Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2519
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2519
Tháng này:
28317
Tất cả:
1433772

Huyện Thọ Xuân: Tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM vào ngày 26/10/2019

Ngày 22/10/2019 17:01:02

Huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM, đón nhận Huân chương Lao động và Cờ thi đua của Chính phủ vào ngày 26/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị huyện.

Toàn cảnh Thị trấn Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân có 41 xã, thị trấn. Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, mặt bằng chung các xã trong huyện mới chỉ đạt đạt bình quân từ 4-5 tiêu chí/19 tiêu chí; một số xã khó khăn, có xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 1-2 tiêu chí.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, 9 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể hướng tới hoàn thành Bộ tiêu chí NTM quốc gia.

Trồng dưa vàng trong nhà kính

Trong đó, huyện đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch; huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân địa phương, con em Thọ Xuân xa quê để đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống các công trình hạ tầng phục phục vụ sản xuất, dân sinh; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...

Các công ty may xuất khẩu tại Thọ Nguyên

Theo thống kê, 9 năm qua, tổng vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt 6.181 tỷ đồng, trong đó: Giá trị huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư 3.262 tỷ đồng (chiếm 52,77%). Nhân dân đã tự nguyện hiến 89.815 m2 đất, xây lại tường rào và mở rộng đường làng, ngõ xóm; đóng góp 61.056 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng. Từ các nguồn lực huy động, huyện đã xây dựng, mở rộng, nâng cấp được nhiều công trình thiết yếu. Các xã đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, trong đó có đường liên xã, trục xã; đường trục thôn xóm; đường ngõ xóm; đường trục chính nội đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống cầu, cống dân sinh. Về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, huyện đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa phòng học, phòng chức năng của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 85% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia.

Nhà thi đấu huyện Thọ Xuân

Quá trình xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong huyện đã hưởng ứng bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực; đóng vai trò chủ lực trong thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phương châm xây dựng NTM; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp trí tuệ, công của chung sức xây dựng NTM ở địa phương...

Toàn cảnh xã Xuân Giang

Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã và đang được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng như: góp đất, hiến đất, đóng góp ngày công phục vụ việc mở rộng, nâng cấp các công trình hạ tầng; thực hiện đổi điền dồn thửa; thành lập, duy trì các mô hình nhân dân tự quản trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; giám sát đầu tư cộng đồng...

Hệ thống chính trị tích cực vào cuộc; các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đến cuối năm 2018, 100% số xã trong huyện đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Ngày 24/9/2019, huyện Thọ Xuân được Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1238 công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Đường giao thông liên thôn xã Bắc Lương

Thành quả lớn nhất xây dựng NTM mang lại diện mạo nông thôn của huyện được thay đổi, khang trang, sạch đẹp; hạ tầng KT-XH được đầu tư nhiều hơn, đồng bộ hơn; người dân có thêm nhiều sinh kế, việc làm mới. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện đạt hơn 40 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm chỉ còn 2,41%...

Với phương châm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trong giai đoạn tiếp theo, toàn huyện sẽ tập trung thực hiện tốt định hướng: không ngừng củng cố để đảm bảo tính bền vững và nâng chất toàn diện các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện; tiếp tục xây dựng các xã đạt NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu, xây dựng làng quê trở thành những miền quê đáng sống, thanh bình và yên ả. Theo Kế hoạch, ngày 26/10/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM vào ngày 26/10/2019

Đăng lúc: 22/10/2019 17:01:02 (GMT+7)

Huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM, đón nhận Huân chương Lao động và Cờ thi đua của Chính phủ vào ngày 26/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị huyện.

Toàn cảnh Thị trấn Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân có 41 xã, thị trấn. Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, mặt bằng chung các xã trong huyện mới chỉ đạt đạt bình quân từ 4-5 tiêu chí/19 tiêu chí; một số xã khó khăn, có xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 1-2 tiêu chí.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, 9 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể hướng tới hoàn thành Bộ tiêu chí NTM quốc gia.

Trồng dưa vàng trong nhà kính

Trong đó, huyện đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch; huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân địa phương, con em Thọ Xuân xa quê để đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống các công trình hạ tầng phục phục vụ sản xuất, dân sinh; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...

Các công ty may xuất khẩu tại Thọ Nguyên

Theo thống kê, 9 năm qua, tổng vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt 6.181 tỷ đồng, trong đó: Giá trị huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư 3.262 tỷ đồng (chiếm 52,77%). Nhân dân đã tự nguyện hiến 89.815 m2 đất, xây lại tường rào và mở rộng đường làng, ngõ xóm; đóng góp 61.056 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng. Từ các nguồn lực huy động, huyện đã xây dựng, mở rộng, nâng cấp được nhiều công trình thiết yếu. Các xã đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, trong đó có đường liên xã, trục xã; đường trục thôn xóm; đường ngõ xóm; đường trục chính nội đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống cầu, cống dân sinh. Về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, huyện đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa phòng học, phòng chức năng của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 85% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia.

Nhà thi đấu huyện Thọ Xuân

Quá trình xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong huyện đã hưởng ứng bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực; đóng vai trò chủ lực trong thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phương châm xây dựng NTM; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp trí tuệ, công của chung sức xây dựng NTM ở địa phương...

Toàn cảnh xã Xuân Giang

Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã và đang được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng như: góp đất, hiến đất, đóng góp ngày công phục vụ việc mở rộng, nâng cấp các công trình hạ tầng; thực hiện đổi điền dồn thửa; thành lập, duy trì các mô hình nhân dân tự quản trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; giám sát đầu tư cộng đồng...

Hệ thống chính trị tích cực vào cuộc; các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đến cuối năm 2018, 100% số xã trong huyện đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Ngày 24/9/2019, huyện Thọ Xuân được Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1238 công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Đường giao thông liên thôn xã Bắc Lương

Thành quả lớn nhất xây dựng NTM mang lại diện mạo nông thôn của huyện được thay đổi, khang trang, sạch đẹp; hạ tầng KT-XH được đầu tư nhiều hơn, đồng bộ hơn; người dân có thêm nhiều sinh kế, việc làm mới. Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện đạt hơn 40 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm chỉ còn 2,41%...

Với phương châm, xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trong giai đoạn tiếp theo, toàn huyện sẽ tập trung thực hiện tốt định hướng: không ngừng củng cố để đảm bảo tính bền vững và nâng chất toàn diện các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện; tiếp tục xây dựng các xã đạt NTM nâng cao, hướng đến xã NTM kiểu mẫu, xây dựng làng quê trở thành những miền quê đáng sống, thanh bình và yên ả. Theo Kế hoạch, ngày 26/10/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, huyện Thọ Xuân sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân