Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
212
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3069
Tháng này:
23884
Tất cả:
763815

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 15/01/2019 08:06:29

Sáng 10/1/2019, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nội dung chương trình công tác và kế hoạch Thanh tra năm 2018 theo QĐ 3269/QĐ - UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện, năm qua, Thanh tra huyện đã triển khai 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch và ban hành kết luận thanh tra, gồm 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và phòng chông tham nhũng đối với Chủ tịch UBND 13 xã - thị trấn, ban hành 13 kết luận thanh tra; 3 cuộc thanh tra đối với 10 trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn; 2 cuộc thanh tra công tác quản lý quỹ đất công ích, cấp giấy CNQSD đất, giao đất, cho thuê đất tại 5 xã. Qua thanh tra, đã phát huy nhân tố tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời Thanh tra huyện cũng đã chỉ ra và kiến nghị các biện háp để chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót đối với các đơn vị được thanh tra. Về công tác tiếp công dân, trong năm 2018, cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đã tiếp 537 cuộc bằng 784 lượt người, 341 vụ việc. Gồm tiếp thường xuyên 427 cuộc, 621 lượt người, 275 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 110 cuộc, với 163 lượt người, 66 vụ việc. Trong đó, cấp huyện tiếp 238 cuộc, 425 lượt người,140 vụ việc.Cấp xã tiếp 299 cuộc, 359 lượt người, 201 vụ việc. Các vụ việc tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và cấp giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ; thực hiện pháp lệnh dân chủ trong XD NTM; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai ở cấp thôn, xã. Về tiếp nhận, phân loại và xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cao, tổng số tiếp nhận 310 đơn, trong đó cấp huyện 143 đơn, cấp xã 167 đơn. Về công tác Tư pháp, năm 2018, ngành tư pháp huyện đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tập trung, tổ chức, triển khai tuyên truyền đầy đủ hiến pháp, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đặc biệt đã tổ chức hội nghị tập huấn về Bộ luật hình sự và các văn bản về xử lý vi phạm hành chính cho 260 cán bộ, công chức xã - TT; tập huấn nội dung Luật hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch và tổ trưởng tổ hòa giải của các xã - thị trấn; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL từ huyện đến cơ sở. Các xã - TT tổ chức 450 buổi tuyên truyền theo chuyên đề hoặc kết hợp với các HN khác theo đặc điểm tình hình, tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo....Trong đó việc thực hiện PBGDPL thông qua hệ thống TT HTCĐ từng bước được chú trọng. Chỉ đạo các xã - thị trấn kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành đạt 97%. Công tác chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch được triển khai thực hiện theo quy định. Về công tác thi hành án dân sự, năm 2018, tổng số việc phải thi hành là 806 việc, tương ứng với số tiền trên 12,7 tỷ đồng. Trong đó án năm trước chuyển sang 234 việc; thụ lý mới 572 việc. Đã giải quyết 562 việc, tương ứng với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện nêu rõ: Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó các phòng ngành liên quan, các xã - thị trấn cần tiếp tục phối hợp và căn cứ kế hoạch, chương trình của huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chức năng trên từng lĩnh vực phù hợp; Chú trọng phân công rõ trách nhiệm, đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách mới. Đa dạng hình thức tuyên truyền như qua hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở. Giao Phòng Tư Pháp chủ trì đấu mối với các Sở ngành liên quan tổ chức tập huấn tổ kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải và kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra. Đồng chí PCT UBND huyện lưu ý, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn phải nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc đông người, phức tạp. Quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, trong đó chú trọng thanh tra việc thực hiện pháp lệnh 34, thanh tra công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thi chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Căn cứ KH thực hiện chỉ thị số 16 ngày 5/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, các xã - thị trấn chủ động xây dựng KH thực hiện cụ thể, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các phòng, ngành chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về Thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Các cá nhân được khen thưởng năm 2018

Dịp này, UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra, Tư pháp và Thi hành án Dân sự năm 2018.

