Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
771
Hôm qua:
866
Tuần này:
2674
Tháng này:
14080
Tất cả:
501993

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

        Chức năng: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các hoạt động của HĐND, UBND gồm: Tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc”;

Họ và tên:

Lê Ngọc Quân

Quê quán:

Xuân Khánh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1983

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Huyện Ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Điện thoại

0918 227 656

 

Họ và tên:

Nguyễn Quang Dũng

Quê quán:

Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1962

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại

0912 665 181

 

Họ và tên:

Lê Văn Tùng

Quê quán:

Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1971

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tiếp dân

Điện thoại

0943 367 368

 

Họ và tên:

Trịnh Ngọc Giang

Quê quán:

Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Năm sinh:

1982

Thường trú:

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Chức vụ :

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại

0916 205 113