Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Thọ Lập về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Ngày 31/10/2019 16:07:13

Chiều 30/10/2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã làm việc với xã Thọ Lập về tình hình, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Công sở xã Thọ Lập

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Chuyền, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM nâng cao xã Thọ Lập. Theo đó, xã Thọ Lập được công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian qua, xã Thọ Lập luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lương các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2019.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đến nay, qua khảo sát, đánh giá, đến 29/10/2019, xã Thọ Lập đạt 11/15 tiêu chí, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóá, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Hành chính công. Còn 4 tiêu chí chưa đạt: Vườn hộ, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, An ninh trật tự. Xã Thọ Lập đã xây dựng kế hoạch để quyết tâm hoàn thiện 4 tiêu chí này trong tháng 11/2019.

Trường Tiểu học Thọ Lập

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, bàn những giải pháp để hoàn thiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đường giao thông liên thôn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập cần tập trung và phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện. Đối với 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Thọ Lập phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao xong trước 10/11/2019 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 15/11/2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ bản, lãnh đạo địa phương phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, làm tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các khoản huy động đóng góp của nhân dân phải công khai, dân chủ. Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí. Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao của xã Thọ Lập, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, giúp xã Thọ Lập xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019 và xây dựng xã kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Thọ Lập về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Đăng lúc: 31/10/2019 16:07:13 (GMT+7)

Chiều 30/10/2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã làm việc với xã Thọ Lập về tình hình, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

Công sở xã Thọ Lập

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Chuyền, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM nâng cao xã Thọ Lập. Theo đó, xã Thọ Lập được công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian qua, xã Thọ Lập luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lương các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2019.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đến nay, qua khảo sát, đánh giá, đến 29/10/2019, xã Thọ Lập đạt 11/15 tiêu chí, gồm: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóá, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Hành chính công. Còn 4 tiêu chí chưa đạt: Vườn hộ, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, An ninh trật tự. Xã Thọ Lập đã xây dựng kế hoạch để quyết tâm hoàn thiện 4 tiêu chí này trong tháng 11/2019.

Trường Tiểu học Thọ Lập

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, bàn những giải pháp để hoàn thiện 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đường giao thông liên thôn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác của huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập cần tập trung và phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, cần tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra; tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực từ tỉnh, huyện. Đối với 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất mốc thời gian phải hoàn thành cho từng tiêu chí và lịch trình thời gian từ nay đến khi được tỉnh kiểm tra thẩm định, công nhận. Theo đó, xã Thọ Lập phải hoàn thành bộ tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao xong trước 10/11/2019 để trình UBND huyện, UBND huyện kiểm tra thẩm định xong trước 15/11/2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ bản, lãnh đạo địa phương phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, làm tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các khoản huy động đóng góp của nhân dân phải công khai, dân chủ. Đảng uỷ, UBND xã bám sát quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ngành; tăng cường thời gian giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện trên từng tiêu chí. Đối với các thành viên tổ công tác, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ động đấu mối với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới nâng cao của xã Thọ Lập, chủ động giúp địa phương hoàn thành các nội dung công việc, giúp xã Thọ Lập xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019 và xây dựng xã kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân