Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
119/TB-UBND05/07/2019Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân
1255/QĐ-UBND04/07/2019Vv tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân
91/TB-UBND24/06/2019Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện Thọ Xuân 6 tháng cuối năm 2019
231/QĐ-UBND02/05/2019Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11/TB-UBND10/1/2019Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2019
3208/QĐ-UBND18/12/2017Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân
87/KH-UBND16/8/2017Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017
32/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng tả ngạn Sông Chu
31/NQ-HĐND19/7/2017Thành lập trung tâm hành chính công huyện Thọ Xuân
30/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2016
29/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt các danh mục thu hồi đất và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
28/NQ-HĐND19/7/2017Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020
27/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt đề án hỗ trợ xi măng cho các xã hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2019
26/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017 - 2020
25/NQ-HĐND19/7/2017Phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017 - 2020
24/NQ-HĐND19/7/2017Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/NQ-HĐND19/7/2017Miễn nhiệm UV UBND huyện Thọ Xuân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
22/NQ-HĐND19/7/2017Xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện Thọ Xuân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/CT-UBND13/7/2017Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017
72/NQ-HĐND12/7/2017Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
71/NQ-HĐND12/7/2017Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
70/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo Quy định tại nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh
69/2017/NQ-HĐND12/7/2017Ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2017-2020
68/NQ-HĐND12/7/2017Lấy năm 1029 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính thuộc Trung ương
67/2017/NQ-HĐND12/7/2017Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
66/2017/NQ-HĐND12/7/2017Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
65/2017/NQ-HĐND12/7/2017Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
64/2017/NQ-HĐND12/7/2017Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa
63/2017/NQ-HĐND12/7/2017Phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
62/2017/NQ-HĐND12/07/2017Bãi bỏ nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh khóa XVI về mục thu phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa