Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
699
Hôm qua:
991
Tuần này:
6291
Tháng này:
22079
Tất cả:
1013120

Huyện Thọ Xuân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/09/2019 16:43:43

Ngày 24-9- 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trồng dưa vàng trong nhà kính tại Công ty CP mía đường Lam Sơn

Thời điểm triển khai xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân chỉ đạt bình quân 5,7 tiêu chí/xã. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM. Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằngnămđạt 15%; nhiều mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai hiệu quả.

Bưởi Diễn xã Bắc Lương

Hiệnnay, Thọ Xuâncó 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ, mỗi cánh đồng có diện tích từ 20 đến 100 ha/vụ. Hầu hết các xã trên địa bàn đều có ký kết liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp với hàng chục công ty trong và ngoài tỉnh. Riêng vùng sản xuất rau, quả trong nhà lưới theo hướng công nghệ cao, huyện đã phát triển được 65.000 m2. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thọ Xuân đã huy động được hơn 7nghìntỷ đồng.Từ nguồn lựcnày, Thọ Xuân đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng; gấp 2,3 lần năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,42%.

Nhà thi đấu huyện Thọ Xuân

Tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn huyện có 36/36 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Kếtquả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM của huyện đạt 98,7%.

Toàn cảnh Thị trấn Thọ Xuân

Với những kết quả đạt được, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Đây là huyện NTM thứ 4 của tỉnh Thanh Hóa.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 26/09/2019 16:43:43 (GMT+7)

Ngày 24-9- 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trồng dưa vàng trong nhà kính tại Công ty CP mía đường Lam Sơn

Thời điểm triển khai xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân chỉ đạt bình quân 5,7 tiêu chí/xã. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM. Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằngnămđạt 15%; nhiều mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai hiệu quả.

Bưởi Diễn xã Bắc Lương

Hiệnnay, Thọ Xuâncó 16 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ, mỗi cánh đồng có diện tích từ 20 đến 100 ha/vụ. Hầu hết các xã trên địa bàn đều có ký kết liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp với hàng chục công ty trong và ngoài tỉnh. Riêng vùng sản xuất rau, quả trong nhà lưới theo hướng công nghệ cao, huyện đã phát triển được 65.000 m2. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thọ Xuân đã huy động được hơn 7nghìntỷ đồng.Từ nguồn lựcnày, Thọ Xuân đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng; gấp 2,3 lần năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,42%.

Nhà thi đấu huyện Thọ Xuân

Tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn huyện có 36/36 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Kếtquả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM của huyện đạt 98,7%.

Toàn cảnh Thị trấn Thọ Xuân

Với những kết quả đạt được, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Đây là huyện NTM thứ 4 của tỉnh Thanh Hóa.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân