Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
702
Tuần này:
63
Tháng này:
16590
Tất cả:
944272

Huyện Thọ Xuân: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 140 năm 2019

Ngày 27/08/2019 16:29:45

Thực hiện Kế hoạch số 176 ngày 26/7/2019 của Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019. Sáng 27/8/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân phối hợp với trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 cán bộ lãnh đạo các phòng ngành đoàn thể, các xã - thị trấn trên địa bàn huyện thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng 14 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện trong chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Đây là những kiến thức cơ bản giúp các cán bộ thuộc đối tượng 3vận dụng vào thực tế từng cơ quan, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng trên từng cương vị chức trách được giao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khóa 140 năm 2019

Đăng lúc: 27/08/2019 16:29:45 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 176 ngày 26/7/2019 của Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019. Sáng 27/8/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân phối hợp với trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 cán bộ lãnh đạo các phòng ngành đoàn thể, các xã - thị trấn trên địa bàn huyện thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng 14 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện trong chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Đây là những kiến thức cơ bản giúp các cán bộ thuộc đối tượng 3vận dụng vào thực tế từng cơ quan, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng trên từng cương vị chức trách được giao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đài Truyền thanh Thọ Xuân