Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

 THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

Họ và tên:

Nguyễn Hữu Dũng

Quê quán:

Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1974

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Điện thoại

0943 414 666

Họ và tên:

Lê Thị Hạnh

Quê quán:

Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1976

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại

0919 617 286

Họ và tên:

Lê Thị Hòe

Quê quán:

Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1974

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Ban pháp chế HĐND huyện

Điện thoại

0904 928 325

 

  

 

 

 

 
  

   Thông tin liên lạc của Đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân khóa 19