Lê Hải

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 15/01/2019 08:06:29 (GMT+7)

Sáng 10/1/2019, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra, Tư pháp và công tác thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Lê Văn Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nội dung chương trình công tác và kế hoạch Thanh tra năm 2018 theo QĐ 3269/QĐ - UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện, năm qua, Thanh tra huyện đã triển khai 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch và ban hành kết luận thanh tra, gồm 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và phòng chông tham nhũng đối với Chủ tịch UBND 13 xã - thị trấn, ban hành 13 kết luận thanh tra; 3 cuộc thanh tra đối với 10 trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn; 2 cuộc thanh tra công tác quản lý quỹ đất công ích, cấp giấy CNQSD đất, giao đất, cho thuê đất tại 5 xã. Qua thanh tra, đã phát huy nhân tố tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời Thanh tra huyện cũng đã chỉ ra và kiến nghị các biện háp để chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót đối với các đơn vị được thanh tra. Về công tác tiếp công dân, trong năm 2018, cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đã tiếp 537 cuộc bằng 784 lượt người, 341 vụ việc. Gồm tiếp thường xuyên 427 cuộc, 621 lượt người, 275 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo 110 cuộc, với 163 lượt người, 66 vụ việc. Trong đó, cấp huyện tiếp 238 cuộc, 425 lượt người,140 vụ việc.Cấp xã tiếp 299 cuộc, 359 lượt người, 201 vụ việc. Các vụ việc tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và cấp giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ; thực hiện pháp lệnh dân chủ trong XD NTM; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai ở cấp thôn, xã. Về tiếp nhận, phân loại và xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cao, tổng số tiếp nhận 310 đơn, trong đó cấp huyện 143 đơn, cấp xã 167 đơn. Về công tác Tư pháp, năm 2018, ngành tư pháp huyện đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tập trung, tổ chức, triển khai tuyên truyền đầy đủ hiến pháp, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Đặc biệt đã tổ chức hội nghị tập huấn về Bộ luật hình sự và các văn bản về xử lý vi phạm hành chính cho 260 cán bộ, công chức xã - TT; tập huấn nội dung Luật hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch và tổ trưởng tổ hòa giải của các xã - thị trấn; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL từ huyện đến cơ sở. Các xã - TT tổ chức 450 buổi tuyên truyền theo chuyên đề hoặc kết hợp với các HN khác theo đặc điểm tình hình, tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo....Trong đó việc thực hiện PBGDPL thông qua hệ thống TT HTCĐ từng bước được chú trọng. Chỉ đạo các xã - thị trấn kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành đạt 97%. Công tác chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch được triển khai thực hiện theo quy định. Về công tác thi hành án dân sự, năm 2018, tổng số việc phải thi hành là 806 việc, tương ứng với số tiền trên 12,7 tỷ đồng. Trong đó án năm trước chuyển sang 234 việc; thụ lý mới 572 việc. Đã giải quyết 562 việc, tương ứng với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBND huyện nêu rõ: Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó các phòng ngành liên quan, các xã - thị trấn cần tiếp tục phối hợp và căn cứ kế hoạch, chương trình của huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chức năng trên từng lĩnh vực phù hợp; Chú trọng phân công rõ trách nhiệm, đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách mới. Đa dạng hình thức tuyên truyền như qua hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở. Giao Phòng Tư Pháp chủ trì đấu mối với các Sở ngành liên quan tổ chức tập huấn tổ kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải và kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra. Đồng chí PCT UBND huyện lưu ý, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn phải nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc đông người, phức tạp. Quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, trong đó chú trọng thanh tra việc thực hiện pháp lệnh 34, thanh tra công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thi chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Căn cứ KH thực hiện chỉ thị số 16 ngày 5/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, các xã - thị trấn chủ động xây dựng KH thực hiện cụ thể, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các phòng, ngành chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về Thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Các cá nhân được khen thưởng năm 2018

Dịp này, UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra, Tư pháp và Thi hành án Dân sự năm 2018.

Lê Hải