Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Nông Thôn Mới

Huyện Thọ Xuân chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM

Những năm qua, với sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, ...
Xem thêm

Thôn 5- xã Xuân Giang thôn NTM kiểu mẫu

Về thôn 5, xã Xuân Giang những ngày đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021, hiện hữu rõ trong chúng tôi là một vùng quê thực sự đã thay da đổi thịt, với cờ hoa rực rỡ, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa ...
Xem thêm

Xuân Bái - xã NTM nâng cao năm 2020

Xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực, lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Bái đã được công nhận đạt chuẩn ...
Xem thêm

Thôn Tỉnh Thôn 1 và thôn Tỉnh Thôn 2 xã Xuân Hòa đạt 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu năm 2020

Sau khi được công nhận thôn NTM năm 2015, thôn kiểu mẫu năm 2018 theo Quyết định số 488 của UBND, được sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thôn Tỉnh Thôn 1 và thôn Tỉnh Thôn 2, xã ...
Xem thêm