính phủ (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV)

Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.
Xem thêm

Nhớ về chiến sỹ cách mạng Nguyễn Doãn Chấp

Ngày 29/7/1930, một sư kiện trọng đại đã diễn ra trên đất Thanh Hoá, nhưng lại rất âm thầm, lặng lẽ, kín đáo trong nhà ông Lê Văn Sỹ (làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân), chỉ với 11 chiến ...
Xem thêm